Uutiset
07.02.2021

Kysely: raitiotietä Turkuun kannattaa selkeäsanaisesti vain yksi puolue – näin valtuustopuolueet tekisivät liikenteestä kestävämpää

Teksti:
Jalmari Salaterä
Grafiikat:
Teemu Perhiö

Kevään kunnallisvaaleissa Turun liikenne nousee jälleen yhdeksi vaaliteemaksi.

Seuraavalla valtuustokaudella edessä ovat ratikkapäätös, runkolinjaston aloituksen valmistelu sekä toriparkin jälkeinen aika.

Turkulaisia korkeakouluopiskelijoita edustava Ryhmä 40 000 julkaisi oman kunnallispoliittisen ohjelmansa jo viime vuoden lopulla. Ryhmä halusi kaupunkiin raitiotien, pyöräilyn pääverkoston sekä lisää kaupunkipyöriä.

Turun ylioppilaslehti lähetti turkulaisille puolueille kyselyn liikenteen kehittämisestä kaupungissa. Jokaisella puolueella on omat keinonsa päästövähennysten saavuttamiseen.

Kaikki puolueet ovat sitoutuneet kaupungin hiilineutraaliustavoitteeseen, joka vaatii nyt konkreettisia päätöksiä.

Lue lisää: ”Paluuta autokaupunkiin” ei ole – Turulla on jo kiire toteuttaa suunnittelulimboon jääneet raitiotie ja runkobussilinjat
 

Valtuuston suurin puolue kokoomus haluaa sähköistää yksityisautoilun ja edistää keskustan pyöräilyä sekä jalankulkua. Julkisen liikenteen kilpailutuksessa tulee suosia päästöttömyyttä ja autoliikenteen väylien tulee olla tehokkaat.

Raitiotien osalta kokoomus ei ole vielä tehnyt päätöstä. Puolue haluaa kuitenkin seuraavalla valtuustokaudella perustaa runkobussien linjaston sekä rakentaa pyöräväyliä.
 

Puolueista vihreät ilmoittaa kannattavansa raitiotietä. Myös lähijunat, Tunnin juna, joukkoliikenteen sähköistäminen sekä pyöräilykoordinaattorin viran perustaminen kuuluvat puolueen suunnitelmiin.

Pyöräilyä vihreät parantaisivat yksisuuntaisella pyöräilyverkostolla sekä laajentamalla kaupunkipyöräjärjestelmää.
 

Myöskään SDP ei ole tehnyt päätöstä raitiotien suhteen, vaan kokoomuksen tapaan puolue odottaa suunnitelmien valmistumista.

Joukkoliikenteessä SDP haluaa lisää sähköbusseja sekä toteuttaa runkolinjaston. Pyöräilyn osalta puolue nostaa esille pyöräteiden rakentamisen, mutta myös pyöräväylien ympärivuotisen kunnossapidon.
 

Turun vasemmistoliitto kaavoittaisi kaupunkia vahvasti joukkoliikenneväylien varrelle. Nykyisen runkolinjaston osalta vasemmistoliitto pelkää joukkoliikenteen käytettävyyden heikentyvän ja pysäkkimatkojen pidentyvän.

Raitiotiehen puolue suhtautuu suopeasti, mutta näkee sen pääsevän oikeuksiinsa parhaiten seudullisena ratkaisuna. Myös vasemmistoliitto haluaa Turkuun lisää yksisuuntaisia pyöräteitä sekä lähijunaliikennettä.
 

Perussuomalaiset haluavat vastauksissaan korvata dieselbussit sähkö- sekä maakaasubusseilla. Raitiotiehen puolueen kanta on jyrkkä ei.

Kaupungin keskustassa perussuomalaiset haluavat lisää kadunvarsipysäköintiä sekä sujuvoittaa liikennettä. Puolue haluaa luopua runkobussihankkeesta.
 

Myöskään keskusta ei haluaisi vähentää maanpäällisiä parkkipaikkoja ja liikenteen päästövähennykset puolue hakisi liikenteen sähköistämisestä sekä liikennesuunnittelusta.

Puolue ei myöskään kannata raitiotietä, vaan haluaa hyödyntää lähijunaliikennettä sekä runkolinjastoa.
 

Turun RKP nojaa muiden puolueiden tapaan liikenteen sähköistämiseen, mutta haluaa myös rakentaa pyöräteitä sekä jalankulkuväyliä. RKP haluaa, että muita liikennemuotoja priorisoidaan yksityisautoilun sijaan.

Puolue ei näe raitiotietä ainoana vaihtoehtona joukkoliikenneratkaisuun. Pyöräilyä he parantaisivat pyörien omilla väylillä.
 

Kävelykeskustan laajentaminen sekä pyöräkaistojen lisääminen keskustassa nousevat esille kristillisdemokraattien vastauksessa. He myös haluavat kaupungin olevan mukana Tunnin juna -hankkeessa sekä selvittävän paikallisjunien käyttöönottoa.

Raitiotiehen kristillisdemokraatit eivät ole tehneet periaatepäätöstä. Sen sijaan liikenteen sähköistäminen ja runkolinjaston toteuttaminen löytyvät puolueen listoilta. Kristillisdemokraatit alleviivaavat sitä, ettei Turulla ole enää varaa lykätä liikenteen päätöksiä.
 

Puheissa moni puolue on siis valmis kehittämään jalankulkua, pyöräilyä sekä joukkoliikennettä.

Jää siis nähtäväksi, tehdäänkö seuraavalla kaudella päätöksiä liikenteen suhteen vai piiloudutaanko jälleen selvitysten taakse. Äänestäjien keskuudessa muutoksille on tilausta.
 

Puolueilta kysyttiin tammikuussa sähköpostitse seuraavat kysymykset: 1) Miten Turun liikenteen päästöjä tulisi vähentää? 2) Tulisiko puolueenne mielestä Turkuun rakentaa raitiotie? 3) Miten puolueenne kehittäisi Turun joukkoliikennettä ja pyöräilyä? Millä aikataululla?
 

Lue lisää

”Paluuta autokaupunkiin” ei ole – Turulla on jo kiire toteuttaa suunnittelulimboon jääneet raitiotie ja runkobussilinjat

Turku on asettanut kovat ilmastotavoitteet, mutta liikenteen päästöjen vähentäminen on osoittautunut vaikeaksi. (1/2021)