Uutiset
09.05.2012

Humanistit eivät halua uuteen Jusleniaan

  • Arimo Laakkonen (vas.), Anna Rantala, Mari Mäkilä, Klaus Kurki, Juuso Suutari ja Kukka-Maaria Wessman kävivät luovuttamassa humanistisen tiedekunnan dekaanille Risto Hiltuselle Humanitas-edunvalvontajärjestön vaatimuslistan opiskelijoiden aseman parantamiseksi tiedekunnan päätöksentekoelimissä

Opiskelijat menettävät tilojaan uudelleenjärjestelyssä, jossa tiedekunta tiivistää mieluummin olemassa olevia tilojaan kuin siirtyy pysyvästi uudisrakennukseen.

Humanistisen tiedekunnan laitokset ja oppiaineet eivät aio siirtyä Juslenian uudisrakennukseen.

Tahtotila ilmaistiin ensin tiedekunnan laitosten johtoryhmissä, joista asia eteni päätettäväksi tiedekunnan dekaanille Risto Hiltuselle.

Laitosten johtoryhmissä ei ole opiskelijaedustusta.

Tämänhetkisten tietojen mukaan uusiin tiloihin olisivat siirtymässä ainoastaan kirjasto, tiedekunnan kanslia, dekaanin työhuone, kielikeskus ja opetustiloja.

Humanistisen tiedekunnan dekaani Risto Hiltusen mukaan kevään aikana tehdylle periaatepäätökselle on monia syitä.

"Uudet tilat olisivat olleet vuokriltaan noin kaksinkertaiset nykyiseen verrattuna. Toiseksi tilat olisivat joka tapauksessa olleet liian pienet kaikille niille oppiaineille, jotka on tällä hetkellä sijoitettu Jusleniaan. Kolmanneksi olemme onnistuneet osoittamaan henkilökunnalle tilat olemassa olevista rakennuksista ja vielä siten, että vakinaisella henkilökunnalla on omat työhuoneet", Hiltunen sanoo.

Dekaanin mukaan opetus- ja tutkimushenkilökunnan yhteisiä työhuoneita ei uudelleenjärjestelyjen jälkeen tule olemaan lähimainkaan niin paljon kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, jonka mukaan Juslenian uudisrakennukseen olisi tulossa avokonttoreita.

Suunnitelmien mukaan Juslenian uudisrakennuksen vuokrattava pinta-ala olisi noin 9100 neliömetriä. Uudisrakennuksen koko vastaisi suunnilleen nykyisen Juslenian kokoa.

Humanistisen tiedekunnan edunvalvontajärjestö Humanitas ei katso hyvällä tilojen uudelleenjärjestelyjä.

Turun ylioppilaslehden saamien tietojen mukaan opiskelijat menettävät järjestelyissä kaikki Fennicumilla sijainneet tilat. Lisäksi Sirkkalan tällä hetkellä kolmesta olemassa olevasta opiskelijatilasta jäljelle jää yksi opiskelijoiden käyttöön.

Tiloja on toistaiseksi suunniteltu järjestettävän uudestaan siten, että Fennicumissa tällä hetkellä sijaitsevat historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen oppiaineet muuttavat Sirkkalaan. Vastaavasti Jusleniassa tällä hetkellä toimivat kielten oppiaineet siirtyisivät Fennicumiin.

"On pöyristyttävää, että tiedekunnan yli 4000 opiskelijan tarpeisiin määritellään vain muutama epäkäytännöllinen huone. Jos tiedekunnan tahtotilana on saada opiskelijat tekemään työtä ja suorituksia nopeammin, olisi kohtuullista myös tarjota tiloja tämän työn tekemiseen. Opiskelijat tulee myös ottaa selkeästi mukaan tilasuunnittelua koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon, eikä vain tarjota opiskelijoille mahdollisuutta kirjoittaa asiaan kannanottoa", todetaan Humanitaksen dekaanille jättämässä kirjeessä.

Turun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Hannu Kokkonen ei ollut tietoinen tiedekunnan periaatepäätöksestä olla muuttamatta uuteen Jusleniaan.

"Kyllä tämä kuulostaa hieman erikoiselta. Ensin rakennetaan viimeisen päälle hienot uudet tilat, ja sitten sinne ei haluta mennä", Kokkonen kommentoi Tylkkärille.

Kokkonen huomauttaa, että uuden Juslenian rakennuttamispäätös on jo pitkällä ja esivuokrasopimus on allekirjoitettu.

"Ei ole järkeä, että uutta investointia käytetään sen valmistuttua puoliteholla. Pyrimme neuvottelemaan asiasta vielä", Kokkonen sanoi.

Juslenian purkutyöt on suunniteltu aloittaa alkuvuodesta 2013. Uudisrakennuksen rakennustyöt aloitetaan aikaisintaan kesällä 2013.

Yliopiston hallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan Juslenian uudisrakennusta koskevan esivuokrasopimuksen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa. Esivuokrasopimuksella yliopisto sitoutui vuokraamaan SYK Oy:n omistamaa Juslenian uudisrakennuksen 1 896 000 euron vuosivuokralla 20 vuoden vuokra-ajalla.

Opiskelijoiden perusoikeudet uhattuina?

Tilakysymys nosti jälleen tapetille opiskelijoiden edustuksen yliopiston hallintoelimissä.

Laitosneuvostojen lakkauttamispäätöksen jälkeen opiskelijaedustusta ei enää ole laitosten tasolla.

Tiedotusvajeesta närkästyneet Humanitaksen edustajat marssivat tiedekunnan dekaanin puheille tänään keskiviikkona.

Avoimessa kirjeessään Humanitas toteaa, että tilakeskustelu on viimeisin ja räikein esimerkki ajattelutavasta, jossa opiskelijoilla ei ole mitään sananvaltaa tiedekunnan yhteisiin asioihin.

Tavoitteena oli saada opiskelijoitten valmistelemaan vaatimuslistaan dekaanin allekirjoitus, jota ei vielä kuitenkaan saatu.

"Päätimme tässä johtajakeskeisessä mallissa tulla suoraan puheille tänne, missä valta on", pohjusti hallinnon opiskelijaedustaja, humanistisen tiedekunnan johtokunnan jäsen Juuso Suutari.

Kenties konkreettisimpana vaatimuksenaan opiskelijat esittivät dekaanille, että opiskelijoiden tulisi saada vähintään kaksi opiskelijaedustajaa varajäsenineen jokaiseen työryhmään ja muuhun elimeen.

Dekaanin tapaamisessa keskustelu keskittyi mahdolliseen opiskelijaedustukseen laitosten johtoryhmissä.

Dekaani Hiltunen piti kuitenkin ongelmallisena, että vaikka opiskelijat saisivatkin edustuksen johtoryhmiin, muut henkilöstöryhmät saattaisivat kokea tilanteen epäreiluksi.

Hiltunen lupasi yrittää viedä asiaa eteenpäin siten, että asiasta keskustellaan tiedekunnan johtokunnan toukokuun lopun kokouksessa.

"Tämä on kuultu niin monta kertaa aiemminkin. Asiaa luvataan viedä eteenpäin, mutta opiskelijat eivät koskaan näe konkreettisia tuloksia. Nyt todella toivomme enemmän", Suutari alleviivasi.

Teksti ja kuva: LAURA MYLLYMÄKI

Lue Humanitaksen dekaanille osoittama vaatimuslista kokonaisuudessaan täältä.