Uutiset
16.01.2013

Ainejärjestöt jakavat nyt tilojaan Signumissa

  • Emilia Hietalalta ja Juho Nurmiselta (pöydän ääressä) sekä Tomi Rautaojalta ja Julia Hamaralta (sohvalla) onnistuu niin työskentely kuin tauon pitäminen Signumin kahvihuoneessa.

Yhteisiin tiloihin päätyminen osoittautui sopivaksi ratkaisuksi Anglicalle, Kääntöpiirille, Foneemille ja Forum Romanumille. Vaikka suunnitelmat uudisrakennuksesta laitettiin jäihin ja purkutuomio peruuntui, muuttivat Jusleniassa majaansa pitäneet humanistiset oppiaineet vuoden vaihteessa pois parhaat päivänsä nähneestä rakennuksesta.

Englannin kielen oppiaineen uudet tilat sijaitsevat Yliopistonmäen Rosettassa, ja sen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry siirtyi jakamaan aiemmin yksinomaan kääntäjäopiskelijoiden Kääntöpiiri ry:n käytössä ollutta "kahvihuonetta" viereisen Signum-rakennuksen pohjakerroksessa yhdessä kahden muun ainejärjestön, fonetiikan opiskelijoiden Foneemin sekä ranskan ja romanian kielen opiskelijoiden Forum Romanumin kanssa.

Anglican puheenjohtaja Tomi Rautaoja on tyytyväinen uusiin tiloihin ja ainejärjestöjen yhteistyöhön.

"Meidät on otettu vastaan hyvin eikä mitään erimielisyyksiä järjestöjen välille ole syntynyt."

Rautaojan mukaan ainejärjestön toimintaa pystytään Signumissa jatkamaan samalla tavalla kuin sen edellisissä tiloissa, myös oppiaineen opetuskäytössä toimineessa luokkahuoneessa Jusleniassa.

Rautaoja kertoo oppiaineen muuton olevan vielä kesken, eikä hän siksi ole saanut tarkkaa kuvaa uusista tiloista.

"Tilat ovat Jusleniaan verrattuna nykyaikaisemmat, mutta heikkoutena on ahtaus – osa henkilökunnasta joutuu jakamaan työhuoneen."

Jusleniasta lähtöön Rautaoja ei suhtaudu ikävöiden mutta kuitenkin "pienellä haikeudella" viitaten niin oppiaineen pitkään historiaan rakennuksessa kuin omiin hyviin muistoihin opiskelun ja ainejärjestötoiminnan parista.

"Onhan se omanlaisensa rakennus, ainakaan huonoa sisäilmaa kukaan tuskin jää kaipaamaan", Rautaoja tokaisee.

Ei vaikutusmahdollisuuksia

Myös viime vuonna Anglican hallituksessa toimineen Rautaojan mukaan muuttoaikeista tiedotettiin opiskelijoita ja ainejärjestöä varsin hyvin, mutta ongelmana oli suunnitelmien muuttuminen useaan kertaan. Erityisesti aikatauluista oli epäselvyyttä.

"Meille oli luvattu alun perin enemmän aikaa Anglican irtaimiston siirtämiseen pois Jusleniasta, joten tuli pienenä yllätyksenä, että meidän piti kiirehtiä muuttoa oppiaineen tiloista."

Englannin kielen vanhat opetustilat ja työhuoneet siirtyvät yliopiston kirjaston käyttöön.

Ainejärjestötoiminnan kannalta Rautaoja valittelee myös vaikutusmahdollisuuksien puutetta.

"Meidän mielipidettämme ei kysytty esimerkiksi uusien toimintatilojen suhteen, vaan meidät käytännössä osoitettiin tänne Signumiin. Onneksi tämä kahvihuone on meille sopiva paikka ja tilaa tuntuu riittävän usean ainejärjestön käyttöön."

Kahvihuoneella aiemminkin viihtynyt englannin kielen kääntämisen opiskelija Juho Nurminen on samoilla linjoilla.

"Uudet ainejärjestöt ovat tänne täysin tervetulleita, sillä ei täällä ole mitenkään täyttä ollut tätä ennen."

Nurmisen mukaan muiden kielten oppiaineiden ja tieteenalakirjaston muutot vaikuttavat jonkin verran myös paikallaan pysyneiden käännöstieteiden opiskelijoiden elämään.

"Henkilökunnan työhuoneet ovat vaihtaneet paikkaa ja niiden kanssa oli juuri vähän etsimistä, toisena pienenä häiritsevänä tekijänä voi mainita Signumin kirjaston kiinniolon joulukuun ajan."

TEKSTI: KASPERI TEITTINEN

KUVA: KRISTIAN TERVO