Uutiset
16.01.2009

Apua kavereista

Nuorten masennus lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Nuorten masennus on lisääntynyt räjähdysmäisesti 2000-luvulla. Lisäksi myös muut nuorten mielenterveyshäiriöt ovat yleistyneet ja niiden takia sairaseläkkeelle jääneiden alle 30-vuotiaiden määrä on jo kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta.
Tiedot käyvät ilmi Kelan joulukuussa julkaisemasta tutkimuksesta, jossa nuorten mielenterveyshäiriöiden aiheuttaman työkyvyttömyyden kasvun syyksi mainitaan muun muassa nuoria tukevan turvaverkoston rapautuminen, työmaailman muuttuminen ja joustojen väheneminen.
Lisäksi tutkimuksessa kerrotaan opiskelijoiden vieraantuneen opiskelumaailmasta, kun heiltä vaaditaan yhä monipuolisempia kykyjä.

Kelan selvitys on tuttu myös Turun YTHS:n mielenterveyden ylilääkärille Ilpo Lahdelle. Lahden mukaan myös YTHS:n mielenterveyspalveluiden käyttö on lisääntynyt 2000-luvun alusta, vaikkakaan ei räjähdysmäisesti.
"Palvelujamme käytti viime vuonna noin 8 prosenttia yliopiston, kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin opiskelijoista. Se on valtakunnan korkein luku korkeakouluissa. Meistä se on merkki siitä, että kynnys hakea apua on täällä matala. Kaikkiaan tällä hetkellä opiskelevista 15–16 prosenttia on joskus käynyt mielenterveyspalveluissamme."
Se YTHS:ssäkin on on huomaatu, että masennus on lisääntynyt, varsinkin keskivaikeat ja vaikeat depressiot. Lahti epäileekin, että tällä hetkellä mielenterveyspalveluissa hoidetaan 1990-luvun laman seurauksia.
"Nythän opiskelemassa ovat 90-luvun lama-ajan lapset ja on arveltu, että se on heijastunut heidän kehitykseensä. Lama-ajan traumat nousevat usein terapiakeskusteluissa esille."
"Lisäksi suorituspaineet ovat lisääntyneet. Paineet menestyä ja pärjätä ovat aivan erilaisia kuin 70-luvulla, kun aloitin YTHS:ssä", Lahti jatkaa.

Masennuksen yleistymisen lisäksi Lahti on havainnut, että yksinäisyys on lisääntynyt. Yksinäisiä on enemmän kuin ennen ja he ovat aiempaakin yksinäisempiä.

"Suurimmalla osalla menee hyvin. On ystäväpiiriä ja aktiviteettia, mutta toisaalta yhä enemmän on niitä, jotka putoavat kelkasta ja yksinäistyvät. Ja he ovat enemmän yksin kuin aiemmin, kun perheensisäisetkin tukiverkot tuntuvat heikentyneen. Meillä on paljon yksinäisiä aikuisia, joilla ei ole kavereita eikä oikein läheisiä perhesuhteitakaan."

Teksti: Lari Vesander
Kuva: Marinka van Holten

2000-luku synkkää aikaa

Vuodesta 2000 vuoteen 2007 mielenterveyshäiriöiden takia eläkkeelle jääneiden alle 30-vuotiaiden määrä on yli kaksinkertaistunut. Masennuksen vuoksi eläkkeelle siirtyneiden nuorten miesten määrä kasvoi 67 % ja naisten määrä peräti 182 %.
Vuonna 2007 mielenterveyshäiriöiden vuoksi eläkkeelle siirtyi 1900 nuorta, joista yli 400:lla syynä oli masennus.

Teksti: Lari Vesander
Turun ylioppilaslehti 1/2009 (16.1.)