Uutiset
18.09.2015

Lomarahojen puolitus sai aplodit

Teksti:
Esa Kostet
Kuvat:
Turun yliopiston viestintä

Yliopiston hallitus alkoi miettiä säästötoimenpiteitä budjettileikkausten varalle. Ehdotukset saivat yllättävän vastaanoton kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa.

Turun yliopistossa valmistaudutaan muiden yliopistojen tavoin hallitusohjelmassa edellytettyihin budjettileikkauksiin. Turun yliopiston rahoitus vähenee ensi vuonna 8–9 miljoonalla eurolla, ja vuoden 2018 loppuun mennessä säästöjä tarvitaan yhteensä 14–16 miljoonaa euroa. Yliopiston hallitus julkisti sopeuttamissuunnitelmansa hallituksen kokouksen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Toisin kuin esimerkiksi Helsingin ja Lappeenrannan yliopistoissa, Turussa sopeuttamissuunnitelmaan ei tällä hetkellä sisälly päätöstä henkilöstön irtisanomisesta. Tarvittavat rahat yritetään ensin hankkia kivuttomammin muualta.

”Jo keväällä hallitusohjelman julkistamisen jälkeen päätimme, että emme suunnittele leikkauksia henkilöstön irtisanomisen varaan. Muitakin keinoja on, mutta ne vaativat nyt kaikilta talkoohenkeä”, rehtori Kalervo Väänänen aloitti tiedotustilaisuuden.

Yksi osa uutta sopeuttamissuunnitelmaa on toinen tilaohjelma, jonka tavoitteena on estää kiinteistömenojen kasvu. Kiinteistömenoja pyritään kutistamaan jakamalla osa käyttöön jäävistä tiloista muiden organisaatioiden kanssa aina, kun siihen on mahdollisuus. Yliopisto saattaa hakea säästöjä myös luopumalla joistakin opetus- ja kokoustiloistaan. Osa opetustiloista jää tällä hetkellä vähäiselle käytölle.

”Opetukseen varattuna aikana luentosalien käyttöaste on tällä hetkellä noin 30 prosenttia. Tämä ei siis sisällä lomakausia eikä koko vuorokautta, vain opetukseen varatun ajan ”, Väänänen tarkentaa.

Monet sopeuttamissuunnitelman säästökohdista ovat vielä selvityksen asteella. Selvityksiä tehdään esimerkiksi tutkintoihin sisältyvän kielenopetuksen ja hallintotehtävien keskittämisen toiminnallisista ja taloudellisista hyödyistä.

Henkilöstökulut muodostavat valtaosan yliopistojen menoista: Turun yliopistossa noin 65 prosenttia rahoista kuluu tähän. Henkilöstökuluista voikin olla mahdollista leikata muuten kuin irtisanomisilla. Väänänen tarjosi joitakin konkreettisia lukuja Luonnontieteiden talon lähes täyden luentosalin pureskeltavaksi.

”Meillä menee vuodessa 3,7 miljoonaa euroa opetukseen. Joillakin voi olla erittäin suuria opetuspalkkioita, ja tuntiopetuslisää saavista osa ei täytä opetusvelvoitettaan. Sovitun määrän tuntiopetusta pitävät ansaitsevat palkkionsa, mutta opetusvelvoitteen laiminlyömisestä ei voida maksaa”, Väänänen sanoo ja jatkaa kovalla arviolla:

”Tässä voisi olla paikka sellaiseen kahden miljoonan säästöön.”

Tiedotustilaisuutta seuranneessa keskustelussa nousivat esiin myös mahdolliset lomarahojen leikkaukset.

”Jos koko henkilökunnan lomarahat puolitettaisiin, siinä olisi 3,7 miljoonan euron säästöt”, Väänänen totesi.

Esitys näytti saavan paikalla olleelta henkilökunnalta yllättävänkin myönteisen vastaanoton.

”Viekää vain puolet lomarahoista, tai vaikka kaikki, jos se tarkoittaa työpaikan säilymistä”, eräs henkilökunnan jäsen vastasi ja sali yltyi aplodeihin.