Uutiset
18.11.2009

Lama uhkaa myös korkeakoulutettuja

Talouden taantuma on toistaiseksi jättänyt rauhaan korkeakoulutetut alat, mutta hiljalleen vaikutus tulee näkymään myös yliopistotutkinnon saaneiden keskuudessa.

Talousasiantuntijoiden mukaan itse laman pohja on jo takana, mutta työttömyys ei tule vielä hellittämään. Työttömien määrä seuraa tyypillisesti viiveellä muuhun talouskehitykseen nähden. Myös korkeakoulutetuilla aloilla kehitys on vielä toistaiseksi huonoon suuntaan.

"Jos puhutaan ylemmästä korkeakouluasteesta kokonaisuutena, työttömien lukumäärä lähti kasvuun toukokuussa 2008 ja kasvunopeus on kiihtynyt vuoden 2009 kevään tauotta", Akavan työvoimapoliittinen asiamies Heikki Taulu kommentoi.

Viimevuotinen kasvu kuitenkin selittyy paljolti tutkinnonuudistuksen aiheuttamalla valmistumispiikillä, jonka vaikutukset laantuivat kesään tultaessa. Talouden taantuman vaikutus alkaa vasta nyt tuntua.

"Koulutusaloittain taantuma kolhii eri aloja eri tavoilla", Taulu lisää.

Teknistaloudellisin aloihin taantuma on iskenyt rajuimmin. Yksityisellä sektorilla näkyy suhdannevaihtelun vaikutus ensimmäisenä, kun taas julkisella puolella vaikutus tulee viiveellä. Oma lukunsa ovat lääkärit ja hammaslääkärit, joiden parissa vallitsee käytännössä täystyöllisyys.

Turun yliopiston ura ja rekrytointipalvelujen tutkija Sanna Putila korostaa, ettei työllisyystilanne akateemisilla aloilla ole vielä toistaiseksi poikkeuksellisen heikko.

"Olemme nyt noin 2004 vuoden tasolla työttömyydessä. Oletettavissa on että työttömyys vielä kasvaa. Takana on valtavan pitkä nousukausi, ja työttömyys on ollut alhaalla."

Erot työllistymisasteessa eri alojen välillä ovat suurimmillaan heti valmistumisen jälkeen työuran alussa, sillä muutaman vuoden kuluessa valmistumisesta erot tasoittuvat.

Merkille pantavaa on myös se, että työllisyystilanne humanistisilla aloilla ei ainakaan toistaiseksi ole niin huono kuin yleisesti uskotaan.

"Humanistien käsitykset työllistymisestänsä ovat selvästi pessimistisempiä kuin todellisuus", Putila kommentoi. Muissa tiedekunnissa käsitykset omasta työllistymisestä ja työllisyystilastot vastaavat paremmin toisiaan.

Teksti: Heikki Isotalo