Uutiset
26.03.2012

Future Studies kokeilun pioneerina

Maksavia opiskelijoita saattaa istua ensimmäistä kertaa Turun yliopiston luennoilla ensi syksynä.

Turun yliopistosta lukukausimaksukokeiluun osallistuu yksi maisteriohjelma, kauppakorkeakoulun Future Studies. Kaksivuotisen ohjelman hinta EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevalle opiskelijalle on ensi syksystä alkaen 7000 euroa per lukuvuosi.

Maksukokeilu velvoittaa yliopistot rakentamaan stipendijärjestelmän. Turun yliopisto on sitoutunut maksamaan lukuvuosimaksun kattavan apurahan yhdestä kolmelle Future Studies -maisteriopiskelijalle vuodessa.

Apurahaa haetaan samalla kun opiskelupaikkaa. Stipendi myönnetään opiskelijalle taloudellisen tilanteen ja opintomenestyksen perusteella.

Future Studies -ohjelman opiskelijahaku päättyi tammikuussa. Ohjelman sisäänotto on noin 20 opiskelijaa vuodessa.

Etukäteen maksujen käyttöönoton pelättiin romahduttavan koulutusohjelmien hakijamäärät.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa lukukausimaksujen käyttöönotto laski hakijamääriä ensin tuntuvasti. Sittemmin määrät ovat kuitenkin lukukausimaksukokeilun seurantaryhmän puheenjohtajan Riitta Pyykön mukaan kääntyneet jälleen nousuun. Alkuperäistä tasoaan ne eivät ole silti vielä saavuttaneet. Aalto-yliopisto tuntuu noudattavan jossain määrin samaa kaavaa.

Kokeilun vaikutuksia Future Studies -ohjelman hakijamääriin on hankala arvioida, sillä koulutus uudistui vuonna 2010 ja nykymalliseen ohjelmaan haettiin siis tänä vuonna opiskelijoita vasta toista kertaa.

"Hakijoita oli tänä vuonna jonkin verran vähemmän kuin viime vuonna", koulutusohjelman koordinaattori Johanna Kärki sanoo.

Viime vuonna hakuehdot täyttäviä hakijoita ohjelmaan oli noin viisikymmentä, tänä vuonna reilut kolmekymmentä. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta näistä reilusta 30:stä tuli noin puolet. Heistä yhtä lukuun ottamatta kaikki hakivat myös yliopiston stipendiä.

Kärki pitää mahdollisena, että joidenkin hakijoiden kohdalla ohjelman muuttuminen maksulliseksi on saattanut olla kynnyskysymys. Toisaalta Future Studies -ohjelman hakijamäärä putosi samassa suhteessa myös EU-maista tulevien opiskelijoiden keskuudessa.

Pyykkö kuitenkin muistuttaa, etteivät määrällinen ja "laadullinen" lasku kulje aina käsi kädessä: huonotasoisia, "turhia hakemuksia", jotka on lähetetty vain lähettämisen vuoksi, saattaa karsiutua koulutuksen maksullisuuden myötä pois.

Myös hakija-aineksessa on Pyykön mukaan lukukausimaksujen myötä huomattu muutoksia. Afrikasta tulleiden hakemusten määrä on laskenut, kun taas Kiinasta hakevien määrä pysynyt suunnilleen samana ja Yhdysvalloista hakevien määrä jopa hienoisesti noussut.

Afrikkalaisten hakijoiden määrän lasku on huomattu myös Future Studies -ohjelmassa.

Turun yliopistossa on lisäksi yksi maksullinen Erasmus Mundus -ohjelma, mutta siinä lukukausimaksuja ei maksa opiskelija vaan EU.

Lue pääjuttu "Kourallinen maksavia asiakkaita" täältä.

Teksti: Anna-Elina Matilainen