Uutiset
28.10.2010

Amk-opiskelijat YTHS:n hoiviin?

  • YTHS:n palvelujen tarjoaminen ammattikorkeakoulun opiskelijoille voi johtaa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden uudelleenarviointiin.

YTHS:n palvelujen tarjoaminen ammattikorkeakoulun opiskelijoille voi johtaa ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden uudelleenarviointiin.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat saatetaan liittää ylioppilaiden terveydenhuollosta vastaavan YTHS:n piiriin.

Asia nousi esille viime vuonna opiskelijoiden terveydenhuoltoa selvittäneen työryhmän loppuraportissa. Siinä suositeltiin kaikkien korkeakouluopiskelijoiden siirtämistä YTHS:n palveluiden piiriin, koska nykytilanteessa ammattikorkean opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa yliopisto-opiskelijoihin verrattuna. Nykyään amk-opiskelijoiden terveydenhuollosta vastaavat kunnat, joiden järjestämiin palveluihin opiskelijat itse eivät voi vaikuttaa.

Sekä ammattikorkean opiskelijoita edustava SAMOK että yliopisto-opiskelijoiden liitto SYL kannattavat esitystä.

SYL:n sosiaalipoliittisen sihteerin Timo Lehtisen mukaan ammattikorkean opiskelijoiden liittäminen YTHS:n piiriin on lopulta poliittinen päätös. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhoidon uudelleenjärjestämisestä päättää eduskunta.

"Suurin haaste liittämisen tiellä on talous", Lehtinen toteaa. Taloudellinen taakka 130 000 ammattikorkeakouluopiskelijan terveydenhuollon järjestämisestä siirtyisi muutoksen myötä suurelta osin kunnilta valtiolle.

Alustavissa suunnitelmissa ammattikorkean opiskelijat otettaisiin mukaan pilottihankkeena kahdella paikkakunnalla jo ensi vuonna. Ammattikorkeakouluopetuksen maantieteellinen hajanaisuus yliopistokaupunkeihin verrattuna tosin aiheuttaa omat haasteensa.

Vaikka SYL kannattaakin YTHS:n toiminnan laajentamista, se pitää liittämisen ehtona palvelun laadun säilymistä. YTHS:n hallituksessa istuvan Lehtisen mukaan säätiö on sitoutunut laadun takaamiseen käyttäjien lisääntymisestä huolimatta.

Amk-opiskelijoiden tulo YTHS:n hoiviin vaikuttaa myös keskusteluun ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä. YTHS on ollut yksi merkittävimmistä perusteista ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden puolesta, sillä ylioppilaskunnat valvovat paikallisesti YTHS:n toimintaa.

Ammattikorkeakoulujen oppilaskunnilla automaatiojäsenyyttä ei ole. Tulisiko ammattikorkeakoulun oppilaskunnille antaa mahdollisuus valvoa YTHS:n toimintaa ja säätää siksi myös niille automaatiojäsenyys?

Yksi vaihtoehto on, että amk-opiskelijat saisivat vuosittaisen terveydenhoitolaskunsa suoraan YTHS:ltä ilman oppilaskunnan väliintuloa. Tämä aiheuttaisi paineen poistaa ylioppilaskuntien rooli YTHS:n ja opiskelijan väliltä myös yliopiston puolella.

SYL ei ymmärrettävästi halua sotkea opiskelijoiden terveydenhuoltoa ja automaatiojäsenyyttä samaan keskusteluun. Lehtisen mukaan laissa ylioppilaskunnille määrätyt opiskelijoiden terveydenhuoltoon liittyvät tehtävät ovat laajempi asia kuin vain YTHS:n tarjoamat palvelut. Lisäksi ylioppilaskunnat hoitavat myös muita kuin terveydenhuoltoon liittyviä palveluita jäsenilleen.

"Perustuslakivaliokunta on tehnyt kantansa selväksi automaatiojäsenyyden laajentamisesta ammattikorkean opiskelijoihin ja se on kielteinen", Lehtinen toteaa.

TYY:n hallituksen puheenjohtaja Elias Laitinen ei usko ylioppilaskuntien automaatiojäsenyyden lakkauttamiseen. "Juuri viime vuonna voimaan tulleessa yliopistolaissa säilytettiin ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys ja ylioppilaskuntien tehtäviä korostettiin entisestään", Laitinen muistuttaa.

Päätöstä opiskelijoiden YTHS terveydenhuollon kohtalosta odotetaan vielä tällä vaalikaudella.

Teksti: SAMULI MAXENIUS

Kuvat: LAURI HANNUS