Uutiset
18.11.2009

Gradu yritykselle voi auttaa työllistymisessä

Pro Gradu -tutkielman voi tehdä yhteistyössä liikeyrityksen tai yhteisön kanssa. Tutkielmaa tekevä opiskelija voi saada kulukorvauksen tai rahoituksen lisäksi käyttöönsä myös muutoin saavuttamatonta aineistoa, kun taas gradun tilaaja saa vastineeksi kaipaamaansa tutkimustietoa.

Turun yliopiston ura- ja rekrytointipalveluiden johtava suunnittelija Erkki Härkönen kokee yleisen mielipiteen tilausgraduja kohtaan olevan myönteinen.

"Yliopisto korostaa yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Tämähän on yksi esimerkillisimmistä tavoista jakaa tutkimusosaamista ja luoda kontakteja työnantajien kanssa. Se hyödyttää molempia osapuolia", Härkönen tiivistää.

Härkönen ei kiistä mahdollista vaaraa tieteellisen riippumattomuuden horjumisessa, mutta ei pidä sitä suurimmassa osassa tapauksia merkittävänä, jos gradun tekijä, graduohjaaja ja tilaava taho toimivat yhteisymmärryksessä.

Turun yliopiston opintohallintopäällikkö Petri Sjöblom korostaa, ettei yliopistolla ei ole mitään erityistä suhtautumistapaa tilausgraduja kohtaan.

"Yhteistä kaikille on juridinen puoli, että kaikki opinnäytteet ovat julkisia", Sjöblom selventää yhteisiä pelisääntöjä.

Yritys saattaa tarjota graduntekijän käyttöön salassa pidettävääkin aineistoa, mutta itse opinnäytteeseen sitä ei voi sisällyttää. Mahdolliset salassa pidettävät tulokset voi sopimuksesta riippuen antaa suoraan tilaajalle opinnäytteestä irrallaan.

"Yrityssalaisuudet voivat vaikuttaa graduun kohtalaisen paljonkin. Riippuu tietysti siitä millaista arvosanaa lähtee hakemaan gradusta. Voi vaikuttaa siihen onko huippugradu vai hyväksytty. Mennään vaikealle alueelle, kun yrityssalaisuuksia ei voi laittaa, ja pitäisi perustella miksi tämä on helkkarin hyvä gradu, mutta ei ole näyttöä mitä laittaa", IT-laitoksen mikroelektroniikan professori Ari Paasio pohtii oman laitoksensa tilannetta.

Toimeksiantojen luonne ja yleisyys on hyvin pitkälle ainekohtainen. Esimerkiksi kulttuurien tutkimuksen laitoksen folkloristiikalle tulee vuosittain vain yksittäisiä yhteydenottopyyntöjä. Folkloristiikan assistentti Anne Heimo toivookin folkloristiikan opiskelijoiden tarttuvan tilausgraduihin.

"Ne toimivat eräänlaisena työnäytteenä. Tutkimustyön tapaisessa työssä, josta on vaikea saada työnäyttöä, on hyvä keino osoittaa että kykenee ja rohkenee ottamaan tilaustyön", Heimo selostaa.

Samasta laitoksessa majailevassa kansatieteessä gradujen teko toimeksiannosta taas on yleistä.

"Laajojen aineistonkeruiden yhteydessä saatetaan tuottaa tutkimuksellisesti epäkypsää tekstiä", kansatieteen lehtori Timo J. Virtanen nostaa esille, mutta korostaa että sama tilanne on myös perinteisesti tehtyjen gradujen kohdalla.

Kauppakorkeakoulussa puolestaan merkittävä osa graduista syntyy vuorovaikutuksessa yrityssektorin kanssa.

"Toisaalta emme sano, että toimeksianto olisi automaattisesti paras vaihtoehto. Siinä joutuu mahdollisesti tekemään kompromisseja ajankäytön suhteen tai fokusoimaan aihetta uudestaan", korostaa Turun kauppakorkeakoulun logistiikan assistentti Hanne-Mari Halinen.

Teksti: Heikki Isotalo

Kuva: Maria Saleva