Uutiset
24.10.2019

”Jännittyneet tilanteet” purkautuvat: Turun yliopiston palvelujohtaja siirtyy sivuun, yliopiston yhteiset palvelut järjestellään uudelleen

Teksti & Kuvat:
Miika Tiainen
Grafiikat:
Teemu Perhiö
  • Kampuksen lisäksi myös yliopiston hallinnossa myllerretään.

”Yhteisten palveluiden organisoitumisessa muutoksia”, kerrottiin yliopiston intranetissä kryptisesti 15. lokakuuta.

Tiedotteen varsinainen uutinen oli kuitenkin se, että palvelujohtaja Päivi Mikkola siirtyy sivuun tehtävistään 31. lokakuuta alkaen.

Rehtori Jukka Kolan mukaan nyt tehty päätös perustui Mikkolan henkilökohtaiseen ratkaisuun. Toimenpiteille ei muuten olisi ollut tarvetta.

”Mikkola oli tällaisen toiveen esittänyt. Sitä harkittiin jonkin aikaa”, Kola kertoo.

Palvelujohtajana Mikkola on vastannut yhteisten palveluiden alla olevasta yliopistopalveluiden kokonaisuudesta, johon ovat kuuluneet yliopiston henkilöstö- ja hyvinvointipalvelut, lähipalvelut (asiakaspalvelu, tapahtumajärjestelyt, pienhankinnat yms.), kirjasto, IT- ja toimitilapalvelut sekä koulutuksen toimiala.

Päivi Mikkola kertoo toimineensa johtotehtävissä yli 30 vuotta, joista yliopistolla yli kymmenen vuotta.

”Koen, että tällä hetkellä minulla ei ole sellaista yliopiston johdon tukea ja luottamusta, jota tarvitaan näin ison johtamistehtävän hoitamiseen.”

Mikkola ei halua kommentoida syitä, joiden vuoksi hän kokee, että luottamusta yliopiston johdolta ei ole.

”Tässä tilanteessa on järkevämpää, että teen muun tyyppisiä tehtäviä.”

Kolan mukaan taustalla oli ”jännittyneitä tilanteita”, joita päätöksellä pyritään nyt korjaamaan. Jännittyneillä tilanteilla hän viitannee koulutuksen toimialan johtamisjärjestelyihin, joita on käsitelty myös yliopiston hallituksessa.
 

Kiistaa koulutuksen toimialan johtamisesta

Tylkkärin tietojen mukaan taustalla on osaltaan toukokuussa alkanut tapahtumaketju. Tuolloin opintoasianpäällikkö Petri Sjöblomia oltiin siirtämässä pois nykyisistä tehtävistään koulutuksen johdosta, rehtori Kalervo Väänäsen suostumuksella. 

Tylkkärin lukemien asiakirjojen mukaan Sjöblomin esihenkilönä toiminut Mikkola oli ollut tyytymätön Sjöblomin johtamiseen. Asiakirjojen perusteella se tuli Sjöblomille yllätyksenä.

Joukko Sjöblomin alaisia ja kollegoita sekä ylioppilaskunta jättivät juhannuksen alla vetoomuksen yliopiston johdolle Sjöblomin siirron uudelleen arvioimiseksi.

Vetoomuksen allekirjoittaneet totesivat olevansa järkyttyneitä siitä, että ”Turun yliopisto kohtelee tällä tavoin pitkäaikaista, sitoutunutta ja ansiokkaasti tehtäviään hoitanutta sekä yksikköään menestyksekkäästi johtanutta työntekijää”.

Yliopiston hallitus kävi keskustelua ”johtamisjärjestelyistä” kokouksessaan 23. elokuuta. Kokouksessa todettiin muun muassa, että ”asiaa koskeva päätöksenteko kuuluu rehtorille ja siksi hallituksen asian johdosta käymä keskustelu on ennen kaikkea taustoittavaa”.

Sjöblomin ohella osa koulutuksen toimialan henkilöstöstä ja toiminnoista olisi siirtynyt yliopistopalveluiden alta kehittämispalveluihin.

Intranetissä kerrottiin 23. syyskuuta kuitenkin, että ”jatkokeskusteluiden jälkeen” koulutuksen toimialaan ei tehdä muutoksia.

30. syyskuuta Sjöblom järjesti tiedotustilaisuuden. Alkujaan hänen piti kertoa henkilökunnalle tehtäväsiirrostaan, mutta koska tilanne oli ehtinyt muuttua, hän soittikin yleisölle YouTubesta The Beatlesin ”Here Comes The Sun” -kappaleen.
 

Onko organisaatiomuutos ennenaikainen?

Omat kysymyksensä herättää palveluorganisaation muutos, joka vaikuttaa olevan ristiriidassa intranetissä aiemmin julkaistujen tietojen perusteella.

23. syyskuuta kerrottiin, että syksyn aikana tehdään ”ulkopuolinen arviointi” nykyisestä palveluorganisaatiosta. Yhteiset palveluthan (YPA) uudistettiin vuonna 2017.

Syyskuisen uutisen taustalla oli yliopiston hallituksen 23.8. tekemä esitys, joka pohjautuu yliopiston strategiaan. Siinä sanotaan, että ”YPA uudistuksesta [sic] ja hallinto-organisaatiosta käynnistetään kuluvan syyskauden aikana ulkoinen arviointi”.

Tämän ulkopuolisen arvioinnin perusteella tulisi tehdä päätökset yhteisten palveluiden jatkokehittämisestä – siksi lokakuun organisaatiomuutos herättää kysymyksiä siitä, onko se ennenaikainen.

Kola ei näe nyt lokakuussa tehdyn päätöksen olevan ristiriidassa yhteisten palveluiden ulkoisen arvioinnin ja sen perusteella tehtävän jatkokehittämisen kanssa.

”Tämä päätös ei muuta yliopiston yhteisten palvelujen työntekijöiden asemaa tai työtehtäviä.”
 

Mikkola selvitystehtäviin, yliopistopalvelut muiden johtajien alaisuuteen

Päivi Mikkola jatkaa rehtorin alaisuudessa ”selvitys- ja asiantuntijatehtävissä”. Esihenkilötehtäviä hänellä ei enää ole, mutta rehtorin mukaan toimenkuva tulee edelleen liittymään vahvasti kiinteistö- ja tila-asioihin, joista Mikkolalla on erikoisosaamista.

Lisäksi Mikkolalle voidaan määrätä mahdollisia muita ”erityistehtäviä”, joita ei tässä vaiheessa ole täsmennetty. Järjestelyn tarkoituksena on Kolan mukaan pyrkiä hyödyntämään Mikkolan osaamista joustavasti.

Jatkossa henkilöstö-, hyvinvointi- ja lähipalvelut ovat yliopiston henkilöstöjohtaja Sanna-Mari Tammilaakson johdettavana. Toimitilapalvelut siirtyvät talousjohtaja Siru Helmisen alaisuuteen, kun taas kirjasto- ja IT-palveluiden sekä koulutuksen toimialan esihenkilönä toimii kehitysjohtaja Riitta Mustonen.

Tammilaakso nousee myös Mikkolan tilalle yliopiston johtoryhmään, jossa toimivat tämän, Kolan, Helmisen ja Mustosen lisäksi yliopiston vararehtorit Riitta Pyykkö ja Kalle-Antti Suominen, sekä viestintäjohtaja Anne Paasi. Johtoryhmä toimii rehtorin apuna yliopiston johdossa.

Tiedotteen mukaan nyt tehdyllä järjestelyllä haluttiin turvata palveluiden jatkuvuus.

”Tämän muutoksen nähtiin ylläpitävän tilannetta varmimmin. Se ei vaaranna mitään palveluita ja prosesseja, vaan ne jatkuvat vähintään yhtä hyvinä.”

Esimerkiksi kirjasto ja IT-palvelut siirrettiin Kolan mukaan kehittämispalveluiden alaisuuteen siksi, että IT-hankkeet kytkeytyvät vahvasti yliopiston kehittämiseen.

”Jotta esimerkiksi kirjastopalvelut jatkossa toimivat erittäin hyvin, niin saumaton yhteistyö IT-puolen kanssa on tarpeen”, Kola kertoo.

Kolan mukaan nyt tehdyt toimintojen siirrot toiseen toimialaan eivät kuitenkaan ole isoja muutoksia koko palvelukokonaisuudessa.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen
 

Grafiikka: Yliopiston yhteiset palvelut

Sinisellä värjätyt yksiköt sijaitsivat alun perin yliopistopalveluiden alla.


Arvioinnin jälkeen päätöksenteon aika

Ulkoisen arvioinnin tekevä yritys ei ole vielä selvillä. Arvioinnissa tullaan tarkastelemaan yhteisten palveluiden uudistuksen saavutuksia suhteessa tavoitteisiin, jotka yliopiston hallitus asetti nelisen vuotta sitten.

”Eihän se toki ole niin, että arviointi sanoo jotain ja sitten heti tehdään juuri sen mukaan. Ulkoisen arvioinnin jälkeen on sitten oman päätöksenteon aika ”, Kola toteaa.

”Arviointi on aina väline omien toimintojen kehittämiseen. Ei sitä tehdä arvioinnin itsensä takia, vaan jotta voidaan katsoa, miten saadaan omaa toimintaa paremmin kehitettyä.”

Kolan mukaan yliopiston hallitus tulee seuraamaan arvioinnin tuloksia hyvin tarkkaan.
 

Lue lisää

Turun yliopiston johtoon nousee kiistelty rehtori Jukka Kola – Mitä Helsingin yliopiston historiallisten yt-neuvotteluiden arkkitehti suunnittelee nyt?

Tylkkäri haastatteli Jukka Kolaa talvella tämän tultua valituksi Turun yliopiston uudeksi rehtoriksi. (1/2019)

Rehtorin jatkokausi nostatti keskustelun avoimuudesta

Yliopiston hallitus pidensi kesällä 2017 tuolloisen rehtori Kalervo Väänäsen toimikautta kahdella vuodella vuoteen 2019 asti. Yhteisölle yllätyksenä tulleella päätöksellä haluttiin varmistaa yliopiston sopeuttamisohjelman läpivienti. (6/2017)

Lomarahojen puolitus sai aplodit

Syksyllä 2015 Turun yliopisto valmistautui muiden yliopistojen tavoin hallitusohjelmassa edellytettyihin budjettileikkauksiin. Henkilöstön irtisanomisten sijaan esillä olivat tuolloin muun muassa tilojen karsiminen, yhteisten palvelujen uudistaminen sekä lomarahojen leikkaaminen. (7/2015)