Uutiset
31.01.2013

Kela: Opintotuen saajien määrä väheni

Viime lukuvuonna opintotukea sai yhteensä 292 300 opiskelijaa.

Kansaneläkelaitoksen mukaan opintorahaa maksettiin lukukaudella 2011-2012 yhteensä 287 300:lle ja asumislisää 190 500 opiskelijalle.

Opintolainan myönteisen valtiontakauspäätöksen sai 198 200 opiskelijaa.

Lukuvuodesta 2011–2012 alkaen takauspäätös on myönnetty opintorahaa saaville korkeakouluopiskelijoille ilman erillistä hakemusta.

Myönteisen päätöksen oikeudesta opintolainavähennykseen sai runsaat 7 100 tutkinnon suorittanutta henkilöä, kun luku edellisenä lukuvuonna oli 6100.

Vuonna 2011 oikeus opintolainavähennykseen myönnettiin alle viidesosalle ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista.

Ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2011 suorittaneista 89 prosenttia oli turvautunut opintotukeen opintojensa aikana ja 41 prosenttia oli ottanut opintolainaa. Lainaa oli keskimäärin 7 300 euroa, mikä oli 500 euroa enemmän kuin edellisvuonna.

Tutkinnon suorittamiseen oli käytetty keskimäärin 54 opintotukikuukautta. Vähiten tukikuukausia käyttivät Svenska handelshögskolanin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat.

Vuoden 2011 lopussa valtion takaamaa opintolainaa oli kaikkiaan 293 000 henkilöllä, joista joka kahdeksannella lainamäärä ylitti 10 000 euroa. Vuonna 2011 maksettiin korkoavustusta opintolainan korkoihin kaikkiaan 2 900 pientuloiselle, mikä oli kuudenneksen vähemmän kuin edellisvuonna.

TYL