Uutiset
25.08.2021

35 euron mätky sadoille opiskelijoille – Turun yliopisto tekee vuosittain yli 20 000 euron tilin myöhästyneillä lukuvuosi-ilmoittautumisilla

Teksti:
Ida-Maria Manninen
Kuvat:
Teemu Perhiö
  • TYY:n jäsenmaksu on tänä lukuvuonna 53 euroa.

Viime vuonna 660 perustutkinto- ja jatko-opiskelijaa ilmoittautui myöhässä läsnäolevaksi Turun yliopistoon.

Yliopisto perii yhdestä myöhästymisestä 35 euron suuruisen maksun. Vuonna 2020 niistä kertyi yhteensä 23 100 euron potti. Toissa vuonna myöhässä ilmoittautui 750 opiskelijaa, sitä edeltävänä vuonna 745.

Lain mukaan perustutkinto-opiskelijan on kuuluttava ylioppilaskuntaan. Sillä taas on oikeus kerätä jäsenmaksuja toimintansa rahoittamiseksi. Yliopisto valvoo maksujen suorittamista.

Ilmoittautuminen läsnäolevaksi tapahtuukin perustutkinto-opiskelijalla suorittamalla ylioppilaskunnalle jäsenmaksun, 53 euroa. Myöhästyminen nostaa opiskelijan lukuvuoden hintaa siis käytännössä 66 prosenttia.

Jatko-opiskelijalle ylioppilaskuntaan kuuluminen on vapaaehtoista. Viime vuonna yliopistolla oli kirjoilla 14 491 perustutkinto-opiskelijaa ja 2 012 jatko-opiskelijaa.

Tänä syksynä ilmoittautumisissa on ollut ongelmia yliopiston siirryttyä uuteen opintotietojärjestelmään Peppiin. Yliopistoon läsnäolevaksi ilmoittautumisen aikarajaa on pidennetty 10.9.2021 asti, kun aiemmin aikaraja on ollut elokuun lopussa. Ilmoittautuminen tapahtuu OILI-palvelussa.
 

Jos opiskelija jättää ilmoittautumatta määräaikaa mennessä, hän menettää opinto-oikeutensa, yliopistolaissa sanotaan. Opiskelijan täytyy tällöin hakea uudelleen kirjoille pääsyä saadakseen opinto-oikeutensa takaisin.

Asia käsitellään manuaalisesti järjestelmän kautta. Myöhästymismaksu on asetuksessa säädetty korvaus tästä käsittelystä, Turun yliopiston opintoasiainjohtaja Petri Sjöblom selittää.

Maksuista saatu raha menee yliopistolla koulutuksen toimialan budjettiin, jonka suuruus on kokonaisuudessaan noin 10 miljoonaa.

Summaa ei kuitenkaan voida ottaa huomioon budjetissa, koska sen suuruutta ei tiedetä etukäteen. Sen varaan ei voida myöskään jättää mitään toimintaa, sillä summan haluttaisiin olevan nollassa, Sjöblom kertoo.

Sjöblom kuitenkin korostaa, että tilaisuuden tullen hän on pyrkinyt suuntaamaan rahaa mahdollisimman suoraan opiskelijoita tukevaan tarkoitukseen. Esimerkkeinä hän nostaa opintoneuvojan työsuhteen jatkamisen tai harjoittelijan palkkaamisen lisäkuukausille.

”Nythän taas kaksi vuotta on ollut niin poikkeuksellista aikaa, että olemme olleet paljon plussalla sen takia, että ei ole ollut matkakuluja eikä opiskelijoiden vaihtoapurahoja.”

Normaaleina vuosina talous on kuitenkin hänen mukaansa tiukka.

Hänellä on myös etukäteissuunnitelma rahojen käytölle vuodelle 2022. Tarkoituksena on edelleen palvella opiskelijoita suoraan, mutta suunnitelma tarvitsee vielä toteutuakseen yliopiston tiedekuntien hyväksynnän ja rehtorin päätöksen.

”En voi vielä kertoa enempää, mutta toivon, että se onnistuu.”

Syinä opiskelijoiden maksujen myöhästymiselle hän nostaa esille yksinkertaisesti unohtamisen, mutta myös rahaongelmat. Toisaalta hän pohtii, että näin isolla volyymilla voi olla väistämätöntä, että osa jättää maksamatta.

”Mikään tiedotus ei näytä auttavan.”
 

Ylioppilaskunnan jäsenmaksun lisäksi opiskelijan pitää muistaa maksaa myös YTHS-maksu, eli korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu. Ennen ylioppilaskunta keräsi sen jäsenmaksun yhteydessä, nykyään sen perii erikseen Kela.

Terveydenhoitomaksu on lukukausikohtainen, ja se pitää hoitaa omatoimisesti Omakela-palvelussa. Yhdeltä lukukaudelta maksu on 35,80 euroa, koko lukuvuodelta 71,60 euroa. Maksun voi maksaa kahdessa erässä tai kerralla.

Syksyn erä pitää maksaa 30.9. mennessä. Jos maksaa vain kevätlukukauden, sen voi maksaa aikaisintaan 30.11. jälkeen.

Maksu siirtyi Kelan perittäväksi, kun YTHS-palvelut ulotettiin koskemaan myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. Viime keväällä lähes 13 000 opiskelijan terveydenhoitomaksu oli menossa ulosottoon.
 

Fakta: TYYn jäsenmaksu

  • Turun yliopiston ylioppilaskunta eli TYY kattaa jäsenmaksulla menojaan, joita on vuodelle 2021 budjetoitu yhteensä 780 000 euron edestä.
  • Suurin osa rahoista kuluu työntekijöiden palkkoihin (356 360 euroa) ja luottamustoimien menoihin (70 207 euroa).
  • Turun ylioppilaslehdelle on budjetoitu 80 000 euroa, järjestöavustuksiin 98 000 euroa.
     

Lue lisää

Kommentti: Kelan pitäisi kohdentaa tiedotustaan YTHS-maksusta paremmin – AMK-opiskelijat korostuvat maksamatta jättäneissä

Keväällä 2021 tuhansia opiskelijoita uhkasi ulosotto maksamatta jääneen terveydenhoitomaksun vuoksi. (2/2021)

Kolme opiskelijatarinaa: Uimavalmentaja, laivasiivooja, kaivostyöläinen – puolet opiskelijoista työskentelee opintojensa ohella, ja vain puolet heistä alaansa vastaavissa tehtävissä

Opiskelijat ovat odotusten ristipaineessa: pitäisi sekä opiskella kokoaikaisesti että valmistua nopeasti työmarkkinoille. (2/2021)