Uutiset
30.10.2013

Joustavuutta ja poikkitieteellisyyttä

Aiemmista edustajistovaaleista tutut teemat ja vastakkainasettelut toistuvat vaaliryhmien ohjelmissa, mutta nyt kampanjoinnissa keskitytään erityisesti käytännön opiskelijaelämään.

Eräs edustajistovaalien ikuisuusteemoista on automaatiojäsenyys. Tällä kertaa siitä esitetyt näkemykset eivät yllätä: sitä vastustavat ryhmät, oikeustieteilijöiden Ryhmä Lex ja kokoomuksen sekä sitoutumattomien oikeiston Oikeat, ovat samoja kuin kaksi vuotta sitten.

Automaatiojäsenyyttä kannattaa nyt avoimesti vain Vihreä Vasemmisto (Viva). Merkille pantavaa on, että sekä puolesta- että vastaan-näkemyksissä painotetaan edunvalvonnan näkökulmaa.

YTHS:n toiminnan kehittäminen on myös ollut aiemmissa vaaleissa esillä, mutta nyt ainoastaan Vihreän listan ohjelmassa mainitaan säätiön opintopsykologipalveluiden tärkeys osana opiskelukykyyn panostamista. Sen sijaan Oikeat ja Keskustaopiskelijat vaativat yliopistoliikunnan, erityisesti kuntosalien, parantamista – ensin mainitut huomauttavat vielä, etteivät liikuntapalveluiden resurssit vastaa korkeakoululiikuntasuosituksia.

Kaksi vuotta sitten Kristillisten opiskelijoiden ryhmä ehdotti TYYn päätöksistä ja toiminnasta tiedottamisen lisäämistä. Nyt kristillisten ryhmä ei ole mukana, mutta Demariopiskelijoiden (TOSY) ja kauppakorkean TuKY tahtovat tehokasta tiedotusta.

Sitoutumattomien yhteiskuntatieteilijöiden Soihdunkantajat taas vaatii TYYtä vähentämään tarpeettomien asiakirjojen laatimista ja keskittymään todelliseen vaikuttamiseen. Viime vaaleissa Keskustaopiskelijat ehdotti Turun ylioppilaslehden muuttamista pelkäksi verkkolehdeksi – nyt Oikeat vaativat, että lehden pitäisi tulla toimeen mainosmyynnin pohjalta ja TYYn maksamaa tukea vähentää.

 

Kv-opiskelijat paremmin huomioon

 

Vaaliohjelmista nousee esille kaksi teemaa, joita kannatetaan yli aatteellisten rajojen: opiskelun joustavuus ja poikkitieteellisyyden edistäminen. Itse asiassa joustavuuden mainitsevat ohjelmissaan kaikki puolueryhmät. Tärkeänä osana joustavuutta pidetään sähköisten palveluiden, kuten tenttiakvaarion, kehittämistä. Vivalla on lisäksi oma avaus sähköisistä palveluista – opiskelijoiden itse tekemien avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntäminen.

Opiskelijaravintoloiden toiminta koskettaa useimpien opiskelijoiden arkea. Soihdunkantajat ja Oikeat ottavat kantaa pidempien aukioloaikojen puolesta. Soihdunkantajat vaativat myös lisää ravintoloita ruuhka-ajan ongelmien helpottamiseksi.

Kansainvälinen opiskelu on näissä vaaleissa vahvasti ja monipuolisesti esillä. TOSYn ja Humanistilistan mielestä kv-opiskelijat tulisi ottaa paremmin huomioon ylioppilaskunnan toiminnassa, Oikeat vaativat enemmän englanninkielisiä opintokokonaisuuksia ja Soihdunkantajat haluavat vaihto-opiskelijoille paremmat asumisolot. TuKY taas ehdottaa ylioppilaskunnan puolelta apua vaihtokohteen etsintään täältä ulkomaille mieliville.

 

Huoli päätöksenteon demokratiasta

 

Kärkkäitä kannanottoja löytyy usealta ryhmältä. Edellisissä vaaleissa TuKY kampanjoi vastarannankiiskenä, joka kyseenalaisti ylioppilaskuntaan kuulumisen hyödyt. Nyt ryhmä peräänkuuluttaa TYYhyn me-henkeä ja helpompaa tutustumista muihin opiskelijoihin. TYYn kehitysyhteistyö on kuitenkin sen hampaissa – ryhmä ehdottaa nykyisten apukohteiden tilalle suomalaista yhteiskuntaa kehittäviä hankkeita.

TOSY puuttuu opetustilojen mahdollisiin terveysriskeihin ja ottaa esimerkiksi Fennicum-rakennuksen huolestuttavan kunnon. Humanistilista taas kritisoi ylioppilastalojen remonttien heikkoa laatua ja vaatii TYYn ohjausta tulevaan A-talon remonttiin.

Yliopistodemokratiakin mainitaan monen ryhmän kannanotoissa. TOSY ja Soihdunkantajat puhuvat demokratian rapautumisesta ja vaativat opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien palauttamista yliopiston päätöksentekoon. TYRMY (Turun Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävät) ja Viva taas toivovat ylioppilaskunnan rivijäsenille lisää vaikutusmahdollisuuksia ja nostavat esille jäsenaloitteisiin pohjautuvat suorat äänestykset.

Eräs ikuisuusaihe, TYYn kirjaston kohtalo, on tällä kertaa jäänyt tyystin pois keskeisistä vaaliteemoista – tosin TYRMY esittää vaatimuksen "TYYn kirjastoon on hankittava kattava kokoelma ug-bläkkistä c-kasetteina!"

Teksti: Kasperi Teittinen

Kuvitus: Konsta Hormia

Tylkkäri ei saanut Eduxi- ja TYY terveeksi -ryhmiltä vaaliohjelmia ajoissa mukaan juttuun.