Uutiset
22.10.2009

Kiusaamista yliopistomaailmassa

  • Syrjäytyminen voi olla oire korkeakoulukiusaamisesta.

Korkeakoulukiusaaminen on edelleen vaiettu aihe.

Korkeakouluopiskelijan terveystutkimus vuodelta 2008 paljastaa, että jopa neljännes korkeakouluopiskelijoista on kokenut tulleensa kiusatuksi opiskeluaikanaan vähintäänkin satunnaisesti, ja yli viisi prosenttia kertoo kokeneensa kiusaamista melko paljon tai hyvin paljon. Yliopistoissa kiusaamista tapahtuu harvemmin kuin ammattikorkeakouluissa, mutta silti noin viisitoista prosenttia vastanneista yliopisto-opiskelijoista oli kokenut jonkinasteista kiusaamista opintojensa aikana.

Korkeakoulukiusaaminen on silti lähes vaiettu aihe.

"Ei tämä ole uusi ilmiö, eihän koulukiusaamisestakaan ennen puhuttu", YTHS:n yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu kommentoi.

Kunttu kuuluttaa ongelmaan puuttumisen tärkeyttä lähellä itse ongelmaa.

"Kiusaaminen on yhteisön asia, mikä hyvänsä lähiyhteisö sitten onkaan."

Itse kiusatulle Kunttu suosittelee asiasta keskustelemista.

"Pääasia että puhuu jonkun kanssa, on se henkilö sitten terveydenhuollon laitokselta tai ystävä."

Pulmallista on myös kiusaamis-termin käyttäminen. Kiusaaminen ymmärretään monilla eri tavoilla ja kokemukset kiusatuksi tulemisesta vaihtelevat suuresti. Yliopistolla kiusaaminen voi tarkoittaa joukon ulkopuolelle jättämistä, suoraa sanallista kiusaamista tai muutoin epämiellyttäväksi koettavaa kohtelua esimerkiksi juhlien yhteydessä. Kiusaaminen tapahtuukin usein vapaa-ajalla.

Turun yliopiston ylioppilaskunnalle tulee tapauksia suoraan ilmi harvemmin kuin kerran kuussa. Kiusatuksi itsensä kokevia ylioppilaskunnasta löytyy kuitenkin paljon enemmän.

"Jos on olo, että haluaa keskustella asiasta, YTHS on hyvä paikka aloittaa", TYYn sosiaalipoliittinen sihteeri Minttu Naarminen kommentoi.

Naarminen kannustaakin alayhdistyksiä avoimeen keskusteluun aiheesta. Jokaisessa alayhdistyksessä olisi hyvä olla henkilö kenen puoleen voi kiusaamistapauksissa kääntyä, sen lisäksi että alayhdistykset pyrkisivät kaikille avoimeen toimintaan.

Korkeakouluissa tapahtuvaa kiusaamista tutkimaan alkanut dosentti Maili Pörhölä Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta toteaa, että korkeakoulukiusaaminen on vielä lähes koskematon aihe.

"Koulukiusaamista on tutkittu aika paljon. Työpaikkakiusaamisen tutkimus on nuorempaa, mutta sitä on tehty. Korkeakoulussa kiusaamista on tutkittu hyvin vähän. Kiusaamisen kehityskaarista tiedetään vielä vähän", Pörhölä kommentoi.

Yliopistossa kiusatut ovat usein joutuneet kiusaamisen urheiksi jo kouluaikanaan. Rooleilla on taipumus säilyä.

Maili Pörhölä painottaa, että ongelmaa on tällä hetkellä vaikea ratkaista.

"Ei ole vielä kehitetty puuttumisen malleja korkeakouluihin. Ollaan vasta pisteessä, jossa voidaan tiedostaa että kiusaamista esiintyy."

"Tiedostamisesta lähtee liikkeelle ongelman tunnistaminen ja ratkaiseminen", Pörhölä korostaa.

Teksti: Heikki Isotalo

Kuva: Marja Savela