Uutiset
30.09.2021

Ei asuntotuotantoa Rauman kampukselle, opiskelijat vaativat – adressissa yli tuhat allekirjoitusta

Teksti:
Teemu Perhiö
Grafiikat:
Teemu Perhiö
  • Kaavaehdotuksen mukainen havainnekuva Rauman Seminaarinmäen kylkeen rakennettavasta kerrostalosta.

Ei asuntotuotantoa Rauman Seminaarinmäen kampukselle.

Tällainen on opiskelijajärjestöjen vaatimus liittyen kaavamuutosehdotukseen, jota ajavat Rauman kaupunki ja Suomen yliopistokiinteistöt SYK Oy.

SYK suunnittelee rakennuttavansa Rauman kampukselle asuinkerrostalon käyttämättömän Kulinarium-ruokalarakennuksen tilalle. Lisäksi se aikoo myydä tyhjilleen jääneet, suojellut rakennukset Rauman kaupungille, joka suunnittelee muuttavansa tilat asunnoiksi.

Lue lisää: Rauman Seminaarinmäkeä aiotaan pilkkoa, purkaa ja myydä – kiinteistönomistaja ei tiedottanut opiskelijoille asiasta, mutta ei se ”ole voinut yllätys olla”

Rauman opettajaksi opiskelevien järjestö Opekas ry on laatinut yhdessä perinneyhdistys Myllymäen killan kanssa #kampusrauha-nimisen adressin, jonka tavoitteena on rakennusprojektin keskeyttäminen.

Adressissa ovat mukana Seminaarinmäen aine- ja harrastejärjestöt, ja myös TYYn hallituksen puheenjohtaja Aliisa Wahlsten on allekirjoittanut sen. Tostaina 30.9. adressissa oli yli 1 200 allekirjoitusta.

”Ensisijainen tavoitteemme on rakennussuunnitelmien pysäyttäminen, ja sen jälkeen alkaa tuoda laajemmin esille näkemystämme siitä, miten tyhjillään olevat rakennukset sekä Kulinariumin alue voitaisiin ottaa kampukselle sopivaan koulutus-, kasvatus-, sivistys- ja kulttuurikäyttöön”, Opekas ry:n puheenjohtaja Perttu Vuorio sanoo sähköpostitse.

Rakennusprojekti heikentää Vuorion mukaan kampuksen vetovoimaisuutta eikä palvele sitä ”millään tavalla”.

”Tilanne olisi kannaltamme erilainen, jos kyseessä olisi opiskelija-asuntojen rakentaminen.”

Adressissa asia ilmaistaan niin, että Seminaarinmäen ”kaiken ikäisille oppijoille tulee tulevaisuudessakin turvata rauha toteuttaa heille annettua tehtävää – luoda uutta ja laaja-alaista osaamista yhteiskuntaan”.

Adressiin kerätään nimiä lokakuun 21. päivään asti, jolloin asemakaavamuutoksen muistutusaika umpeutuu.
 

Pyysimme adressista kommenttia sähköpostitse SYK:n rakennuttamisesta vastaavalta johtajalta Aki Havialta. Hän kommentoi adressia niukasti viestissään, jonka vastaanottajaksi hän oli liittänyt myös SYK:n viestintäasiantuntijan.

”Olen tutustunut adressiin ja kiitän adressin järjestäjiä aktiivisesta osallistumisesta kaavoitusprosessiin”, Havia sanoo viestissään.

Mitä ajatuksia adressi herättää?

”Asia etenee julkisen kaavoitusprosessin mukaan ja kaupunki huomioi kaikki kommentit prosessin mukaan päätöksenteossaan.”

Adressissa esitetty vaatimus ei ole mikään kompromissi, vaan täysin vastakkainen suunnitelmalle. Mistä näin voimakas vastareaktio Havian mielestä kertoo?

”En osaa tuohon kommentoida.”
 

Kaikki lähti alun perin liikkeelle yliopiston toimintojen tiivistämisestä; yliopiston johto antoi siitä ohjeistuksen 2012. Tiloja on jäänyt tyhjäksi, SYK ja yliopisto haluavat päästä niistä eroon.

SYK otti alun perin yhteyttä Rauman kaupunkiin, ja tuolloin kaupunki ilmaisi kiinnostuksensa hankkia tontin pohjoispuolen rakennukset itselleen. Periaatepäätös hankinnasta tehtiin jo vuonna 2017.

Kaavaa valmisteltaessa syntyi myös ajatus siitä, että kaakkoiskulmaan voisi sijoittaa asuinkerrostalon.

”Se tukisi kampuksen muuta toimintaa, kampus sananahan on sellainen, että se mahdollistaa asumisen. Siinä on ollut vähän vääntöä”, Rauman kaupungin teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto kertoi Tylkkärille helmikuussa 2021.

SYK ei ollut ollut erikseen yhteydessä opiskelijoihin suunnitelmista. Aki Havia kommentoi Tylkkärille tuolloin, ettei se ole voinut olla yllätys, että tyhjille rakennuksille keksitään uutta käyttöä.

Opekas ilmaisi olevansa suunnitelmiin tyytymätön. Se ehdotti, että asuntojen sijaan alueelle löydettäisiin jotain muuta käyttöä.
 

Vuonna 2020 alkaneen luonnosvaiheen jälkeen kaavasuunnitelma on muuttunut. Aiemmin uudisrakennus oli suunniteltu sijoitettavan suoraan Kulinarium-rakennuksen tilalle, mutta nyt kaavaehdotuksessa sijoittelua on muutettu niin, että näköyhteydet kadulta kampukselle ja toisin päin säilyvät tai jopa paranevat.

Uuden kerrostalon tontti on voimassaolevan asemakaavan s6-merkinnällä suojellun aluerajauksen ulkopuolella, lukuun ottamatta pientä kaistaletta tontin puutarhurin rakennuksen puoleisella sivulla. Tontti on tarkoitus aidata.

Artikan, pajan ja vanhan johtajantalon muodostama uusi tontti on merkitty rakennussuojelualueeksi (SR/s7). Alueen rakentamisen on siis sopeuduttava suojeltaviksi osoitettujen rakennusten ”kulttuurihistoriallisiin ja arkkitehtonisiin arvoihin”.

Lisäksi vuonna 1969 valmistunut Teknika-rakennus saa suojelumerkinnän, kuten kaavatyötä varten laaditussa rakennusinventoinnissa suositeltiin.
 

Lue lisää

Rauman Seminaarinmäkeä aiotaan pilkkoa, purkaa ja myydä – kiinteistönomistaja ei tiedottanut opiskelijoille asiasta, mutta ei se ”ole voinut yllätys olla”

Tylkkärin alkuperäinen uutinen kaavamuutossuunnitelmasta. Kysyimme tuollon asiaan myös yliopiston kantaa. (1/2021)

Rauman henki

Reportaasi: Turun yliopistolla on yksikkö, joka on vanhempi kuin yliopisto itse. Ganalin, opetuspuutarhan ja 3D-tulostinten väliin mahtuu pienoismaailma, jossa juodaan oudosti nimettyjä drinkkejä. (2016)

Suomen viimeinen seminaaripuutarha sijaitsee Rauman kampuksella: ”Puutarhojen perustamista pidettiin jopa kansallistehtävänä”

Rauman kampuksen seminaaripuutarha on ainoa laatuaan. (2018)