Uutiset
10.06.2016

Gradujen kansitus loppuu Turun yliopistossa

Teksti:
Esa Kostet

Opinnäytetyöt muuttuvat kokonaan sähköisiksi vuoden 2018 alusta. Uudistusta perustellaan edullisuudella ja avoimuudella. 

Turun yliopisto muuttaa pro gradu -tutkielmien käsittelyprosessin sähköiseksi tammikuussa 2018. Muutos koostuu plagiaatintunnistuksesta, arviointi- ja hyväksymisprosessista, sähköisestä julkaisemisesta ja sähköisestä arvioinnista.

Opiskelijoiden kannalta oleellinen muutos liittyy opinnäytetyön julkaisemiseen, sillä nykyinen käytäntö eli kansitettujen gradujen toimittaminen tiedekuntiin päättyy. Uudistuksen jälkeen kaikki pro gradu -tutkielmat julkaistaan sähköisesti ja opiskelija saa itse päättää, antaako työnsä julkaistavaksi avoimessa verkossa.

”Gradujen nykyinen saavutettavuus ei ole vastannut yliopiston strategian avoimen tieteen tavoitteita.  Uudessa graduprosessissa tavoitteena on opinnäytteiden saatavuuden paraneminen”, kertoo kokonaissuunnittelusta vastaava projektipäällikkö Sanna Vähä-Sullo IT-palveluista.

Yliopiston avoimen tieteen periaatteen lisäksi muutoksen taustalla on halu muuttaa graduprosessia tehokkaammaksi. Nykyinen järjestelmä vie monelta työ- ja opiskeluaikaa useassa vaiheessa.

”Gradujen kansittaminen on vienyt opiskelijalta aikaa ja rahaa. Painettujen gradujen säilyttäminen on vaatinut paljon hyllytilaa, ja gradujen sisällön kuvaaminen eli metatiedoilla varustaminen ja kirjastotietokantaan vieminen ovat vaatineet henkilöresursseja”, Vähä-Sullo luettelee.

Uudistuksen yhteydessä myös gradujen hyväksymiskäytäntöjä yhtenäistetään ja töiden pitkäaikainen säilytys varmistetaan. Yliopistolla ollaan luomassa suljettua ympäristöä niille graduille, joita tekijät eivät halua avoimeen julkaisuun.

”Sen toteutustapa on vielä avoin ja eri vaihtoehtoja selvitellään, mutta käytännössä toteutus tulee vastaamaan nykyistä mallia, jossa näitä graduja voi lukea kirjaston tiloissa.”

Sähköisen graduprosessin kokeilut alkavat ensi vuoden puolella piloteissa ennen varsinaista siirtymistä sähköiseen graduun 2018 alussa.

 

”Ei mitenkään yllättävää”

Yliopiston näkökulmasta gradujen käsittelyprosessin muuttuminen sähköiseksi säästää töiden säilytystilaa ja henkilöstön työaikaa sekä parantaa opinnäytetöiden saatavuutta. Sen sijaan kirjasitomoille muutos merkitsee käytännössä yhden palvelun poistumista valikoimista.

Nykyinen pois jäävä järjestelmä on ohjannut opiskelijat kirjasitomoiden asiakkaiksi vaatimalla kansitettujen gradujen toimittamista tiedekuntaan ennen valmistumista. Turun Pahvivalmisteen Pekka Luodon mukaan käsissä pideltävien gradujen korvaantuminen sähköisillä on ollut odotettavissa.

”Tämä ei ole mitenkään yllättävää. Onhan esimerkiksi Oulun yliopistossa siirrytty jo sähköisiin opinnäytetöihin.”

Luodon mukaan Turun yliopiston päätöksen vaikutuksia on vielä tässä vaiheessa vaikea arvioida. Gradujen sidonta on kausiluontoista työtä, joten olisi liioiteltua puhua alan kuoliniskusta.

”En halua vähätellä gradujen merkitystä, mutta ne eivät muodosta ainakaan meillä kovin suurta osaa liikevaihdosta. Paitsi tietysti keväisin, kun opinnäytetöitä valmistuu tavallista enemmän.”

”Toki tämä muutos vie yhden osa-alueen pois toimintasektoristamme. Mutta ymmärrän toisaalta, että opiskelijoille tämä on myönteinen kehitys, koska se säästää heiltä kustannuksia”, Luoto myöntää.