Uutiset
16.01.2009

Haluatko asiantuntijaksi?

Kurssi kehittää työelämätaitoja.

Onko sinulla aiempaa työkokemusta tai avoimen yliopiston opintoja, etkä tiedä mitä niillä tehdä? Oletko kyllästynyt miettimään aiempia opintojasi ja osaamistasi vain korvaavuuden kannalta? Ei hätää. Sinusta voi vielä kasvaa asiantuntija.
"Usein ajatellaan, että yliopistosta valmistuva henkilö on heti valmis asiantuntija, mutta tosiasiassa asiantuntijaksi kasvaminen on pidempi prosessi. Korkeakoulu antaa eväät, mutta asiantuntijuus syventyy työelämässä", suunnittelija Timo Halttunen Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksesta kertoo.
"Työelämässä voi oppia tietoja ja taitoja, joista on hyötyä myös yliopisto-opinnoissa. Osa työelämässä opitusta on merkityksellistä, osa ei. Aiemmin opitun kannalta on tärkeää, että sen osaa tehdä näkyväksi korkeakoulun toivomalla tavalla. Jos osaat jo sen mitä sinulta kurssilla vaaditaan, ei ole tarpeen opetella samaa uudelleen. Tämä voi lyhentää opiskeluaikaa. Lisäksi opiskelijaa voi motivoida, kun hän huomaa, että kertynyttä osaamista ja sen kehittämistä arvostetaan", Halttunen jatkaa.
Halttunen korostaakin elinikäistä oppimista sekä sitä, että oppia kertyy muualtakin kuin luokkahuoneesta. Vuorovaikutustaitoja voi oppia vaikkapa opiskelijajärjestöissä ja omaan alaan tutustua kesätöissä.

Täydennyskoulutuskeskus järjestääkin kevätlukukaudella yliopiston, Åbo Akademin ja kauppakorkeakoulun opiskelijoille kurssin "Akateeminen portfolio ja asiantuntijana kehittyminen", jonka tehtävä on opettaa, miten opiskelija voi laajentaa ja syventää asiantuntijuuttaan.
Kurssin tavoitteena on "tunnistaa aiemmin hankittua osaamista ja rakentaa kuvaa itsestä oppijana sekä kehittää yleisiä työelämätaitoja. Kurssilla rakennetaan omaa akateemista tai työelämäorientoitunutta portfoliota, jäsennetään omia uravaihtoehtoja ja haetaan mahdollisesti hyväksilukua aiemmin opitun perusteella."
Kurssille haetaan 23. tammikuuta mennessä ilmoittautumislomakkeella, joka löytyy täydennyskoulutuksen nettisivuilta http://www.tkk.utu.fi/taydennyskoulutus/.