Tiede
12.10.2017

Gradu: Lääkäri saattaa tahtomattaan vaikuttaa oikeuden antamaan tuomioon, koska juristit eivät tunne lääketiedettä

Teksti:
Atte Uusinoka
Kuvat:
Ekim Özdemir
  • Sabina Mansurowin mukaan lääke- ja oikeustieteen yhtenäisen termistön puute saattaa luoda oikeustapausten käsittelyyn ristiriitauksia.

Lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla on usein suuri merkitys, kun tuomioistuin käsittelee seksuaalirikoksia. Lääkäri saattaa vaikuttaa tuomioon ja sen suuruuteen erityisen paljon, koska juristit eivät tunne lääketieteellistä tutkimusta ja termistöä. Näin toteaa oikeustieteen opiskelija Sabina Mansurow gradussaan.

"Rikoslaissa ei ole määritelty tarkasti sellaisia termejä kuten ’vaikea’ ja ’vähäinen ruumiinvamma’. Vamman vaikeusaste määrittelee kuitenkin tuomion suuruuden ja ylipäänsä sen, meneekö tapaus tuomioistuimeen asti. Käyttämällä vaikka termiä ’vaikea ruumiinvamma’ lääkäri saattaa tahtomattaan vaikuttaa tuomion pituuteen", Mansurow sanoo.

Lääke- ja oikeustieteellä ei siis ole yhtenäistä termistöä kuvaamaan pahoinpitelyrikoksissa syntyvien vammojen vakavuutta, mikä saattaa luoda ristiriitaisuuksia tapausten käsittelyyn. Mansurowin mukaan epämääräisyydet eivät jää tähän.

Eräässä korkeimman oikeuden seksuaalirikosta koskevassa tapauksessa lääkärinlausunnon mukaan isän lapselleen antamat pitkät kielisuudelmat vahingoittivat alaikäisen lapsen kehitystä. Isä ei yrittänyt salailla tai peitellä tekojaan, joten korkein oikeus ei löytänyt teosta seksuaalista tarkoitusta.

"Korkein oikeus totesi, ettei isää voi tuomita vain sen takia, että teko on lapsen kehityksen kannalta vahingollinen. Seksuaalirikoksessa teon tulee olla luonteeltaan olennaisesti seksuaalinen. Tässä syntyi ristiriita, jossa lääkärit katsoivat teon olevan seksuaalirikos, mutta korkein oikeus oli toista mieltä."
 

Mansurowin mukaan aihetta on tutkittu todella vähän. Se vaikeutti gradun tiedonhankintaa: usein hän löysi joko puhtaasti lääketieteellisiä lähteitä tai sitten lähteitä muista maista, joiden oikeusjärjestelmät eivät ole yhteneväisiä suomalaisen järjestelmän kanssa.

"Välillä oli todella tuskaista löytää kunnon lähteitä."

Työ eteni kuitenkin nopeasti, sillä tutkielman valmistumiseen meni lopulta vain kaksi ja puoli kuukautta.

"Halusin nähdä, mihin kykenen. Aikataulu on mahdollinen, jos tutkimusta tekee kokopäiväisesti", Mansurow kiteyttää.

Gradu

Nimi: ”Minkä kunniani ja omantuntoni kautta vakuutan". Lääketieteellisen asiantuntijalausunnon oikeudellinen merkitys ja ongelmat, erityisesti seksuaalirikoksissa

Voimabiisi: Gloria Gaynor – I Will Survive
 

Lue lisää:

Gradu: Psykedeelit paransivat empatia- ja ongelmanratkaisukykyä

Populaarikulttuurin kuvastossa psykedeelit tuovat vain harmia, väkivaltaa ja rikoksia. Näin ei ole asian laita, kun vaikutuksista kysytään psykedeelejä käyttäviltä henkilöiltä. (8/2017)

Gradu: Raskaudenehkäisy vain naisten harteilla

Etelä-Suomen korkeakouluopiskelijoita gradussaan tutkinut sosiologian opiskelija Tytti Parjanen huomasi, että ehkäisyä vaivaa tasa-arvo-ongelma. (3/2017)

Gradu: Oikeistoradikaali IKL näki naisaktiivinsa "kahvinkeittojärjestönä" – poliittista valtaa ei herunut

1930–1940-luvulla Euroopassa vaikuttaneiden oikeistoradikaalien naisjärjestöjen tutkimus on olematonta.  Näin toteaa Suomen historian opiskelija Henry Saarinen gradussaan. (9/2017)