Uutiset
23.03.2017

Miten opiskelijat saisivat omaa ääntään kuuluviin päätöksenteossa?

Kuvat:
Mangsaab / 123RF Stock Photo

Lähes 90 prosenttia korkeakouluopiskelijoista kokee mahdollisuutensa vaikuttaa kunnallisessa päätöksenteossa melko tai erittäin huonoiksi. Näin kertoo turkulaisten opiskelijoiden yhteisen Ryhmä 40 000:n selvitys. Mikä neuvoksi?

KESK: ”Kaupungin pitää ottaa opiskelijoiden Ryhmä 40 000 vakavasti ja kuulla sitä kattavasti opiskelijoihin olennaisesti liittyvässä päätöksenteossa. Tiettyä oppilaitosta koskevassa päätöksenteossa voidaan lisäksi kuulla kyseisen oppilaitoksen ylioppilas- tai opiskelijakunnan edustajia. Opiskelijoiden pitää olla kärkijoukoissa ottamassa käyttöön suoran kuulemisen kanavia, jotka voidaan toteuttaa esimerkiksi mobiilisovelluksella."

KOK: ”Ryhmä 40 000 on tehnyt hyvää vaikuttamistyötä Turussa, mutta sitä voisi tehdä entistä tehokkaammin. Kuntapolitiikkaan kannattaa lähteä heti ensimmäisissä mahdollisissa vaaleissa, sillä päätöksenteon tunteminen auttaa tunnistamaan vaikuttamisen paikat ja poliittisten prosessien vaiheet. Aktiivinen kannanotto puhein ja kirjoituksin ovat rautaa.”

KD: ”Opiskelijoita pitää rohkaista mukaan päätöksentekoon. Lisäksi yliopistoilla pitäisi antaa puolueiden näkyä esimerkiksi vaalipaneeleita järjestämällä. Kunnanvaltuustojen istunnoista pitää tehdä avoimempia ja niitä voisi striimata rohkeammin.”

PS: ”Äänestämällä tai asettumalla ehdolle. Osallistumattomuus ja äänestämättä jättäminen heijastuvat suoraan harjoitettuun politiikkaan. Pallo on opiskelijoilla.”

RKP: ”Eri suoran demokratian muodot, kuten esimerkiksi kansanäänestykset ja kansalaisaloitteet, täydentävät edustuksellista demokratiaa. Yleiset vaalit ja poliittiset puolueet ovat demokratian peruspilareita, ja myös poliittisen osallistumisen uusilla muodoilla on vaikutusta, ja ne ovat yhteiskunnallisen keskustelun lisä.”

SDP: ”Nuorten ja opiskelijoiden kannattaa olla itse aktiivisia sekä äänestäjinä, kuntalaisina että ehdokkaina. Mitä selkeämmin omat kehitysehdotukset tuo päättäjien tietoon, sen helpompaa niitä on lähteä toteuttamaan.”

VAS: ”Palveluiden laadun kannalta on tärkeää, että kuntalaiset ovat laajasti edustettuna kaupungin päätöksenteossa. Budjetissa varaudutaan kansanäänestysten järjestämiseen, jotta kaupunkilaisten kuuntelemisen kulttuuria saadaan edistettyä.”

VIHR: ”Opiskelijoiden kannattaa nostaa esiin ongelmia ja pitää niistä kunnolla ääntä. Jos opiskelijat kehittävät innovatiivisia ratkaisuja elinkeinoelämälle ja tutkimusryhmille, niin miksei myös kaupungille?”

EOP: ”Tämä on ennen kaikkea omasta aktiivisuudesta kiinni: Varmistamalla oma edustus vaaleissa äänestämällä ehdolla olevia opiskelijoita vaaleissa, mutta myös osallistumalla puolueiden poliittiseen toimintaan vaalien välillä.”

FEM: ”Läpinäkyvyysperiaate: matala kynnys viedä asioita eteenpäin ja pääsy tietoon, joka koskee omaa korkeakoulua ja kaupunkia. Ihmisiä on kannustettava ja tuettava poliittiseen aktiivisuuteen esimerkiksi ylioppilaskunnan tapahtumien kautta. Myös verkostot korkeakoulujen välillä ovat tärkeitä. On todella hyvä, että TYY:n hallituksen kokouksia striimataan. Opiskelijoille tulisi kertoa tarkemmin, mitä hallopedit, oppiaineen opiskelijaedustajat ja TYYn hallitus tekevät.”

IPU: ”Äänestämällä ihmistä, joka kuuntelee ja ajaa myös heidän asiaansa, eikä vain politiikkojen asioita.”

LIB: ”Opiskelijayhdistykset voisivat toimia yhdessä, jotta kuntavaaleihin saataisiin enemmän opiskelijaehdokkaita sekä yhdistää voimansa vaalityöhön puoluerajoista välittämättä. Paras tapa vaikuttaa politiikkaan on osallistua siihen.”

PIR: ”Yleisesti kaikkien kansalaisten kykyä osallistua ja vaikuttaa tulisi kehittää. Opiskelijat voivat parhaiten vaikuttaa osallistumalla puolueensa päätöksentekoon puoluekokouksissa, äänestämällä opiskelijoita ymmärtäviä tahoja puoluehallitukseensa, sekä toki vaaleissa kaikkiin valtuustoihin.”

SKP: ”Opiskelijoiden ja nuorten täytyy voida osallistua aktiivisesti politiikkaan kaikilla mahdollisilla tasoilla ja taistella kaikilla mahdollisilla tavoilla heidän oikeuksiensa puolesta. Nuorisovaltuustolla pitäisi olla enemmän vastuuta.”

Miten puolueet vastasivat muihin kysymyksiin? 

Miten valmistuneille opiskelijoille luotaisiin lisää työpaikkoja?

Miten perheellisiä opiskelijoita tulisi tukea? 

Miten opiskelijoille tulisi turvata riittävät mielenterveyspalvelut?

Miten kehittäisitte Turkua opiskelijakaupunkina?

Millaiselta näyttää tulevaisuuden kampus? 

Opiskelijan vaalit 2017