Uutiset
30.10.2013

Itsenäisten vaalilistojen määrä hupenee

Yli 40 prosenttia edustajistovaalien ehdokkaista kuuluu LexTuKYTyte-vaalirenkaaseen.

Yhä suurempi osa Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) edustajistoon pyrkivistä ryhmistä kuuluu vaalirenkaisiin. Tänä vuonna vaalirenkaita on neljä. Viime vaaleissa niitä oli kolme, sitä edeltävissä kaksi. Vuonna 2007 renkaita oli vain yksi.

Nyt vaalilistoista 10 kuuluu renkaisiin, 3 ei. Ehdokkaita renkaissa on yhteensä 273, niiden ulkopuolella 82. Viime vaaleissa renkaisiin osallistuvia listoja oli 8, itsenäisiä 5.

Vaalirenkaat muistuttavat valtiollisissa vaaleissa solmittavia vaaliliittoja. Kunkin renkaan saamat äänet lasketaan yhteen, mutta paikat jaetaan ensin renkaan ryhmien kesken niiden äänimäärien mukaan ja vasta sen jälkeen ehdokkaille. Ryhmän saama paikkamäärä riippuu siis sekä koko renkaan äänisaaliista että sen omasta kannatuksesta.

"Renkaaseen kuuluminen voi parantaa listan ehdokkaiden läpimenoa. Samanhenkiset ryhmät hakeutuvat samaan renkaaseen, ja yleensä ne vetävät myöhemmin edustajistossa samantyyppistä linjaa", sanoo keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Samuli Maxenius.

Tämänkertaisista vaalirenkaista kaksi on poliittisia, kaksi tiedekuntapohjaisia. Poliittisista Oikeat ja Keskustaopiskelijat ovat solmineet Sinivihreät-renkaan. Vihreän listan ja Vihreän Vasemmiston rengas taas on nimeltään Punavihreät.

Oikeustieteellisen tiedekunnan Ryhmä Lex, kauppakorkeakoulun TuKY-lista ja lääketieteellisen tiedekunnan TYY terveeksi muodostavat LexTuKYTyte-renkaan. Matemaattis-luonnontieteellisen Hybridiaani, humanistisen tiedekunnan Humanistilista ja kasvatustieteellisen Eduxi ovat ryhmittyneet Humanoidi-renkaaksi.

Demariopiskelijat (TOSY), yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan Soihdunkantajat ja Turun Raskaan Musiikin Ystävät -yhdistyksen TYRMY eivät kuulu vaalirenkaisiin.

"TYRMY olisi erittäin mielellään osallistunut vaalirenkaaseen muiden samankaltaisten ehdokaslistojen tai yksittäisten ehdokkaiden kanssa, sillä vaalirenkaassa olemisesta voi vain voittaa, mutta tällaisia tahoja ei valitettavasti ilmaantunut", TYRMYn kampanjapäällikkö Tuomo Liljenbäck kertoo.

"Viime vaalien pohjalta tehdyt vaalimatemaattiset laskelmat osoittivat, että Soihtarien vaalitavoitteet huomioon ottaen on suotuisaa jäädä renkaiden ulkopuolelle. Moni ryhmä edistäisi läpimenoaan olemalla pois tietyistä renkaista", sanoo puolestaan Soihdunkantajien vaalipäällikkö Juha Laurila.

Demariopiskelijat eivät vastanneet Tylkkärin yhteydenottoon.

LexTuKYTyte-rengas vaalien jättiläinen

Edustajistovaalien jättiläinen on TuKYn, Lexin ja TYY terveeksi -listan muodostama LexTuKYTyte-rengas. Siihen kuuluu yhteensä 146 ehdokasta, mikä on yli 40 prosenttia vaalien kaikista 355 ehdokkaasta. TuKY on 68 ehdokkaalla suurin ja Lex 46 ehdokkaalla toiseksi suurin edustajistoon pyrkivä ryhmä.

LexTuKYTyte-rengas on kasvattanut osuuttaan viime vaaleista. Niissä renkaalla oli ehdokkaita yhteensä 104, mikä oli kaikista ehdokkaista kolmannes. Nykyisessä edustajistossa TuKYlla on 10 paikkaa, Lexillä ja Tytellä kummallakin 4. Yhteensä niiden hallussa on yli 40 prosenttia edustajanpaikoista.

Turun yliopiston valtio-opin professori Matti Wiberg suhtautuu mammuttirenkaaseen kriittisesti.

"Tätä malliahan koeteltiin kansandemokratioissa, tunnetuin seurauksin", hän sanoo.

"Ylioppilaspolitiikka on kähmimisen korkeakoulu: siinä oppii ottamaan ja kiertämään vastuuta ja kytkeytymään toisiin, tulevaisuudessa tärkeillä paikoilla vaikuttaviin ikätovereihin. On tietysti aivan eri asia hoitaa asiaa sellaisen kanssa, jonka seurassa on tullut vietettyä hyvin valvottu yö ylioppilaskunnan riennoissa, kuin ventovieraan kanssa. Ylioppilaspolitiikkaa tarvitaan, sillä koulutuspanos saadaan hankittua vahinkoa ulkopuolisille aiheuttamatta", Wiberg toteaa.

Professori ei usko renkaiden innostavan rivijäsentä uurnille. "Vaalikartelli ei varmasti ole omiaan ainakaan nostamaan äänestyshalukkuutta. Millaisella valtakirjalla valituiksi tulevat oikein kuvittelevat toimivansa?"

Vaalirenkaat ovat tuttuja myös muiden ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa. Tänä syksynä vaalirenkaita on esimerkiksi Jyväskylän JYYn, Tampereen TAMYn ja Oulun OYY:n vaaleissa. Aalto-yliopiston AYY:ssä kaikki edustajistoon pyrkivät listat osallistuvat johonkin neljästä vaalirenkaasta.

Sen sijaan Vaasan VYYn, Itä-Suomen ISYYn ja Lapin LYYn vaalilistat eivät ole solmineet renkaita lainkaan.

Teksti: Milla Ikonen

Kuvitus: Anja Karppinen