Uutiset
28.11.2018

”Ei leikkaustarvetta” vs. ”Kohtuuton osuus budjetista” – Näin opiskelijapoliitikot perustelevat kantojaan Tylkkärin taloudesta

Teksti & Kuvat:
Nella Keski-Oja
  • Yhteisymmärrystä opiskelijapoliitikkojen välille löytyy jonkin verran Tylkkärin digisisältöjen kehittämisessä. Kehitystyötä varten lisärahaa olisi valmis myöntämään jopa osa edaattoreista, jotka muuten haluavat leikata lehden budjettia.

Turun ylioppilaslehden budjetti jakaa opiskelijapoliitikot vahvasti eri leireihin. Keskiviikkona selviää, mitä he lehden taloudesta lopulta päättävät.

Keskiviikon talouskeskustelua edeltää Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajiston tilaama selvitys. Syksyllä valmistunut ja viestintätoimiston toteuttama riippumaton selvitys kartoitti, mikä olisi paras julkaisutapa Turun ylioppilaslehdelle.

Vertailusta voi lukea lisää jutussa ”Digiloikka tuntemattomaan ei kannata – Formaattiselvitys puoltaa Tylkkärin ilmestymistä printtinä ja verkossa”.

TYY käyttää Tylkkärin julkaisuun vuosittain noin 80 000 euroa. Lue alta, miten Turun ylioppilaslehden budjetin säilyttäjät, kasvattajat ja leikkaajat perustelevat kantojaan.

Kommentit liittyvät kyselyyn, jossa Tylkkäri selvitti edaattoreiden näkemyksiä lehden budjetista.

Nykyisen budjetin säilyttäjät: ”Leikkaustarvetta ei ole”

Turun ylioppilaslehden johtokunnan puheenjohtajan Saana Kallion (Humanistilista) mielestä Turun ylioppilaslehden budjetti ”pitäisi säilyttää nykyisellään, sillä leikkaustarvetta ei ole”.

Miika Tiainen (TSE-lista) näkee, ettei ole saanut riittäviä perusteluja Tylkkärin budjetin muokkaamiselle. Hän toivoo, että paperilehden rinnalla jatkuu keskustelu lehden sähköisestä kehittämisestä ja sen vaatimista resursseista.  

Nestori Liminka (Vihreä lista) pitää nykyistä Tylkkäriä kokonaisuudessaan hyvänä. Jos edustajisto kuitenkin päättää, että lehti tulee sähköistää, myös Liminka haluaa kehitystyöhön lisäresursseja:

”Tällä varmistetaan, että Turun ylioppilaslehdestä voidaan kehittää aidosti hyvä sähköinen julkaisu.” 

Budjetin kasvattamisen kannattajat: ”Digisisältöjen kehitystyö vaatii lisää resursseja”

Katariina Kulha (Vihreä lista) viittaa perusteluissaan Viestintäluotsin toteuttamaan formaattiselvitykseen, jossa suositeltiin paperilehden säilyttämisen lisäksi verkko- ja digisisältöjen kehittämistä.

”Nähdäkseni kehitystyö vaatii lisää resursseja, jotta se voidaan toteuttaa hallitusti, huolellisesti ja paperilehden laadun kärsimättä.”

Janne Salakan (Soihdunkantajat) mukaan Tylkkärin nykyinen budjetti riittää tällä hetkellä ”pyörittämään journalisti laadukasta lehteä hyvin kustannustehokkaasti.” Salakan mielestä lehden on kuitenkin hyvä varautua mediakentän ja lukijoiden mieltymysten muutokseen:

”Jotta uusia formaatteja voidaan kehittää jo olemassa olevien rinnalla, tarvitaan alkuun pientä boostia lisäresurssien muodossa.”

Budjetin leikkaamisen kannattajat: ”Ei ole kohtuullista, että TYYn budjetista menee 10 prosenttia Tylkkäriin”

Noora Wilénin (Ryhmä Lex) mukaan ylioppilaskunta on edunvalvontaorganisaatio, jonka ensisijainen tehtävä ei ole palveluiden tuottaminen.

”Ei ole kohtuullista, että TYYn budjetista menee vuosittain 80 000 euroa eli 10 prosenttia Tylkkärin avustamiseen.”

Wilénin mukaan Ryhmä Lex uskoo, että paperilehden lakkauttaminen ja pääosin verkkolehteen siirtyminen toisi pitkällä aikavälillä säästöjä. Lisäksi printistä luopuminen olisi Wilénin mukaan ympäristöteko.

Onni-Pekka Simolan (TYY Terveeksi) mukaan Tylkkärin budjetin leikkaamisella vähennettäisiin painetta nostaa ylioppilaskunnan jäsenmaksua tulevaisuudessa.

Rebecca Suomi (TYY Terveeksi) ei kannata Tylkkärin lakkauttamista, koska näkee sen tärkeänä osana opiskelijakulttuuria. Hänen mukaansa lehden painopiste olisi kuitenkin ohjattava sähköiseen suuntaan, mikäli lehteä halutaan kehittää:

”Mikäli varoja olisi väliaikaisesti lisättävä nimenomaan sähköistämistä varten, voisin olla lisäyksen kannalla. Digitalisaation jälkeen olisi budjettia kuitenkin leikattava nykyistä alemmalle tasolle.”

Lääketieteellisessä ja kauppakorkeakoulussa opiskeleva Tapani Strander (TYY Terveeksi) haluaisi, että Tylkkäri loisi nykyistä enemmän yhteisöllisyyttä, jotta sen budjetti olisi edes jossain määrin perusteltu.

”Omissa tiedekunnissani kanssaopiskelijat ovat kokeneet Tylkkärin lähinnä tiedekuntien välistä vastakkainasettelua lisäävänä objektina, eivät niinkään opiskelijoiden yhteisenä äänitorvena.”

 

Lue lisää:

Verkko-Tylkkäri ei välttämättä olisi paperilehteä ympäristöystävällisempi

Tutkijan mukaan on mahdotonta sanoa, kuormittaako paperilehti ympäristöä enemmän kuin verkkomedia. (11/2018)

Vääntö Tylkkärin tulevaisuudesta käy kuumana – ratkaisuja saadaan tänään

Turun ylioppilaslehden tulevaisuus jakaa jyrkästi opiskelijapolitiikkojen mielipiteet. Koko syksyn kiivaana jatkunut keskustelu huipentuu keskiviikkona, kun TYYn edustajisto kokoontuu tekemään talouspäätöksiä. (11/2018)

Digiloikka tuntemattomaan ei kannata – Formaattiselvitys puoltaa Tylkkärin ilmestymistä printtinä ja verkossa

Selvityksen tekijöiden mukaan pelkkään verkkoversioon siirtymisen nopealla aikataululla voi romahduttaa Tylkkärin ilmoitusmyynnin ja heikentää sen roolia opiskelijamediana. (10/2018)