Uutiset
25.01.2018

"Kyllä valtaosa löytää paikkansa työelämässä" – Turun yliopistosta lääkärit työllistyvät ja tienaavat parhaiten

Teksti:
Nelli Lapintie
Kuvat:
Nelli Lapintie
Grafiikat:
Nelli Lapintie & Nella Keski-Oja
  • Kuukausipalkka viisi vuotta Turun yliopistosta valmistumisen jälkeen (mediaanipalkka bruttona). Huom: Generalisteiksi eli asiantuntijoiksi koulutettavien palkkoja ei voi suoraan verrata selvään ammattiin opiskelleiden tutkintoihin. Eri aloille ja tehtäviin työllistyminen on suurta esimerkiksi humanistisesta ja yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta valmistuneilla.

Työmarkkinoilla pitää osata kertoa omasta osaamisestaan.

Kauppatieteilijä menee töihin pankkiin, humanisti kortistoa kuormittamaan. Tiedekuntiin liittyviä ennakkoluuloja on paljon, mutta miten hyvin ne pitävät kutinsa työmarkkinoilla?

Turun yliopiston työelämäpalvelujen tutkija Juha Sainio huomauttaa heti alkuun, että eri tiedekunnista valmistuvien työuria vertaillessa pitää ottaa huomioon tutkintojen erilainen luonne.

”Hammaslääketieteellisestä mennään hammaslääkäriksi, mutta esimerkiksi yhteiskuntatieteellisestä valmistuvien työllistymispolut ovat paljon monihaaraisempia. Vaatii paljon enemmän yksilöltä, kun mahdollisuuksien kirjo on niin valtava.”

Se näkyy myös tilastoissa. Vuosi Turun yliopistosta valmistumisen jälkeen humanisteista 13 prosenttia on työttöminä, kun taas kasvatustieteiden, lääketieteellisen ja oikeustieteellisen kasvateilla luku on alle 5 prosenttia.

Työssä vai työttömänä vuosi valmistumisen jälkeen?

Sainio on seurannut valmistuneiden työllistymistä jo 17 vuotta. Hän muistuttaa, että tilastoihin vaikuttaa etenkin se, mille sektorille työllistytään. Työttömyyden nousut ja laskut liikkuvat julkisella ja yksityisellä puolella eri tahtiin.

”Finanssikriisin alkuvaiheessa Suomessa oli hetken lukumäärällisesti enemmän työttömiä diplomi-insinöörejä kuin humanisteja. Nyt, kun tulee noususuhdanne, työttömyyden lasku näkyy taas ensimmäisenä juuri tekniikan ja kauppatieteen aloilla. Humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen ala tulevat perässä.”

Päätyönantaja vuosi valmistumisen jälkeen

Akateemisen koulutuksen merkitys on Sainion mukaan vain nostanut merkitystään. Kokonaiskuva Turun yliopistosta valmistuvien työllistymisestä näyttää myönteiseltä. Tutkija toivoisikin vähemmän pirujen maalaamista seinille, kun akateemisesta työttömyydestä keskustellaan.

”Opiskelijoilta tulee välillä hyvinkin synkkiä arvioita työllistymisestä. Kyllä valtaosa löytää paikkansa työelämässä – jotkut joutuvat vain näkemään sen eteen vaivaa enemmän ja jotkut vähemmän.”
 

Mikä omaan työllistymiseen vaikuttaa tutkinnon lisäksi? Kun asiaa kysyttiin Turun yliopistosta valmistuneilta, omasta osaamisestaan kertominen nousi merkittäväksi vastaukseksi.

Tutkija Sainion mukaan ryhmä, jolla oli muita pidempiä työttömyysjaksoja, korosti tärkeimpänä työllistymistekijänä työkokemusta. Sen sijaan ryhmä, jolla oli ollut uran alussa paljon määräaikaisia sopimuksia, mutta ei juurikaan työttömyyttä, nosti tärkeimmäksi tekijäksi omasta osaamisesta kertomisen.

”Aiheesta olisi mielenkiintoista tehdä jatkotutkimusta: näyttäytyykö tilanne työttömäksi jääneelle vain niin, että kokemuksessa on puutetta vai pystyykö hän oikeasti kertomaan omasta osaamisestaan ja kehittymään työnhaussa?”

Ollut työttömänä valmistumista seuranneena vuonna


Ollut koulutusta vastaamattomassa työssä valmistumista seuranneena vuonna

Katso Turun yliopiston intranetistä ja korkeakoulujen töissä.fi-sivustolta, miten ja millaisiin tehtäviin pääaineesi opinnoista on työllistytty.

 Lähde: Tilastotiedot perustuvat Turun yliopiston Rekryn sijoittumisseurantakyselyyn, johon on vastannut vuosina 2012–2014 valmistuneita maistereita, lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja lastentarhaopettajia.

Gallup: mikä on unelmatyösi?

 

EI mitään hajua. Kun ei opiskele tiettyyn ammattiin,
  ongelmana on, ettei tiedä, mitä taitoja tarvitsee,
   kun valmistuu.”

  Katri Palonen, pohjoismaiset kielet

 

 

 

ANALYYTIKKO, tarkemmin vakuutusmatemaatikko.
 Olen opiskellut jo kaikki tarvittavat kurssit ja
  yritän löytää työn harjoittelun kautta. ”

  Julia Korkiamäki, matematiikka

 

 

 

SUOMEN kielen opettaja ruotsinkielisessä
  koulussa. Toivon saavani sijaisuuksia
   ja sitä kautta työpaikan.”

  Oskar Björn, aineenopettaja

 

Lue lisää:

Alanvaihtajat

”En ole ikinä ollut niin onnellinen. Kiljuin, kun kirje tuli postilaatikosta.” Jos yliopisto on lähettänyt paksun kirjeen ohuen sijaan, on saanut opiskelupaikan. Sen Anu Neva tiesi jo kolmen ohuen kirjekuoren kokemuksella. (11/2017)

Aloituspaikka = työpaikka?

Lääketieteellisestä valmistunut työllistyy nopeammin kuin ehtii luetella kaikki ihmisruumiin 206 luuta. Samaan aikaan media-alan opiskelijoita on työtilanteeseen nähden liikaa, ja samaa vakituista sisällöntuottajan pestiä havittelevat tuhannet. (1/2016)

Ongelmaopiskelijat

Opintoajat halutaan lyhyemmiksi, jotta työelämään siirtyminen aikaistuisi. Osa opiskelijoistakin haluaa kovasti työelämään. Niin kovasti, että he opiskelevat liikaa. (9/2014)