Uutiset
01.11.2013

Edustajisto sekoili yliopiston hallituksen opiskelijajäsenten valinnassa

Edustajisto valitsi yliopiston hallitukseen hakijat, jotka valintatoimikunta oli arvioinut vähiten päteviksi.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajisto päätti kokouksessaan 30.10. valita Turun yliopiston hallitukseen kaudelle 2014–2015 Aku-Mathias Kähkösen (TuKY) ja Jukka Koiviston (Hybridiaani). Valintatoimikunta oli ehdottanut pohjaesityksessään hallituksen jäseniksi Juha Isotaloa (Vihreä lista) ja Salla Mistolaa (Vihreän vasemmisto).

Valituiksi tulleet olivat valintatoimikunnan mukaan vähiten pätevät haastatteluun kutsutuista hakijoista.

Edustajisto kritisoi valintatoimikunnan esitystä siitä, että se ei toteuta tiedekuntien edustavuutta. Molemmat valintatoimikunnan suosittelemat hakijat opiskelevat humanistisessa tiedekunnassa.

Edustajiston puheenjohtaja Ville Valkonen esitti, että yliopiston hallituksen jäsenet valittaisiin listavaalilla, jossa hakijat olisi esitetty parina ja valittu enemmistövaalilla. Menettely olisi ollut TYYn sääntöjen vastainen, mutta mahdollistanut tiedekunta- ja sukupuolijaon huomioonottamisen. Menettelystä luovuttiin, koska yksi kokoomuksen edustaja niin toivoi.

Tämän jälkeen edustajisto keskusteli pari tuntia vaalitavasta, jota äänestyksessä pitäisi käyttää. Lopulta päädyttiin suhteelliseen henkilövaaliin, jossa edustajat saivat äänestää 0–2 hakijaa. Ensimmäinen sai yhden äänen ja toinen puolikkaan. Vaali toteutettiin suljettuna lippuäänestyksenä.

"Isoin ongelma on se, että valituiksi tuli kaksi valintatoimikunnan mukaan epäpätevintä henkilöä. TYY on yleensä halunnut tällaisiin tehtäviin sekä mies- että naisedustajan. Aina sukupuolten pariteetti ei toteudu pätevyyserojen takia, mutta nyt kyse ei ollut pätevyydestä vaan siitä, että tietyt ryhmät halusivat omat hyvät veljet yliopiston hallitukseen", Salla Mistola sanoo.

"Kokouksessa ei kunnioitettu valintatoimikunnan päätöstä, TYYn oman linjapaperin kirjausta yhdenvertaisuudesta eikä aiempia käytäntöjä. Yliopiston hallitus on kuitenkin tosi olennainen elin, jossa ei pärjää vain sillä, että on tietyn porukan tuki takana", Mistola jatkaa.

Myös Jukka Koiviston mielestä kokoustilanne osoittaa ylioppilaskunnassa muutostarvetta. "Selvästi on tarvetta tarkentaa sääntöjä ja menettelytapoja. TYY on ollut vahva tasa-arvon puolestapuhuja, ja tällainen lopputulos on ristiriidassa sen kanssa."

Valintaprosessin epäselvyydet eivät kuitenkaan ole heikentäneet Koiviston motivaatiota toimia yliopiston hallituksessa.

"Yliopiston hallitus on paikka, johon todella kovasti halusin ja johon koin olevani pätevä, ja niin koen edelleen. Menen sinne täydellä innolla ja tarmolla."

Äänestyksessä edustajisto äänesti kuudesta ehdokkaasta, vaikka alun perin hakijoita hallitukseen oli seitsemän. Valintatoimikunta ei ollut kutsunut seitsemättä hakijaa haastatteluun. Hänet ohitettiin edustajiston käsittelyssä ilman erillistä päätöstä.

Milla Ikonen

Selostus valintamenettylystä: http://www.tylkkari.fi/uutiset/selostus-yliopiston-hallituksen-opiskelij...