Uutiset
23.03.2017

Miten opiskelijoille tulisi turvata riittävät mielenterveyspalvelut?

Kuvat:
Mangsaab / 123RF Stock Photo

Kuntavaalit ovat nurkantakana! Kysyimmepuolueilta, millaistaopiskelijapolitiikka ne vallan kahvassa ajaisivat.

KESK: ”Sote-uudistuksessa on tärkeää turvata YTHS:n asema opiskelijoihin erikoistuvana terveysalan toimijana. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin kannattaa panostaa, sillä ne maksavat tulevaisuudessa itsensä takaisin. Olisi tärkeää päästä eroon mielenterveysongelmien stigmasta, jotta kynnys hakea apua madaltuisi.”

KOK: ”Opiskelijaohjaus läpi opintojen ehkäisee stressiperäisiä oireita. Varhainen apu on ratkaisevaa. Jos on paha olla, ammattitaitoinen hoitaja tai lääkäri saa paljon aikaan jo pelkästään kuuntelemalla ja keskustelemalla. Matala kynnys yhteydenottoon ja nopea pääsy vastaanotolle on tärkeää.”

KD: ”Korkeakouluihin lisää koulupsykologeja ja muuta ammatillista apua. Tarvitaan lisää matalan kynnyksen tiloja, joissa on mahdollisuus keskustella. Tässä voitaisiin tehdä enemmän yhteistyötä järjestöjen ja kirkon kanssa.”

PS: ”Korkeakouluopiskelijoiden on pakollista maksaa YTHS:n palveluista, joten YTHS:n pitää pystyä tarjoamaan heille myös mielenterveyspalvelut. Jonottamisen sijaan tulisi hyödyntää myös sähköisiä etäpalveluita mahdollisuuksien mukaan.”

RKP: ”Nuorten hyvinvointi on lisääntynyt nuorisotyöhön suunnattujen ennaltaehkäisevien ja etsivien panostusten ansiosta. Nuorille suunnattujen palveluiden koordinointia on parannettava, ja palvelut tulisi saada yhdeltä luukulta.”

SDP: ”Varmistamalla, että sekä yliopistoopiskelijoiden (ja tulevaisuudessa myös AMK-opiskelijoiden) terveydenhuollosta huolehtivalla YTHS:llä että kunnallisessa terveydenhuollossa mielenterveyspalvelut ovat riittävästi resursoidut ja yhteistyö eri toimijoiden välillä on sujuvaa.

VAS: ”Vasemmiston tavoitteena on turvata matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut ajoissa kaikille tarvitseville. Turussa pitää kokeilla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä kehitettyä mallia, jossa mielenterveyspalveluiden piiriin pääsee heti ilman lähetettä.”

VIHR: ”Pitää varmistaa, että sote-uudistuksen jälkeen YTHS vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveyspalveluista. Ennaltaehkäiseviä palveluita pitää lisätä kaikille: on erityisen tärkeää, että nuorilla on matala kynnys hakea tukea mielenterveyspalveluista.”

EOP: ”Mielenterveyspalvelujen jonot ovat liian pitkät kaikille, eivät vain opiskelijoille. Ennaltaehkäiseviin, kiireettömiin mielenterveyspalveluihin panostaminen on merkittävä keino vähentää kroonistuneiden ja akuuttien ongelmien korkeat yhteiskunnalliset kustannukset, niiden potilaille ja heidän omaisilleen aiheuttamista kärsimyksistä puhumattakaan.”

FEM: ”Matalan kynnyksen palveluihin helppo pääsy, nopea ohjaus psykiatrille, psykiatriselle polille enemmän resursseja, nepsy-kartoitusta ja ohjausta, lisää sosiaalityöntekijöitä. Lisää resursseja niin kaupungin kuin YTHS:nkin psykologipuolelle ja selkeämmät ohjeet miten hakeutua hoitoon. Kouluihin tukipalveluja kuten opintopsykologi, pappi, vertaisryhmiä ja enemmän tunteja työntekijöille. Paremmin tietoa opiskelijoille mielenterveysyhdistyksistä ja -toimijoista.”

IPU: ”Kaikilla vähempivaraisilla pitäisi olla ilmainen mielenterveyspalvelu.”

LIB: ”Samalla tavalla kuin muillekin ihmisille: pitämällä huoli riittävästä resursoinnista ja siitä, että julkinen talous pysyy hyvässä kunnossa. Opiskelijoillekaan ei pidä rakentaa mitään ohituskaistoja palveluihin, sillä tämä olisi eturyhmäpolitiikkaa.”

PIR: ”Kaikille kansalaisille tulee turvata riittävät, helposti lähestyttävät mielenterveyspalvelut asemasta tai varallisuudesta riippumatta. Piraattipuolue kannattaa paikallista lähestymistä ratkaisujen kokeilemiseen ja hyvien käytäntöjen levittämistä kunnasta toiseen.”

SKP: ”Sote-uudistus ja leikkauspolitiikka on torjuttava. Pitää suunnata lisää resursseja julkisiin sote-palveluihin. Maksuttomia sote-palveluja opiskelijoille.”

Miten puolueet vastasivat muihin kysymyksiin:

Miten valmistuneille opiskelijoille luotaisiin lisää työpaikkoja?

Miten perheellisiä opiskelijoita tulisi tukea? 

Miten kehittäisitte Turkua opiskelijakaupunkina?

Miten opiskelijat saisivat omaa ääntään kuuluviin päätöksenteossa?

Millaiselta näyttää tulevaisuuden kampus? 

Opiskelijan vaalit 2017