Uutiset
25.10.2018

Digiloikka tuntemattomaan ei kannata - Formaattiselvitys puoltaa Tylkkärin ilmestymistä printtinä ja verkossa

Teksti & Kuvat:
Sampo Rouhiainen

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto päätti tilata vuoden 2017 keväällä selvityksen Tylkkärin säilyttämisen tai muuttamisen vaikutuksista.

Formaattiselvityksessä hahmoteltiin kolme eri skenaariota Tylkkärin tulevaisuudelle. Ensimmäisessä painettu ja verkkolehti jatkavat ilmestymistä entiseen malliin, toisessa lehti muuttuu kokonaan verkkolehdeksi ja kolmannessa printtilehden ilmestymistä harvennetaan.

Selvityksessä pelkkä verkkojulkaisu arvioitiin ongelmalliseksi, koska ylioppilaslehdet eivät tavoita lukijoitaan verkkoversiollaan lähellekään yhtä hyvä kuin paperilehdellä. Tämä onkin suomalaisten ylioppilaslehtien erikoisuus, sillä uutissanomalehdillä asia on usein päinvastoin. Toisaalta nettiuutisten parissa vietetään aikaa huomattavasti painettua lehteä vähemmän.

Selvityksen laatineen Viestintäluotsin Pasi Kivioja ja Otto Aalto arvioivat, että ennen paperilehden lakkauttamista ja pelkkään verkkolehteen siirtymistä pitäisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän markkinointiin ja näkyvyyden  kasvattamiseen. Muuten verkkolehden lukijakunta jää pieneksi ja sen myötä myös mainostulot. Nopealla aikataululla pelkkään verkkoversioon siirtymisen arvioidaan romahduttavan ilmoitusmyynnin ja heikentävän roolia opiskelijamediana. Lisäksi tekijät kirjoittavat:

”Pitkällä tähtäimellä ei ole takeita, että lehti nousisi pelkkänä verkkomediana nykyisen tasoiseen asemaan.”

Harvemmin ilmestyvän lehden skenaariossa sekä painokustannukset että mainosmyynti laskisivat hieman, joten suuria säästöjä sillä ei saataisi aikaan. Eniten muutos vaikuttaisi toimituksen toimintaan, kun pitäisi samaan aikaan tuottaa aikakauslehtimäistä sisältöä paperilehteen ja nopeampitempoista  sisältöä verkkoon. Toisaalta nykyistä monipuolisemman verkkosisällön tuottamiseen jäisi enemmän resursseja. Raportin päätelmissä nykyisen kaltainen formaatti arvioidaan toimivaksi sekä ilmoitusmyynnin että lukijoiden tavoittamisen kannalta. Samalla kuitenkin muistutetaan, että voimakkaampi  siirtyminen verkkoon täytyy aloittaa tulevaisuudessa.

Selvitystä varten Viestintäluotsi haastatteli lehden toimitusta, ylioppilaskunnan pääsihteeriä, lehden ilmoitusmyyjiä ja mainostajia sekä muiden ylioppilaslehtien päätoimittajia. Tämän lisäksi analysoitiin tietoja lehden taloudesta ja verkkokäyttäjistä. Syksyllä 2017 tehty lukijatutkimus toimi myös arvioinnin  taustamateriaalina.

Lue lisää:

(Don't) Stop the press

Pitäisikö Turun ylioppilaslehden ilmestyä paperisena vai pelkästään verkossa? Asiaa puntaroitiin 15 000 euroa maksavan selvityksen avulla.

Vaalilautakunnan puheenjohtaja lähetti toimitukseen painostavia viestejä

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja yritti painostaa Turun ylioppilaslehteä kirjoittamaan edustajistovaaleista tahtomallaan tavalla. Vaalilautakuntaa on pyydetty selvittämään, rikkoiko puheenjohtaja vaalien eettisiä pelisääntöjä.

Opiskelijoiden lehdet – kampuksen väriläiskät

Mistä kaikesta ylioppilaat kirjoittavat? Metsästimme käsiimme ainejärjestöjen lehdet.