Uutiset
11.02.2022

Edarikausi alkoi kipinöiden: kritiikkiä sai Jodelin rooli esityksessä, joka liittyy TYYn avustuksiin ja järjestöjen poliittisuuteen

Teksti:
Anni Savolainen
Kuvat:
Kuvakaappaus TYYn Youtube-kanavan suoratoistovideosta
  • TYYn hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarinen (edessä) kommentoi edustajiston Zoom-kokouksessa. Taustalla edustajiston puheenjohtaja Aliisa Wahlsten (vas.) ja TYYn pääsihteeri Petra Peltonen.

TSE-listan tekemä esitys ajoi muutosta siihen, kenelle TYY myöntää toiminta-avustuksiaan. Esitys kaatui äänestyksen myötä.

Anonyymissä viestipalvelu Jodelissa on tällä viikolla puhuttu vilkkaasti Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) jakamista avustuksista omille järjestöilleen.

Useat viestittelijät kokevat, että TYY jakaisi perusteetta tukea tiiviisti puoluepolitiikkaan liittyville järjestöille. Viesteissä nimettiin toistuvasti edustajistoryhmä Vihreä vasemmisto (Viva) ja kuvailtiin voimakkain ilmaisuin mielipiteitä asian eri puolista.

Virallisesti toiminta-avustuksia käsiteltiin TYYn edustajiston vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskiviikkona 9. helmikuuta, kun edustajistoryhmä TSE-lista teki esityksen TYYn ohjesäännön muuttamisesta.

Esityksestä kertoi kokouksessa TSE-listan edaattori Valtteri Vuori. Hänen mukaansa ohjesäännön tulkinnassa on ”porsaanreikä tai valuvika, jonka avulla järjestö voi kikkailla itselleen tuet, vaikka [järjestö] olisi ilmeisen poliittinen”.

Vuori sanoi esityksen alussa, ettei esityksen tarkoitus ole kohdistua tiettyyn ryhmään, vaan tarkoituksena on löytää keinot valuvian korjaamiseksi.

Hän myös sanoi, että ”on oikein ja luonnollista, ettei opiskelijoiden jäsenmaksuilla rahoitettaisi [opiskelijan] arvojen vastaista poliittista toimintaa”.

Ohjesääntöön ei tullut lopulta muutoksia, sillä esitys sai jaa-ääniä 15, ei-ääniä 25 ja tyhjiä 1.

 

Kokouksessa TSE-lista esitteli muutetun pohjaesityksensä. He esittivät seuraavaa muotoilua lisättäväksi TYYn ohjesäännön 13 § 2. momentin loppuun:

”TYY soveltaa samaa menettelyä näiden lisäksi myös muihin tiiviisti puoluepolitiikkaan liittyviin järjestöihin. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske toimitilojen käyttöä eikä tavanomaista vieraanvaraisuutta. Epäselvissä tapauksissa päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee hallitus.”

Ohjesääntö antaa raamit sille, miten TYY myöntää toiminta-avustuksia järjestöilleen. Ohjesäännön sisällöstä päättää edustajisto. Edustajisto on päivittänyt ohjesääntöä viimeksi lokakuussa 2021.

Aiheen käsittelyn yhteydessä muut edaattorit pitivät kokouksessa puheenvuoroja ja antoivat kommentteja muun muassa yhdenvertaisuudesta, ylioppilaskunnan järjestöjen merkityksestä ja puoluepolitiikkaan liittyvän järjestön määritelmästä.

Edaattorit käyttivät vaihtelevasti termejä ”puoluepolitiikkaan tiiviisti liittyvä järjestö”, ”ei-puoluesidonnainen poliittisesti sitoutunut ryhmä”, ”puoluepoliittinen järjestö”, ”ei-puolueisiin-liittyvä-järjestö”, ”puoluepoliittisesti sidonnainen ryhmä” ja ”puoluepolitiikkaan tiiviisti sidoksissa oleva ryhmä”.

Vihreä lista kritisoi esitystä heikosta valmistelusta. Koko kokouksen voi kuunnella ja katsoa TYYn Youtube-kanavalta.

 

Myös aiheen jatkokäsittely tuli puheeksi. Tähän TYYn hallituksen puheenjohtaja Camilla Saarinen kokouksen aikana kommentoi, että hallitus ei valmistele asiasta minkäänlaista ohjesääntöä, ellei heitä käsketä niin tekemään.

Saarisen mukaan jokainen hallitus itse päättää, miten tulkitsee edustajiston hyväksymää ohjesääntöä. Hän sanoi myös hallituksen puolesta pitävänsä hyvänä edustajiston tahtoa siitä, että sanan puoluepoliittinen määritelmä olisi mahdollisimman selkeä.

Eräs edaattori sanoi ryhmän olevan sidoksissa puoluepolitiikkaan, jos ”puolue on puolueen lähiyhteisön suostumuksella ilmoittanut Valtiontalouden tarkastusvirastolle” sidoksestaan. 

"Pidän varsin epätodennäköisenä, että mikään puolueen lähiyhteisö yrittäisi hakea TYYltä järjestöasemaa tai avustuksia. Lähiyhteisöt ovat yleensä säätiöitä", Saarinen sanoo.

Lähiyhteisöt voi tarkistaa esimerkiksi vaalirahoitusvalvonnan sivuilta.

 

Keskustelu toiminta-avustuksista ja ohjesäännöstä Jodelissa alkoi jo ennen kokousta.

Lisäksi Saarinen julkaisi kokousta edeltävänä päivänä TYYn blogissa tekstin Muutama fakta TYYn toiminta-avustuksista. Tekstissä hän taustoittaa sitä, miksi avustusten jakokäytännöt ovat muotoutuneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat.

Ohjesäännössä lukee, että puoluerekisteriin merkityt puolueet, puolueyhdistykset ja niiden lähiyhteisöt eivät voi ottaa tukea vastaan julkisoikeudelliselta yhteisöltä. 

Jos tällaiset toimijat ottavat TYYltä vastaan rahaa, ne rikkovat puoluelakia, sillä TYY on julkisoikeudellinen yhteisö.

Saarisen mukaan avustuspäätökset on tehty ohjesäännön mukaisesti, mutta Jodelissa on kuitenkin levitetty nyt virheellistä tietoa.

"Jodelissa on esitetty väitteitä siitä, että avustukset olisi 'suhmuroitu' Vivalle", Saarinen sanoo.

Alustalla on myös puhuttu huomattavasti todellisia avustussummia suuremmista summista. Saarisen mukaan Vivalle myönnettiin viime vuonna toiminta-avustusta 795,41 euroa.

Avustusta voivat saada järjestöt, joiden toiminta kohdistuu ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Ohjesäännöissä on muitakin määreitä, kuten se, että järjestöjen on otettava huomioon TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet. Päätökset toiminta-avustusten jaoista ovat nähtävillä TYYn nettisivuilla.

Vivan tarkoitus on yhdistyksen sääntöjen mukaan edustaa punavihreitä, feministisiä ja antirasistisia arvoja Turun yliopistossa ja TYYssä.
 
"Vivalle on myönnetty toiminta-avustuksia useita vuosia siinä missä muillekin sitä hakeneille järjestöille, jotka ovat katsoneet että voivat puoluelakia rikkomatta niin tehdä", Saarinen kertoo.

 

Jodeliin lähteenä on syytä suhtautua kriittisesti jo siksi, että palvelun kaikki viestit ovat anonyymejä. Joidenkin viestien kirjoittajat ainakin väittävät olevansa edaattoreita, mutta kirjoittajien henkilöllisyyttä ei ole mahdollista vahvistaa.

Alustalla nähdyt latautuneet viestit saivat TYYn entisen edaattorin Otso Norbladin kirjoittamaan reaktiostaan Facebookin TYY: Kolmas kanta -ryhmään. Norblad kirjoittaa olevansa "pöyristynyt siitä, kuinka ala-arvoista [keskustelu] on ollut" Jodelissa. 

Hänen mukaansa keskustelussa on "monin paikoin ylitetty (tai alitettu) sivistyneen, rakentavan ja tarkoituksenmukaisen keskustelun rajat", ja että Jodelissa nähty keskusteluilmapiiri ei madalla kynnystä osallistua TYYn toimintaan tai rakenna yhteishenkeä edustajiston ja ylioppilaskunnan sisälle.

Norblad kirjoittaa myös, että "edarin sisäisten keskustelujen ja ristiriitojen purkaminen ei kuulu Jodeliin, vaan sen voi tehdä ihan kasvotusten".

 

Koko keskustelussa huomiota kiinnittää myös muun muassa se, että Jodelissa aiheen yhteydessä viitattiin nimenomaan edustajistoryhmä Vivaan. TSE-lista itse ei ole esityksessään tai julkisissa kommenteissaan Vivaan viitannut.

TSE-listan ryhmäpuheenjohtaja Jami Salonen ei ota kantaa anonyymilla alustalla käytyyn keskusteluun. Kysyttäessä, kuuluuko Viva kuitenkin TSE-listan mielestä puoluepolitiikkaan liittyviin järjestöihin, Salonen vastaa näin:

”Esityksemme ei viitannut mihinkään järjestöön. Esityksen tarkoitus oli kantaa huolta tilanteesta, jossa automaatiojäsenyyden varjolla kerättyjä varoja voisi päätyä tiiviisti puoluepolitiikkaan liittyville järjestöille.”

Salonen alleviivaa, että ”kyse on nimenomaan tiiviisti puoluepolitiikkaan liittyvistä eikä niinkään sitoutuneista järjestöistä”. Itse järjestöjen tai yhteisöjen nimeäminen ei ole Salosen mukaan rakentavaa keskustelua.

”Haluamme tarkentaa avustusten jakoperusteita. Aloitteemme tarkoitus oli ja tulee olemaan yhdenvertaisen toiminnan varmistaminen myös tulevaisuudessa.”

Salosen mukaan nykyinen tilanne avustusten suhteen koetaan ongelmalliseksi. 

TSE-lista kokee, että nykyinen kirjaus mahdollistaa tuen myöntämisen ilmeisen tiiviisti puoluepolitiikkaan liittyvälle järjestölle, jota ei ole ilmoitettu puoluelaissa mainituksi lähiyhteisöksi Valtion tarkastusvirastolle.

”On erityisen tärkeää, että edustajisto käy laajaa keskustelua näin tärkeästä asiasta.”

TSE-lista aikoo ottaa ohjesäännön muuttamisen uudestaan esille, kun ohjesääntö avataan käsittelyyn maaliskuussa. Salosen mukaan aikomus on käydä ryhmien välistä keskustelua, kun ohjesäännön laajempaa päivittämistä pohjustetaan.

 

Asia ei ollut ensimmäistä kertaa TYYssä käsittelyssä. 

"TYYssä on aiemminkin käyty keskustelua siitä, pitäisikö muitakin kuin puoluelain asettamia rajoituksia olla ohjesäännössä, mutta käsittääkseni määrittelyongelmien vuoksi tällaisia ei ole aiemmin päätetty ottaa käyttöön", Saarinen sanoo.

 

Lue lisää

Sukelsimme vaalikonedataan: tämä kaikki yhdistää ja erottaa TYYn edariehdokkaita – väite numero 7 ei varmasti yllätä, ja yhdestä ryhmästä vain 15% täytti vaalikoneen

TYYn jäsenmaksu vapaaehtoiseksi, vaihto-opiskelu pakolliseksi ja liharuokaa pitäisi tarjota joka päivä. Tällaisiin väittämiin TYYn edustajistovaalien ehdokkaat joutuivat ottamaan kantaa vaalikoneessa. (10/2021)

Nämä 31 sivua määrittävät ylioppilaskunnan suunnan – ja pian valitaan taas edustajisto, joka niistä päättää

Poliittinen lilnjapaperi on 31-sivuinen asiakirja, joka ohjaa TYYn edunvalvontaa ja kannanottoja. Siitä päättää Turun yliopiston ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, edustajisto. (10/2021)

Pääkirjoitus: Olin hyvä tyyppi

Ylioppilaskunnan tekemää työtä on hankala myydä. Miksi ostaa jotain sellaista, jonka saa ilmaiseksi? (10/2021)

Avustusta voivat saada järjestöt, joiden toiminta kohdistuu ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiä.

Ohjesäännöissä on muitakin määreitä, kuten se, että järjestöjen on otettava huomioon TYYn yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet. Päätökset toiminta-avustusten jaoista ovat nähtävillä TYYn nettisivuilla.