Uutiset
23.03.2017

Miten valmistuneille opiskelijoille luotaisiin lisää työpaikkoja?

Kuvat:
Mangsaab / 123RF Stock Photo

Kuntavaalit ovat nurkan takana! Kysyimme puolueilta, millaista opiskelijapolitiikka ne vallan kahvassa ajaisivat.

KESK: ”Turun pitää harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa, jolla yritykset saadaan asettumaan Turkuun. Turun vahvuus on ammattitaitoisen työvoiman tarjonta: 75 % korkeakouluopiskelijoista haluaisi jäädä Turkuun, jos löytäisi oman alan työpaikan.”

KOK: ”Profiloimme Turun kansainväliseksi korkean osaamisen ja innovaatioiden keskittymäksi, joka houkuttelee yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja juuri tänne. Elinkeinoelämän ja korkeakoulujen yhteistyötä on tiivistettävä, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaavat jo ennen valmistumista.”

KD: ”Tunnin juna Helsinkiin tekisi Turun houkuttelevammaksi yrityksille. Pienyrittäjyyttä pitää tukea ja helpottaa esimerkiksi starttirahalla. Kaupungin pitää hankkia yksityisiä investointeja markkinoida Turun nuoren polven osaamista.”

PS: ”Koulujen pitäisi tehdä entistä enemmän yhteistyötä yksityisen sektorin työnantajien kanssa harjoittelupaikkojen suhteen. Joustava läsnäolovelvollisuus työskenteleville opiskelijoille ja valtakunnallisesti opintotuen tulorajan korottaminen kannustavat opiskelijoita työskentelemään enemmän opiskeluaikana.”

RKP: ”Suomen pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on keskeinen rooli uusien työpaikkojen luomisessa. Yritykset luovat uusia työpaikkoja, jos ne ovat menestyviä ja kilpailukykyisiä."

SDP: ”Vahvistamalla kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä yhä useampi opiskelija pystyisi tekemään esimerkiksi lopputyönsä tai korkeakouluharjoittelunsa Turun alueella. Tämä on ensimmäinen askel kohti työllistymistä alueelle.”

VAS: ”Kaupungin tulisi tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja kartoittaa toimintaansa, jotta piileskelevät harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuudet saadaan näkyviksi. Näin alueen työelämä on tuttua ja Turkuun jääminen mahdollista valmistumisen jälkeen. Kaupungin on tuettava aloittelevia itsensätyöllistäjiä varmistamalla neuvontapalveluiden ja toimitilojen saatavuus.”

VIHR: ”Turun pitää houkutella yrityksiä ja investointeja. Haluamme rakentaa uusia viihtyisiä asuinalueita, raitiotien ja tunnin junan. Eniten työpaikkoja syntyy pieniin yrityksiin. Yritystoimintaa aloittavia opiskelijoita ja vastavalmistuneita kannattaa kaupunginkin tukea.”

EOP: "Korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä lisäämällä. Palkallisten työharjoittelupaikkojen lisäämisen ohella Turun kaupunki voisi myös pilotoida pitempiaikaisten 6–12 kuukauden palkallisten trainee- paikkojen tarjoamisen vastavalmistuneille.

FEM: "Uraohjausta koko opintopolun ajan, palkallisia harjoittelumahdollisuuksia, jotta pääsee näkemään kenttää ja tekemään yhteistyötä kentän kanssa osana opiskeluja. Arbetsforumilla Åbo Akademilla on teemailtoja, joihin kutsutaan paikallisia alan pomoja kertomaan alasta kiinnostuneille – näitä kaikkiin kouluihin. Liian paljon jätetään opiskelijan oman aktiivisuuden varaan.”

IPU: "Lisäämällä yritysten mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja kaikille.”

LIB: "Pitämällä huoli, että Turussa on kannattavaa perustaa yrityksiä, eivätkä ainakaan kunnan virastot heitä kapuloita rattaisiin.”

PIR: "Askeleet opinnoista työelämään kulkevat aina työharjoittelun kautta. Tärkeää on, että niin yksityiset kuin julkisetkin harjoittelupaikat ovat helposti löydettävissä. Yleisesti työmarkkinoiden vetoisuuteen vaaditaan muita, pienyrittäjien asemaa parantavia, lainsäädännöllisiä uudistuksia.”

SKP: "Kaupungin tulee aloittaa kuusituntisen työpäivän kokeilu ansiotasoa alentamatta. Näin kaupunki luo työpaikkoja. Kaupungin pitää käyttää sen ylijäämä kunnan palveluihin ja hallintoon, palkkaamalla enemmän työntekijöitä näille sektoreille.”

Miten puolueet vastasivat muihin kysymyksiin: 

Miten perheellisiä opiskelijoita tulisi tukea?

Miten opiskelijoille tulisi turvata riittävät mielenterveyspalvelut?

Miten kehittäisitte Turkua opiskelijakaupunkina?

Miten opiskelijat saisivat omaa ääntään kuuluviin päätöksenteossa?

Millaiselta näyttää tulevaisuuden kampus? 

Opiskelijan vaalit 2017