Uutiset
12.03.2009

Edustajistovaalit lähestyvät

Uuden ylioppilaskunnan edustajistovaalit lähenevät ja vaalilistat sulkeutuivat tiistaina 10.3. Tylkkäri uteli neljältä ryhmältä tavoitteista ja ehdokkaista. Edustajistovaalit pidetään huhtikuun alussa.

Vihreän listan kärkitavoitteita vaaleissa ovat tasa-arvoisten opiskelumahdollisuuksien turvaaminen ja TYYn ryhdistäminen vastuullisena omistajana.
"Uhkana tasa-arvoiselle ja maksuttomalle koulutukselle on edelleen EU/ETA-maiden ulkopuolisten lukukausimaksukokeilu. Uusi yliopistolaki tietää läpi mennessään muutoinkin haasteita yliopistodemokratialle ja myös TYYn edunvalvontatyölle", linjaa Haron Walliander.
Vihreän listan ehdokkaita yhdistää kuitenkin samanlainen arvopohja. Lista on puoluepoliittisesti sitoutumaton vaikka moni ehdokkaista kuuluu aatteellisesti listaa lähimpänä oleviin Vihreisiin ja toimii Turun opiskelevissa vihreissä.

Eduxin tavoite on tehdä opiskeluyhteisöstä ja yliopistosta tasa-arvoisempia. Esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota, oli sitten kysymys kielitaidosta tai ylioppilastalojen remontista. Myös maksuttomuus on säilytettävä, jota rikkovat jo taideaineiden materiaalimaksut. Eduxille on myös tärkeää filiaaleissa opiskelevien tasa-arvoisesta asemasta huolehtiminen.
Tärkeäksi haasteeksi Eduxi näkee maksuttomuuden säilyttämisen.
"Eduxi tulee varmistamaan sen, että ylioppilasliikkeen trendi, jossa halutaan olla eturintamassa ja rohkeina ehdottelemassa tärkeimmistä periaatteistamme luopumista, ei leviä TYYhyn", linjaa Laura Heinonen.
Eduxi on perustettu puoluepoliittisesti sitoutumattomien kasvatustieteilijöiden kanavaksi vaikuttaa ylioppilaskunnan päätöksentekoon.
"Tiedekunnasta riippumatta opiskelijan, jolla on yhteiset arvot ja tavoitteet Eduxin kanssa, kannattaa äänestää Eduxia. Meille tärkeitä asioita ovat filiaaliopiskelijoiden asema, tasa-arvo, aktiivinen kansalaisuus ja rikas opiskelijakulttuuri."

Ryhmä Lex haluaa osaltaan olla mukana nostamassa äänestysintoa.
"Lisäksi haluamme, että innokkuus ei hyydy pelkästään äänestyspäiviin, vaan jatkuu koko edustajistokauden ajan", toteaa Tuomas Fonselius.
Ryhmän mukaan TYYn pitää tulevaisuudessa keskittyä tärkeimpään, edunvalvontaan ja hyvinvonnin edistämiseen. Suuresta osasta muusta opiskelijatoiminnasta vastaavat alayhdistykset TYYn tukemina. Epävarmoina aikoina myös talouden täytyy olla vastuullista ja suunnitelmallista.
Ehdokasrekrytoinnissa on tähdätty monipuolisuuteen, ja ryhmällä onkin ehdolla vanhoja ja uusia. Uudet innokkaat ehdokkaat monipuolistavat ajatuksia ja innovaatioita TYYssä.
"Ryhmä Lex on aidosti sitoutumaton ryhmä, joka vaikuttaa ennakkoluulottomasti kaikkien opiskelijoiden asioihin puoluerajoihin katsomatta."

Humanistilistan tarkoitus on saada humanistin ääni edustajistoon. Humanistinen tiedekunta on suurin tiedekunta, eikä sillä ole yhtään ääntä edustajistossa. Ryhmä haluaa myös vaikuttaa siihen, ettei EU/ETA-maiden ulkopuolisia laskuteta tulevaisuudessakaan.
Ehdokkaaksi Humanistilistalle olivat tervetulleita kaikki.
"Emme halua tuoda edustajistoon minkään tietyn puolueen agendaa vaan haluamme olla oikeasti vapaa vaihtoehto", sanoo Ville Kouki.

Teksti: Jari Pitkä
Kuva. Jussi Vierimaa

Turun ylioppilaslehti 5/2009 (13.3.)