Uutiset
12.02.2009

Lyhyesti

Tuutorihaku käynnissä

Uusia opiskelijoita luotsaavia tuutoreita haetaan jälleen ensi syksynä. Tiedekuntien kriteerit hakijoille eroavat toisistaan jonkin verran, mutta yleisesti painotetaan mm. opintomenestystä ja ainejärjestökokemusta. Lisätietoa löytyy tiedekuntien sivuilta.
Turkuun saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden apuna toimivien kv-tuutoreiden haku on voimassa maaliskuun ajan. Erityisesti toivotaan tutoreita lääketieteellisestä ja oikeustieteellisestä tiedekunnasta. Kv-tuutoreille maksetaan 30 euron palkkio tuutoroitavaa kohden.
Tiedekunnat palkitsevat tuutoreita vaihtelevasti. Esimerkiksi kv-tuutoroinnista saa matemaattis-luonnontieteellisessä, lääketieteellisessä ja humanistisessa tiedekunnassa kaksi opintopistettä. Humanistit voivat saada opintopisteet kahteen kertaan, eli yhteensä 4 pistettä. Yhteiskuntatieteellisessä, oikeustieteellisessä tai kasvatustieteellisessä opintopisteitä ei jaeta.

Kela perii opintotukia joka seitsemänneltä

Kela on lähettänyt opintuen takaisinmaksuehdotuksen 46782 opiskelijalle, jotka ansaitsivat tulorajoihin nähden liikaa vuonna 2007. Perinnän kohteeksi on joutunut yli 14 prosenttia opintotuen saajista. Keskimäärin heiltä karhutaan noin 1200 euroa.
Maksuehdotuksen saanut opiskelija voi tehdä 30 päivän kuluessa Kelalle uudelleenkäsittelypyynnön, jossa hän antaa selvityksen opinnoistaan ja siitä, milloin tulot on saatu. Selvitys on tarpeen, jos opiskelija on vuoden 2007 aikana aloittanut opintonsa, valmistunut tai käyttänyt enimmäistukiaikansa loppuun.

Turun ylioppilaslehti 3/09 (13.2.)