Tiede
16.12.2013

Hitaasti hyvä tulee

Kantin Puhtaan järjen kritiikin suomentaminen kesti kymmenen vuotta. Kääntäjätyöryhmän mukaan kääntäminen sujui niin kuin pitikin ja aikaa meni, koska teos on vaikea.

Olli Koistinen, Markus Nikkarla ja Kreeta Ranki ovat tyytyväisiä. Valtava urakka on saatu päätökseen, ja Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikin (Kritik der reinen Vernunft, 1781/1787), suomennos lepää edessämme pöydällä.

"En ole vielä uskaltanut lukea sitä, mutta hyvä se on", Ranki toteaa.

Puhtaan järjen kritiikki on kenties länsimaisen filosofian kuuluisin teos. Samalla sitä pidetään yhtenä vaikeimmista. Siksi käännöstyöryhmä koostui Kant-tuntijoista. Teoksen varsinaiset suomentajat Ranki ja Nikkarla valmistelevat molemmat väitöskirjaa Kantin filosofiasta Turun yliopistossa. Koistinen taas on Turun yliopiston filosofian professori ja julkaisi selitysteoksen Kantin puhtaan järjen kritiikki vuonna 2008.

Suomen sanat eivät riitä

Teoksen käännöstyö aloitettiin vuonna 2003 Turun yliopiston filosofian laitoksella. Aluksi laitoksen väki kokoontui perjantaisin käymään läpi pikkutarkasti muutamaa teoksen sivua kerrallaan. Kääntämisen ongelmat olivat yhtä lailla filosofisia kuin kielellisiä, joten asiantuntijaryhmä oli välttämätön. Koistisen mukaan sanavalinnoissa pyrittiin ennen kaikkea tarkkuuteen.

"Kant teki käsitteellisiä erotteluja, joita tavallinen ihminen ei näe. Olemme käyttäneet paljon erityissanastoa luettavuudenkin kustannuksella. Emme halunneet tärvellä tätä käännöstä hyvällä suomen kielellä."

Kun suomen kielestä ei löytynyt hyvää sanaa, kääntäjät valitsivat latinapohjaisen sanan, joka on Kantin saksan taustalla. Näin käännökseen on päätynyt sanoja kuten representaatio ja intuitio, joita ei saksankielisessä alkuperäisteoksessa ole.

"Saksa oli tieteen kielenä vielä nuori Kantin aikaan, joten monet ilmaisut pohjaavat suoraan latinaan ja kreikkaan, joista mekin tarvittaessa ammensimme", Ranki ja Nikkarla selventävät.

Käännöksen tekeminen kesti kymmenen vuotta, koska teos on vaikea, ja välillä piti hengähtää ja tehdä muutakin. Kääntäjät eivät myönnä, että tie olisi noussut pystyyn missään vaiheessa. Poliitikko kenties sanoisi, että asiaan ei liity dramatiikkaa.

Puuttuva palanen

Puhtaan järjen kritiikki täyttää suuren aukon suomen kielellä saatavilla olevassa filosofiassa. Kant muodostaa pisteen, johon filosofit yli koulukuntarajojen jatkuvasti viittaavat, ja jonka tunteminen on välttämätöntä nykyajan filosofian ymmärtämiseksi.

Kääntäjät eivät pyrkineet tekemään helposti suurelle yleisölle avautuvaa käännöstä, vaan sellaisen, joka kestäisi aikaa. Ilmaisujen tarkkuus edesauttaa käännöksen käyttämistä myös tutkimuksessa ja opetuksessa.

"Tutkijalle käännöksestä on eniten hyötyä, kun sitä lukee rinnan saksankielisen version kanssa. Toisaalta ei saksan osaaminen ole välttämätöntä Kantin ymmärtämiseksi. Luetaanhan Aristotelestakin osaamatta muinaiskreikkaa," Koistinen summaa.

Käännöstyöryhmä on yhtä mieltä siitä, että filosofiaa on hyvä lukea myös omalla äidinkielellä. Saksaa osataan nykyään huonosti, joten Puhtaan järjen kritiikki palvelee laajaa lukijakuntaa.

Seuraavaa tärkeää filosofista suomennosprojektia kääntäjät eivät halua arvailla. Sartre ja Hegel nousevat kuitenkin esiin puutteina suomeksi saatavilla olevassa filosofiassa. Ja tietenkin yksi Kantin kolmesta pääteoksesta, Arvostelukyvyn kritiikki. Nyt on kuitenkin täytetty puutteista ehkä se suurin ja ilmeisin.

Teksti: Veikka Lahtinen

Kuva: Lauri Hannus