Uutiset
31.03.2011

Alayhdistysten uhkana muutto ja kovat vuokrat

  • Olli Nissinen ja Jesse Laitinen päivystävät Kritiiki ry:n toimistolla Ylioppilastalo A:ssa.

Ylioppilastalojen remontti ja TYYn ehdottama remonttisuunnitelma pakottaisi pahimmillaan pienimmät alayhdistykset luopumaan tiloistaan kokonaan. Yhtenä ratkaisuna ehdotetaan järjestötalon rakentamista.

Ylioppilastalojen laajamittainen remontti etenee vuoden 2012 aikana Ylioppilastalo B:n ja vuosien 2014-2015 aikana Ylioppilastalo A:n tiloihin. C-talon remontti valmistui viime kesänä.

TYY on ollut kiinteästi mukana vaikuttamassa talojen omistajan Turun Ylioppilaskyläsäätiön remonttisuunnitelmiin ja pyrkii lausunnoissaan ottamaan huomioon Ylioppilastalo A:n tiloissa vuokralla olevat ylioppilaskunnan alayhdistykset. TYY on esimerkiksi tiedottanut vuokralaisia suunnitelmien etenemisestä kutsumalla heitä remonttiryhmän tapaamisiin.

Tapaamisista huolimatta ne järjestöt, joilla ei ole tiiviitä yhteyksiä ylioppilaskuntaan ovat olleet tyytymättömiä tiedotukseen. Heidän mukaansa tietoa ei ole kulkenut pelkkien tapaamisten kautta tarpeeksi, eikä asiakirjoihin ole ollut helppo päästä käsiksi.

"Epävarmuudet itse suunnitelmien suhteen ovat aiheuttaneet joidenkin asioiden jäämisen virallisen tiedotuksen ulkopuolelle", vastaa TYYn hallituksen puheenjohtaja Rauli Elenius esitettyyn kritiikkiin. "Kysymyksiä tulisi osata esittää remonttityöryhmän tapaamisissa tai tulla TYYn toimistolle kysymään."

Informaatiokatkosten välttämiseksi TYYn verkkosivuille on luotu alayhdistyksille tarkoitettu infopaketti remontin etenemisestä.

Tarkemmilta tavoitteiltaan salaisessa TYYn laatimassa suunnitelmassa Ylioppilastalojen remontista on A-talon toisen kerroksen toimistotilat korvattu TYYn kirjastolla ja toimistotilat siirretty B-talon puolelle. Muuttourakan ja remontin kohtalo on kiinni ennen kaikkia siitä, kuinka kalliiksi suunniteltu remontti toteutuessaan tulisi.

Närää osassa tällä hetkellä A-talossa sijaitsevissa TYYn alayhdistyksissä onkin herättänyt toimiston oletettu matalampi käyttöaste B-talon tiloissa sekä remontin yhteydessä TYS:n toteuttama toimistotilojen vuokrankorotus.

Liikevaihdoiltaan suuremmille alayhdistyksille eli oikeustieteilijöiden Lex ry.lle, valtio-opin ja poliittisen historian P-klubi ry:lle sekä historian opiskelijoiden Kritiikki ry:lle vuokrankorotus muodostuisi arvioiden mukaan ongelmalliseksi, mutta ei mahdottomaksi.

Sen sijaan pienimmille alayhdistyksille, kuten Suomen kielen Kanta ry:lle, Terrakoti-seuran järjestöille ja rooli- ja strategiapelaajien Tyrmä ry:lle se tarkoittaisi toiminnan rahoituksen uudelleenorganisointia. Pahimmassa tapauksessa pienet alayhdistyksen joutuisivat luopumaan Ylioppilastalon tiloista kokonaan.

Muutto B-taloon tarkoittaisi järjestöille vähäisempää näkyvyyttä, minkä osassa järjestöissä pelätään aiheuttavan jäsenkatoa ja haittaavan toimintaa. Lopulliset päätökset B-talon pohjaratkaisuista tehdään kuitenkin vasta syksyllä, joten pelot hankalista kulkuyhteyksistä eivät välttämättä realisoidu.

TYY on huolissaan alayhdistystilojen vähyydestä sekä kasvavista tilavuokrista. Yhtenä vaihtoehtona onkin esitetty oman järjestötalon rakentamista ylioppilaskunnalle. Järjestötaloon voitaisiin keskittää alayhdistysten toimistotiloja, juhlatilaa sekä järjestää mahdollista liiketoimintaa rahoittamaan rakennuksen ylläpitokustannuksia. Edustajisto on valtuuttanut TYYn hallituksen laatimaan alustavan suunnitelman järjestötalon rakentamisesta.

Teksti: HEIKKI UUSITALO

Kuva: LAURI HANNUS