Uutiset
19.09.2012

Kuntavaalitavoitteina terveyspalveluita, pyöräteitä ja edullisia asuntoja

Åbo Akademin ylioppilaskunnan puheenjohtaja Raine Katajamäki (vas.), Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Ringa Prauda, TYYn hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivisto ja korkeakouluopiskelijoiden kuntavaikuttamisen yhteenliittymä Ryhmä 30 000:n kuntavaalikoordinaattori Nuppu Ervasti kampanjoivat opiskelijoiden kuntavaalitavoitteiden toteutumiseksi.

Turkulaisten korkeakoulujen kuntavaikuttamisen yhteenliittymä Ryhmä 30000 peräänkuuluttaa avoimuutta turkulaiseen päätöksentekokulttuuriin.

Mielenterveysongelmat, uusien yritysten perustamiseen satsaaminen, opiskelijan huomioiminen kaupungin kaavoituksessa ja asumisessa.

Nämä kolme temaattista kokonaisuutta nousi esiin turkulaisille korkeakouluopiskelijoille suunnatussa kunnallispoliittisessa kyselyssä, jonka pohjalta korkeakouluopiskelijoiden kuntavaikuttamisen yhteenliittymä Ryhmä 30000 nyt kampanjoi.

"Teemat jalostuivat ylioppilas- ja opiskelijakuntien yhteisissä keskusteluissa keväällä. Suurin haaste oli löytää sellaiset teemat, joita eri elämäntilanteissa ja opintojen vaiheissa olevat opiskelijat voivat tukea", TYYn hallituksen puheenjohtaja Jukka Koivisto sanoo.

"Erityisesti opiskelijoiden asuminen on muodostunut tänä vuonna akuutiksi ongelmaksi", Ryhmä 30000:n kunnallisvaalikoordinaattori Nuppu Ervasti sanoo.

Korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontakampanja ei tavoittele opiskelijaehdokkaille tiettyä paikkamäärää valtuustosalista vaan pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan vaaleissa ehdolla oleviin.

"Tavoitteena on myös saada mahdollisimman moni opiskelija äänestämään", Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Ringa Prauda lisää.

Lisää pyöräteitä

Opiskelijoiden suosikkiteemoiksi ovat odotetusti nousseet kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus.

"Pyöräily on kuitenkin se opiskelijoiden juttu", tiivistää Ervasti.

"Kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen liittyvät asiat ovat varmoja kestosuosikkeja ensi kaudellakin. Erityisesti kampusalueiden kehittäminen ja niille johtavat liikenneyhteydet ovat suunnittelullisia kokonaisuuksia, joita opiskelijat seuraavat tarkasti", lisää Koivisto.

Opiskelijat käyttävät muita kaupunkilaisia vähemmän kunnallisia terveydenhoitopalveluita, sillä palvelusta huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Myös opiskelijan asumisesta Turussa huolehtii pitkälti Turun Ylioppilaskyläsäätiö TYS.

"On kuitenkin muistettava, että ammattikorkeakoululaiset eivät käytä vielä YTHS:n palveluita ja nojaavat pitkälti kunnalliseen terveydenhuoltoon. Kaupungin tarjoamat asunnot voisivat myös tuoda tervettä valinnanvaraa TYS:n tarjoamille asuntopalveluille", Koivisto huomauttaa.

Valtuustoistunnot nettiseurantaan

Hämmästystä Ryhmä 30000 edustajissa herättää se, että Turussa ei monen muun kunnan tavoin toistaiseksi ole nuorisovaltuustoa.

"Turun ikärakenne ja nuorten työllistymismahdollisuudet tulevat olemaan keskeisiä teemoja seuraavalla vaalikaudella", toteaa Åbo Akademin ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Raine Katajamäki.

Ryhmä 30000:n edustajat toivoisivat turkulaiseen päätöksentekokulttuuriin ennen kaikkea avoimuutta.

Edustajat pohtivat, että tällä hetkellä päätöksenteossa mättää se, ettei kokonaisuuksia hahmoteta johdonmukaisesti. Tunne on, ettei Turun kehittämiseen löydy yhteistä säveltä, mistä kattavan pyörätieverkoston puute on yksi esimerkki.

"Jos valtuuston kokouksia voisi seurata esimerkiksi internetin välityksellä, madaltuisi tiedonsaannin ja päätöksentekoon osallistumisen kynnys huomattavasti", Koivisto ideoi.

LAURA MYLLYMÄKI

KATSO MYÖS JUTTUUN LIITTYVÄ VIDEO. KLIK!

Juttua on muokattu. Alkuperäisessä jutussa todettiin virheellisesti, että Åbo Akademin ylioppilaskunta olisi opiskelijakunta.