Uutiset
11.05.2009

Jatko-opiskelijaksi ilmoittautuminen vie toimeentulotuet

Jatko-opiskelija voi menettää toimeentulotukensa ja sivutoimiset tulonsa, jos ilmoittaa työvoimatoimistolle olevansa jatko-opiskelija.

Työttömyysturvajärjestelmän tarkoitus on turvata työmarkkinoiden käytössä olevien työttömien toimeentulo silloin, kun he pyrkivät aktiivisesti saamaan työtä tai pääsemään työllistymistään tukeviin toimenpiteisiin, kirjoittaa vuoden 2007 työttömyysturvaselvityksessään selvitysmies Pasi Järvinen.
Jatko-opiskelupaikan saamisesta ja yli kaksi viikkoa kestäneestä sivutoimisesta työstä onkin ilmoitettava työvoimatoimistoon. Työvoimatoimiston ohjeiden mukaan toimiva jatko-opiskelija voi kuitenkin menettää sekä toimeentulotukensa että työllä ansaitut sivutoimiset tulonsa.
Toimeentulotuen tarkoitus ei ole toimia opintotuen jatkeena. Työvoimatoimisto voi näin ollen katkaista jatko-opiskelijaksi ilmoittautuneen tuen, jos hänet tulkitaan kokopäivätoimiseksi opiskelijaksi.
Samaan aikaan jatko-opiskelija on kuitenkin vain harvoin oikeutettu opintotukeen ja vielä harvemmin saa apurahaa, jotka mahdollistaisivat kokopäiväisen opiskelun.
Näin ollen hän on usein samanaikaisesti sivutoiminen opiskelija ja kokopäiväinen työnhakija – jolloin lain mukaan hänellä tulisi olla oikeus toimeentulotukeen.

"Tämä on tiedostettu ongelma jatko-opiskelussa", myöntää Turun työ- ja elinkeinotoimiston korkeakoulujen toimipisteen erikoistyövoimaneuvoja Sanna Virta avoimesti.
Ratkaisuja jatko-opiskelijan tukiongelmaan on useita.
"Pysy työttömänä tai opiskelijana", "nyt olisi helppo kadota vain kortistoon" ja "jos tuet viedään niin siirryt vaan sosiaalikeskuksen asiakkaaksi" ovat joitain nimettöminä pysyttelevien työvoima- ja sosiaalitoimiston henkilökunnan ohjeita jatko-opiskelijan tukiongelmiin.
Usein jatko-opiskelijaksi ilmoittautunut joutuukin siirtymään sosiaalitoimiston asiakkaaksi. Tämä tarkoittaa useiden viikkojen odotusta ilman mitään toimeentulotukea, sillä tukikäsittelyt sosiaalitoimistoissa ovat laman takia ruuhkautuneita.
Niin ikään sosiaalitoimiston asiakkaana jatko-opiskelijan tuesta pidätetään euro jokaisesta sivutoimisella työllä ansaitusta eurosta, kun vastaavasti Kelan asiakkaana yrittämistä palkitaan pidättämällä vain 50 senttiä ansaitusta eurosta.

Jatko-opiskelijoiden kohdalla tukikäytäntö ja sen tulkitseminen sotiikin työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita vastaan. Niiden mukaan työttömyysturva- ja elinkeinotoimistoissa asioivilla tieteentekijöillä tulee olla samat oikeudet ja etuudet kuin muillakin toimeentuloa hakevilla.
Silti työvoimatoimiston ohjeiden mukaan jatko-opintopaikkansa ilmoittanut jatko-opiskelija voi menettää ainoan toimeentulotukensa viikoiksi – ja kaikki sivutoimiset tulonsa – toisin kuin esimerkiksi passiivinen ja pitkäaikainen työnhakija.

Teksti: Rami Kolehmainen

Turun ylioppilaslehti 9/2009 (8.5.)