Uutiset
31.03.2011

Jäähyväiset duaalimallille?

Porissa suunnitteilla suora väylä ammattikorkeakoulusta maisteriksi.

Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman opetusta on yhdenmukaistettu määrätietoisesti. Yhteistyötä on tarkoitus jatkossa tiivistää entisestään.

"Tulevaisuudessa pyritään luopumaan siltaopinnoista alemman ammattikorkeakoulututkinnon ja maisteriohjelman välillä. On selvitetty myös sellaista mahdollisuutta, jossa tradenomit voisivat siirtyä liiketalouden koulutusohjelmasta ilman erillistä valintaa maisteriohjelmaan", kertoo Satakunnan ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmapäällikkö Jukka Rajala.

Soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen on jo ennestään avannut mahdollisuuden hakea maisteriohjelmiin. Kiintiöt ovat kuitenkin rajallisia ja valinta edellyttää yleensä työelämälähtöisen amk-tutkinnon täydentämistä niin kutsutuilla siltaopinnoilla.

Suomen korkeakoulujärjestelmä on jäsennetty niin kutsutun duaalimallin mukaisesti. Yliopistoille ja ammattikorkeakouluille on määritetty toisistaan eroavat koulutukselliset ja yhteiskunnalliset tehtävät. Vaikka alempi ammattikorkeakoulututkinto vastaa määrällisesti kandidaatin tutkintoa, se valmistaa ensisijaisesti työelämään eikä jatko-opintoihin tai tieteelliseen tutkimukseen.

Vaikka korkeakoulujen yhteistyö Porissa käy duaalimallin periaatteita vastaan, Rajala ei näe suunnitelmissa mitään mullistavaa. "Duaalimalli ei ole kansainvälisesti tarkasteltuna talouden ja tekniikan alojen koulutukselle tyypillinen."

Turun yliopiston vararehtori Tapio Reposen mukaan Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston tiivis yhteistyö Porissa perustuu alueellisiin synergiaetuihin ja taloudelliseen tehokkuuteen.

"On esimerkiksi mahdollista, että Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä luovutaan kandidaattikoulutuksesta kokonaan", hän väläyttää.

Reponen kuitenkin kiistää, että yhteistyön kehittämisen tavoitteena olisi luoda putki ammattikorkeakoulusta maisteriksi. "Ylätason periaatteena duaalimalli ohjaa toimintaa jatkossakin."

Opetusministeriössä suhtaudutaan ammattikorkeakoulututkinnon ja yliopistotutkinnon kytkemiseen kielteisesti. Duaalimallin nimeen vannotaan, vaikka opiskelijoiden liikkuvuutta on molempiin suuntiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä ja korkeakoulujen profilointi on nykyisin kaksinapaista järjestelmää moninaisempaa.

"Päällekkäisyyksiä on syytä karsia ja eri oppilaitoksissa suoritettujen opintojen hyväksilukemista kehittää. Ammattikorkeakoulun ja yliopistokoulutuksen fokukset on kuitenkin syytä pitää erillään", korkeakouluneuvos Ari Saarinen summaa.

VEIKKA LAHTINEN