Tiede
13.12.2012

Historia, lääketiede vai sosiologia? – Anna intuition kuljettaa

Tutkimustulokset osoittavat, että intuitiivista ajattelua voi kehittää ja siitä on hyötyä päätöksenteossa.

Opiskelija ajautuu usein tutun kysymyksen äärelle: Mikä minusta tulee isona?

"Tärkeää on kuunnella itseään. Kannustan siihen suuntaan, mikä on itselle tärkeää ja herättää innostusta, vaikka ei keksikään perusteluita valinnalleen", sanoo intuitiotutkija Asta Raami Aalto-yliopistosta.

Raami on ollut mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Intuitio luovissa prosesseissa -tutkimushankkeessa. Tutkimuksessa käsiteltiin muun muassa intuitiivista päätöksentekoa.

Intuitio on se, joka nousee mieleen ensin ja jota rationaalinen ajattelu seuraa perässä. Oireita ovat kylmät väreet, selkään tuijotuksen tuntemus, vatsasta kouraisu tai hetken päähänpisto. Intuitio ilmenee ihmisillä eri tavoin, mutta selvää on, että kaikilla on tämä sama kyky.

Ammatinvalintaan voi saada potkua miettimällä, mikä innostaa eniten omassa arjessa.

"Kun on selvillä omasta perusmotivaatiostaan, niin hyvin moni akateeminen ammatti voi olla itselle juuri se sopiva", Raami kannustaa.

Toisaalta intuitio kertoo myös, jos ollaan menossa itselle sopimattomaan suuntaan.

"Olo tuntuu kutistuvan tai energia loppuu. Ulkoiset keinot, kuten raha, tittelit, muiden mielipiteet eivät ehkä motivoi pitkään", Raami jatkaa.

Kaikkia välillä tympii, vaikka olisikin tukevasti omalla alallaan. Välillä ihminen ajautuu asioiden äärelle, jotka eivät tunnu omalta ja itseään kiinnostavilta.

"Hyödyksi voi olla palauttaa mieleen, mikä opinnoissa aluksi kiehtoi ja motivoi. Kannattaa myös pohtia miten opintoja voisi suunnata niin että motiivi täyttyisi. Tässä oma intuitio on paras työkalu" Raami sanoo.

Intuitiivista älykkyyttä

Intuitio voi viestittää niin pienellä äänellä, että sitä saattaa olla vaikeaa tunnistaa ennen kuin järki on jo puhunut. Mielemme on koulutettu kuuntelemaan rationaalista ajattelua ja usein sillä on ylivalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että päätökset tulisi tehdä pelkästään intuition perusteella.

Raami muistuttaakin, että voidaan puhua intuitiivisesta älykkyydestä, jolloin rationaalinen ja intuitiivinen tieto otetaan molemmat huomioon.

Kouluopetuksessa, aina alakoulusta korkeakouluihin, suositaan pääasiassa rationaalista ajattelua. Intuitiivisen ajattelun kehittäminen sivuutetaan. Kuitenkin tulevaisuudessa työelämän vaatimuksiin sisältyy ajattelun moniosaaminen. Parhaat ratkaisut syntyvätkin yhdistämällä sekä rationaalista että intuitiivista ajattelua.

"Tämänkaltaisia ajatustoimintoja voi olla esimerkiksi ideointi, suunnitteleminen, päätöksenteot tai laajojen tietokokonaisuuksien hallinta", listaa Raami.

Tutkimustulokset osoittavat, että harjoittelemalla voi kehittää oman intuitiivisen ajattelun kuuntelua. Näillä kyvyillä saadaan itsestä uutta tietoa, joka koetaan apuna sekä omassa ideointiprosessissa että päätöksenteossa. Intuitio voi näyttäytyä nopeana apuna tai se voi johdattaa uuteen ymmärrykseen, ja auttaa näin päätöksenteossa. Se voi myös antaa välähdyksen ideasta tai ratkaisusta, jota voi rationaalisen mielen avulla työstää eteenpäin.

"Viestiä kannattaa kuunnella. Myöhemmin elämässä voi paljastua syy valinnan tärkeydelle" sanoo Raami.

TEKSTI: PAULIINA HURME

KUVITUS: AINO ANTTILA