Uutiset
15.03.2012

Nyky-Juslenialla armonaikaa vajaa vuosi

Juslenian purkutyöt aloitetaan todennäköisesti alkuvuodesta 2013.

Rakennuksen omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n asiakkuusjohtaja Jarno Hellman kertoo, että kesän ja syksyn aikana tarkoitus on luonnostella uudisrakennuksen ensimmäisen osan piirustukset, joiden pohjalta rakennus- ja purkulupaa haetaan.

"Tavoitteena on, että uudisrakennuksen rakennustyöt voitaisiin aloittaa kesällä 2013", Hellman sanoo.

Uudisrakennuksen suunnittelussa mukana ovat SYK Oy:n ja yliopiston edustajat. Niin sanotun visiosuunnitelman mukaan uudisrakennuksen ensimmäinen osa on suunnilleen nykyisen Juslenian kokoinen. Uuden rakennuksen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kirjaston tarpeet, tilojen saavutettavuus ja käyttö, uudenlaisten oppimisympäristöjen mahdollisuudet, viihtyvyys ja valoisuus, tilojen joustavuus ja monikäyttöisyys, tilatehokkuus ja kustannukset. Uudisrakennukseen suunnitellaan myös ravintolaa.

"Ennen purkamisen aloittamista yliopiston kanssa tehdään vielä varsinainen vuokrasopimus", Hellman sanoo.

Yliopiston hallitus hyväksyi helmikuun kokouksessaan Juslenian uudisrakennusta koskevan esivuokrasopimuksen SYK Oy:n kanssa.

SYK Oy omistaa Turun yliopiston 211 000 huoneistoneliömetristä 160 000 neliömetriä. Esivuokrasopimuksella yliopisto sitoutuu vuokraamaan SYK Oy:n omistamaa Juslenian uudisrakennusta 1 896 000 euron vuosivuokralla 20 vuoden vuokra-ajalla.

Uudisrakennuksen arvioidut investointikustannukset ovat 23,3 miljoonaa euroa. Nykyisen Juslenian vuosivuokra on 884 472 euroa.

Yliopistonmäellä sijaitseva Juslenia on rakennettu vuonna 1975. Jusleniassa on kielitieteiden ja kulttuurien tutkimuksen oppiaineita sekä kielikeskuksen tiloja. Rakennuksen kunnostaminen nykyvaatimusten mukaiseksi on todettu selvityksissä kustannuksiltaan liian kalliiksi ja riskialttiiksi.

Teksti: LAURA MYLLYMÄKI