Uutiset
23.03.2017

Miten perheellisiä opiskelijoita tulisi tukea?

Kuvat:
Mangsaab / 123RF Stock Photo

Kuntavaalit ovat nurkan takana! Kysyimme puolueilta, millaista opiskelijapolitiikka ne vallan kahvassa ajaisivat.

KESK”Keskusta kannattaa huoltajakorotuksen tekemistä opintotukeen. Se olisi myös merkittävä kannustin perustaa perhe jo opiskeluaikana. Oppilaitosten tulee tarkastella omia käytäntöjään siten, että lapsen mukaan ottaminen opiskelupäivään olisi mahdollista, jos päivähoitoon ei ole mahdollisuutta.”

KOK: ”Vanhemmuus ja opiskelu sopivat hyvin yhteen, jos kurssit ovat joustavia ja läsnäolopakkoa vaativat kokonaisuudet pystyy tarvittaessa korvaamaan itsenäisillä suorituksilla. Varhaiskasvatuksen maksuttomuus voisi auttaa perheellisten opiskelijoiden arkea.”

KD: ”Perheellisille opiskelijoille tulisi tarjota huoltajakorotus opintotukeen. Opintorahaa ei jatkossakaan pitäisi laskea tukea alentavaksi tuloksi yleistä asumistukea myönnettäessä. Kannatamme perheellisten opiskelijoiden tulorajojen korottamista.”

PS: "”Perheellisten opiskelijoiden ongelmat liittyvät erityisesti lastenhoidon järjestämiseen. Kurssiaikataulujen varhainen julkaisu helpottaisi arjen suunnittelua. Lapsiparkkitoiminta tai joustavuus läsnäolovelvollisuuden osalta lapsen sairastellessa olisivat merkittävä tuki.”

RKP: ”Lapsille tulee taata turvallinen kasvuympäristö ja yksinhuoltajaperheiden tilanne tulee erityisesti huomioida. Toimivan lasten päivähoidon tulee olla perheiden tukena.”

SDP”Muuttamalla varhaiskasvatus maksuttomaksi ja huolehtimalla, että päivähoitopaikan saa nopeasti ja riittävän läheltä esimerkiksi kampusta. Kunnan on tärkeä huolehtia, että tarjolla on riittävästi monimuotoista asuntotarjontaa hyvien liikenneyhteyksien päässä, jotta asumisesta ja liikkumisesta ei tule ongelmaa perheellisille opiskelijoille. Lisäksi korkeakoulujen tulisi huomioida erilaiset elämäntilanteet opetusta järjestettäessä.”

VAS: ”Kaupungin tulee varmistaa, että kaupungin omia päivähoitopaikkoja on riittävästi. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus kokoaikaiseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Kaupungin omien vuokra-asuntojen tuotantoa on lisättävä ja vuokria alennetaan.”

VIHR: ”Uusia opiskelija-asuntoja rakennettaessa pitää muistaa perheellisten opiskelijoiden tarpeet. On tärkeää, että kampusten läheisyydessä on joustavaa päivähoitopalvelua, jossa huomioidaan opiskelijaperheiden aikataulut. Perheelliset opiskelijat ovat usein pienituloisia, minkä vuoksi kunnan palveluiden pitää olla kohtuuhintaisia ja esimerkiksi varhaiskasvatuksesta tulee tehdä maksutonta.”

EOP: ”Yliopistollisten päivähoitopalvelujen tarjontaa tulee laajentaa ja huolehtia palvelujen opiskelijaystävällisestä hinnoittelusta.”

FEM”Asuminen, opintojen ja opintosuoritusten joustavuus esimerkiksi nettiopintojen ja kotitenttien muodossa. Pilotoidaan edullinen lapsiparkki yliopistolla/AMK:lla.”

IPU: ”Samoin kuin kaikkia opiskelijoita. Jokaisen pitäisi saada perustarpeet tyydytettyä.

LIB: ”Perheellisiä opiskelijoita tulee tukea tarjoamalla heille samat palvelut kuin kaikille muillekin perheellisille. Korkeakouluja tulee kannustaa tarjoamaan joustoja opiskeluun esimerkiksi järjestämällä riittävän usein yleistenttejä.”

PIR: "Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteensovittaminen on mittava haaste kelle tahansa. Opiskelijaperheille tulisi olla tarjolla maksuttomia iltapäiväkerhoja, sekä joustavia päivähoitopalveluita.”

SKP: ”Kaupungin tulee taata maksuton kokoaikainen päivähoito opiskelijoiden lapsille, ja näin taata mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun.”

Miten puolueet vastasivat muihin kysymyksiin:

Miten valmistuneille opiskelijoille luotaisiin lisää työpaikkoja?

Miten opiskelijoille tulisi turvata riittävät mielenterveyspalvelut?

Miten kehittäisitte Turkua opiskelijakaupunkina?

Miten opiskelijat saisivat omaa ääntään kuuluviin päätöksenteossa?

Millaiselta näyttää tulevaisuuden kampus? 

Opiskelijan vaalit 2017