Uutiset
11.12.2009

Apua gradunteossa kärsiville

  • Gradu jumittaa, mikä avuksi?

Pro gradu voi jäädä roikkumaan vuosikausiksi ilman tarvittavaa apua ja vertaistukea.

Suomesta löytyy noin 15 000 gradua vaille valmistunutta henkilöä, mutta panostusta päättäjien taholta ei heidän valmistumiselleen juuri heru. Tyypillisimpiä syitä gradunteon viivästymiselle ovat työ ja perhe. Jyväskylän Chydenius-instituutissa toiminut Maisterihautomo on auttanut valtakunnan laajuisesti "gradua vailla olevia maistereita" jo vuodesta 1997, mutta nyt toiminta näyttää loppuvan rahoituksen puutteesta johtuen.

Maisterihautomon toiminta kaatuu julkisista rahahanoista kiinni pitävien näkemykseen siitä, että gradunohjaus on yliopistojen oma tehtävä, joten ulkoiselle gradunohjaukselle ei ole tarvetta. Edellä mainittu olisi totta, mikäli kaikissa yliopistoissa kyettäisiin antamaan riittävän kattavaa apua ja ohjeistusta, mutta toistaiseksi näin ei ole ollut. Maisterihautomolla riitti sen toiminnan ajan runsaasti asiakkaita ja se ehti hautoa valmiiksi yli 700 maisteria pelkästään yhden graduohjaajan voimin. Maisterihautomossa oli 52 Turun yliopiston opiskelijaa keväällä 2009.

Itsekin Maisterihautomosta apua saanut kasvatustieteen maisteri Niina Tapanainen pitää hautomon kohtaloa valitettavana.

"On järkyttävää että Maisterihautomo poistuu. Maisterihautomo on lähettänyt kirjeen kaikkien yliopistojen rehtoreille, myös Keijo Virtaselle, jossa kerrotaan, että Maisterihautomon toiminta lakkaa. Ainoastaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistot ovat antamassa sen verran rahaa, että heinäkuun loppuun asti Maisterihautomo pystyy ohjaamaan heidän opiskelijoidensa graduja", Tapanainen kertoo.

Keväällä edunvalvontavaliokunnassa varapuheenjohtajana toimiessaan Tapanainen oli pistämässä pystyyn Turun yliopistoon samanhenkistä toimintaa. Syntyi opintopsykologin johtama gradunohjausryhmä. Syksyn ajan seitsemän gradunteossa vaikeuksissa olevaa sai vertaistukea graduntekoon. Ryhmässä ei puututtu itse gradujen sisältöön, sillä tarkoitus ei ollut kilpailla oppiaineiden oman gradunohjauksen ja graduseminaarien kanssa.

Ryhmää ohjannut opintopsykologi Satu Salmi pitää gradua vaille olevien maistereiden opintojen päättämistä tärkeänä tehtävänä.

"Asia on inhimillisesti iso ja taloudellisesti merkittävä näille ihmisille sekä taloudellisesti myös yliopistolle. Tähän pitäisi ilman muuta kiinnittää huomiota", Salmi korostaa.

"On kaikkien intressien mukaista että ihmiset valmistuvat."

Apukeinot gradunteossa viivästyneille vaihtelevat tiedekunnissa, oppiaineissa aina gradunohjaajien tasolle asti. Myös täydennyskoulutuskeskuksella on oma työttömille graduntekijöille kohdennettu palvelu. Salmen mukaan paikallaan olisikin resurssien kohdentaminen.

"Nyt syntyvä uusi yliopisto mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen", Salmi pohtii.

"Aikaisemminkin olisi voinut antaa enemmän huomiota gradunohjaukselle. Hyvä että asia nousee nyt uudistusten myötä tapetille", Salmi toteaa.

Salmen syksyllä ohjaamalle gradunohjausryhmälle on toivottu jatkoa myös keväällä, mutta suunnitelmat ovat vielä toistaiseksi avoimet.

Myös Tapanainen toivoo, että nyt kun uutta yliopistohallintoa ollaan luomassa, opiskelijat olisivat mukana varmistamassa, että uusi yliopiston hallinto pitää sisällään osana palvelukokonaisuutta entistä parempaa tukea myös opintojen loppusuoralla oleville.

Teksti: Heikki Isotalo

Kuva: Kai Jokela