Uutiset
01.02.2012

Laitosneuvostot lakkautetaan ehkä jo elokuussa

Ylioppilaskunta hakee uusia jäseniä hallintoelimiin, joiden toiminta saattaa lakata ennen ensimmäistäkään kokousta.

Joulukuun puolivälissä valmistunut ja yliopiston hallituksessa hyväksytty rakenteellisen kehittämisen työryhmän loppuraportti esittää laitosneuvostojen lakkauttamista Turun yliopistossa. Myös yliopiston uuden strategian luonnoksessa otetaan lähtökohdaksi elinten lakkauttaminen.

Päätöstä laitosneuvostojen alasajon aikataulusta ei ole, mutta Turun ylioppilaslehden tietojen mukaan niistä aiotaan luopua kiihdytetyllä aikataululla jo ensi kesänä.

Laitosneuvostojen lakkauttaminen vaatii muutoksia yliopiston johtosääntöön, mutta muiden rakenteellisen kehittämisen työryhmän ehdottamien uudistusten vuoksi sitä päivitetään yliopiston hallituksessa joka tapauksessa vielä tänä keväänä.

Ylioppilaskunnassa tieto laitosneuvostojen nopeutetusta alasajosta on aiheuttanut erikoisen tilanteen: TYY hakee parhaillaan laitosneuvostoihin opiskelijajäseniä huhtikuussa alkavalle kaudelle. Jos neuvostot eivät kokoonnu kevätlukukaudella, saattaa käydä niin, etteivät uudet jäsenet ehdi aloittaakaan luottamustoimessaan.

Tilalle

kolmikantaa

Laitosneuvostojen tilalle ehdotetaan valmistelevia työryhmiä, jotka on koottu niin, että niissä on edustajansa sekä professoreilla, muulla henkilökunnalla että opiskelijoilla.

TYYn hallitus toivoo strategialuonnoksesta antamassaan lausunnossa laitosneuvostojen vallan palauttamista. Mikäli vanhoihin laitosneuvostoihin ei ole enää palaamista, kelpaa TYYlle uusien työryhmien aseman kirjaamista johtosääntöön.

"TYYn kanta on, että myös laitostasolla ajetaan kollegiaalista päätöksentekoa, jossa opiskelijat ovat mukana. Nykyisellään laitosneuvostot eivät toteuta tätä tehtävää", TYYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Heikki Isotalo toteaa.

"Uusille työryhmille pitää kirjata tehtävät ja velvollisuus kokoontua säännöllisesti."

Sekä strategiatyöryhmässä että rakenteellisen kehittämisen työryhmässä opiskelijoita edustanut Rauli Elenius on samaa mieltä. Hänestä laitosneuvostojen korvaaminen työryhmillä on opiskelijan vaikutusmahdollisuuksien kannalta hyvä asia, mikäli niille annetaan kunnollinen rooli.

"Näen sen mahdollisuutena tavoittaa todellista lähidemokratiaa."

Viimeisten kahden vuoden ajan laitosneuvostojen rooli on ollut epäselvä. Niiden tehtävien määrittely on jätetty tiedekunnille. Siksi ne ovat joissain tiedekunnissa kokoontuneet vain kerran vuodessa.

Tavoitteena

kevyt hallinto

Laitosneuvostoista luopumisen taustalla on yliopiston johdon halu nopeuttaa ja yksinkertaistaa hallintoa. Neuvostojen lakkauttamista esitettiin jo uutta yliopistolakia valmisteltaessa, mutta silloin ne säilyivät muun muassa opiskelijaliikkeen kiivaan vastustuksen vuoksi.

Isotalo pitää selvänä, että laitosneuvostojen roolin muutoksen myötä opiskelijoiden mahdollisuudet vaikuttaa päätöksentekoon ovat rapautuneet.

"Laitosneuvostojen lakkauttaminen tarkoittaa, että nyt pyyhitään pois viimeinenkin muisto neljän viime vuosikymmenen aikana saavutetusta yliopistodemokratiasta. Toisaalta se voi olla tervettäkin, sillä viimeiset kaksi vuotta laitosneuvostot ovat olleet lumedemokratiaa."

Myös Elenius muistuttaa, että yksiköiden yhdistämiset ovat kasvattaneet laitoksia viime vuosina siten, että oppiaine- tai oppiaineryhmätaso voi usein olla laitosneuvostoa parempi paikka päättää opiskelijoita lähellä olevista asioista.

Teksti: ANNA-ELINA MATILAINEN