Tiede
14.08.2017

Gradu: Psykedeelit paransivat empatia- ja ongelmanratkaisukykyä

Teksti:
Atte Uusinoka
Kuvat:
Nella Keski-Oja
  • Mediassa usein käytettävää termiä ”huumausaineet” tulisi Katri Lehtisen mielestä tarkentaa: aineet pitäisi luokitella aikaisempaa selkeämmin esimerkiksi stimulantteihin, opioideihin ja psykedeeleihin.

Populaarikulttuurin kuvastossa psykedeelit tuovat vain harmia, väkivaltaa ja rikoksia. Näin ei ole asian laita, kun vaikutuksista kysytään psykedeelejä käyttäviltä henkilöiltä.

Sosiaalipolitiikan opiskelija Katri Lehtinen tutki gradussaan muuntuneita tajunnantiloja aiheuttavien psykedeelien käytön vaikutuksia nuorten aikuisten elämänhallintaan.

Hän löysi sosiaalisen median kautta kahdeksan psykedeelejä käyttävää henkilöä haastatteluihin ja yllättyi psykedeelien käytön myönteisistä vaikutuksista.

”Tutkittavat kokivat käytön kasvattaneen heidän empatiakykyään. Lisääntynyt myötätuntoisuus, yhteisöllisyys sekä ihmisten arvostaminen ja kunnioittaminen ovat esimerkkejä elämänhallintaa vahvistaneista ilmiöistä.”

Haastatellut kertoivat psykedeelien käytön parantaneen heidän ongelmanratkaisukykyään. Lisäksi osa kertoi käytön tukeneen masennuksen hoidossa.

”Masentuneen ajatukset saattavat kulkea noidankehää. Psykedeelien mahdollistama uusien perspektiivien syntyminen voi auttaa henkilöä katsomaan ajatuksiaan ikään kuin ulkopuolelta."

LEHTINEN EI VÄITÄ, etteikö psykedeelien käyttöön liittyisi mahdollisia vaaroja, kuten paniikin ja pelon tunteita. Suurin osa mediassa näkyvistä huumaavien aineiden alaisuudessa tehdyistä väkivaltarikoksista on kuitenkin yhdistettävissä opioidien väärinkäyttöön, ei psykedeeleihin.

”Psykedeelit ovat voimakas katalyytti. Tutkittavat kertoivat, että psykedeelien vaikutuksen alaisena koettu pelko voi tuntua todella murskaavalta ja ahdistavalta.”

Vaikka psykedeeleistä on saatu myönteisiä tutkimustuloksia, niiden tutkimus ja varsinkin potilaskäyttöön saattaminen on yhä vaikeaa muun muassa lainsäädännöstä johtuen.

”Esimerkiksi kustannustehokkuuden näkökulmasta psykedeeliavusteisella terapialla voitaisiin jo muutamalla hoitokerralla saavuttaa se, mihin muuten vaadittaisiin usea vuosi pelkkää psykoterapiaa.”

LEHTINEN KIINNOSTUI tutkimaan aihetta, kun lääkäriystävät keskustelivat psykedeelien lääketieteellisestä potentiaalista. Gradun tekeminen oli Lehtiselle antoisaa, mutta välillä myös ”epätoivoista möyrimistä ja mudassa rämpimistä”.

”Olen ääripäiden ihminen.  Myös gradun tekoon sisältyi sekä korkeita huippuja että syviä suvantoja.”

 

Gradu

Nimi: Elämänhallinta ja psykedeelit – Nuorten aikuisten kokemuksia psykedeelien käytön ja elämänhallinnan yhteydestä

Voimabiisi: Jonas Saalbach – Aerial perspective

 

Lue lisää:

Gradu: Vastuulliset arvot eivät toteudu ostoskorissa

Kuluttajien asenteet kestävää kehitystä kohtaan ovat myönteisiä, mutta eettiset periaatteet eivät näy kulutuksessa, toteaa markkinoinnin opiskelija Joonas Savolainen gradussaan. (5/2017)

Gradu: Suomalaiset käyvät yllättävän vähän kulttuuritapahtumissa

Taloussosiologian opiskelija Rami Simelius tutki gradussaan suomalaisten sosiaalisuuden ja kulttuurinkulutuksen yhteyttä. Hän yllättyi siitä, miten vähän suomalaiset käyvät kulttuuritapahtumissa. Vain noin neljännes harrastaa johdonmukaisesti kulttuuria. (4/2017) 

Gradu: Raskaudenehkäisy vain naisten harteilla

Etelä-Suomen korkeakouluopiskelijoita gradussaan tutkinut sosiologian opiskelija Tytti Parjanen huomasi, että ehkäisyä vaivaa tasa-arvo-ongelma. (3/2017)

Gradu: Keskinäinen kyräily turkulaisen rockskenen riivana

"Pienet porukat ovat jakaantuneet vielä pienempiin kuppikuntiin, joissa bändit ovat suhtautuneet muihin tekijöihin epäluuloisesti. ”Kuppikunnat ovat mahtailleet keskenään ja kilpailleet pikkukeikoilla viimeisistä soittoajoista. Täällä on keskitytty keskinäiseen kateuteen ja sen takia erityisen monelle turkulaiselle bändille ei ole tullut suurempaa menestystä.” (2/2017)

Thesis: "Finnish students are happier in school"

"Yoojin Kim compared the role of homeroom teachers in study guidance in Korea and Finland in her Master's thesis.Finland's educational system with its excellent Programme for International Student Assessment (PISA) rankings has sparked interest across the world. The success of a relatively small country provides interest for research, even from other well-performing countries such as Korea." (1/2017) 

Gradu: Nostalginen radio viehettää vieläkin

"Kaupallinen radio on jopa lisännyt mainosmyyntiään ja Ylen radiokanavat ovat säilyttäneet suosionsa. ”Vaikka meidät on nykyään ympäröity erilaisilla viestintävälineillä ja media-apparaateilla, perinteisessä radiossa on edelleen oma viehätyksensä”, toteaa suomalaisten radionkuuntelua tutkinut Maria Ojanen." (9/2016) 

Gradu: Brittiläinen euroskeptisyys on identiteettikysymys

"Kun valtio-opin opiskelija Marja Heinonen oli vaihdossa Skotlannissa, paikalliset väittivät olevansa saarivaltion EU-myönteisimpiä. Heinonen halusi tutkia, onko asia todella näin. ”Minulla on vähän pakkomielle Britanniaa kohtaan. Jotain siihen liittyvää oli tehtävä.” (8/2016)

Gradu: Tehoton lakipykälä osoittautui tehokkaaksi

"Oikeustieteen opiskelija Sofia Pitzen luki marxilaista talousteoriaa ja päätti hyödyntää tematiikkaa gradussaan. “Kutkutti päästä tarkastelemaan teoriaa oikeustieteen kautta.” Toista tutkintoaan kauppakorkeakoulussa opiskelevalle Pitzenille oli luontevaa limittää oikeustiede ja taloustiede." (7/2016)