Uutiset
29.11.2012

Oikis kasvattaa pottiaan, kauppatieteilijät ja humanistit häviävät

Turun yliopiston uusi sisäinen rahoitusmalli tuo samat rahanjakokriteerit kaikkiin tiedekuntiin.

Turun yliopisto on muokannut opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistojen uuden rahoitusmallin pohjalta yliopiston yksiköiden rahoittamiseen tarkoitetun sisäisen rahoitusmallin.

Uusi rahanjakomalli perustuu tuloksellisuuteen. Ensi vuodesta alkaen tiedekunnat ikään kuin ansaitsevat rahansa erilaisilla tutkimuksen ja koulutuksen mittareilla mitattuna. Tähän saakka yliopisto on jakanut rahoitusta tiedekunnille niin sanotuin historiallisin jakoperustein.

Mallissa tiedekuntien rahoituksen kriteereinä pidetään puoliksi tutkimusta ja puoliksi koulutusta.

Koulutuksen mittarina pidetään muun muassa 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrää suhteessa läsnäolevien opiskelijoiden määrään.

Yliopiston ylläpitämän tilaston mukaan humanistisessa tiedekunnassa oli viime vuonna vähiten 55 opintopisteitä suorittaneita opiskelijoita (21,4 %). Eniten 55 opintopistettä suorittaneita oli lääketieteellisessä tiedekunnassa (60,2 %). Tutkimuksen mittarina pidetään muun muassa laskennallisten julkaisujen määrää.

Turun ylioppilaslehden saamien tietojen mukaan Turun kauppakorkeakoulun rahoitus laskisi miltei 16 prosenttia ja humanistisen tiedekunnan lähes 15 prosenttia. Sen sijaan oikeustieteellinen tiedekunta kasvattaisi pottiaan miltei 60 prosentilla. Vuonna 2012 kauppakorkeakoulun budjetti on ollut noin 13500 000 euroa, humanistiset tiedekunnan noin 15400 000 euroa ja oikeustieteellisen tiedekunnan noin 3 600 000 euroa.

Mallin käyttöönotossa sovelletaan kuitenkin kahden prosentin vuosirajoitinta, jolla kontrolloidaan, että tiedekuntien rahoitus ei kasva tai laske enempää tämän vuoden tasosta.

Yliopiston hallituksen opiskelijajäsen Rauli Eleniuksen mielestä ongelmana ei ole ensi vuoden rahoitus vaan se, onko pitkällä aikavälillä mielekästä palkita keskenään erilaisia tiedekuntia täysin identtisillä mittareilla.

"Rahoitusmallissa olevat mittarit ovat hyvin geneerisiä koulutuksen ja tutkimuksen sekä määrää että jossakin määrin myös laatua mittaavia. Minun on vaikea nähdä, etteivätkö koulutus ja tutkimus olisi kaikkien tiedekuntien pääasiallinen tehtävä. Sen vuoksi en näe ongelmalliseksi niiden määrän ja laadun arviointia rahoituksen perustana. Lisäksi on huomattava, että budjetista ja sen perusteista päätetään erikseen joka vuosi ja ne on arvioitava joka tapauksessa vuosittain", rehtori Kalervo Väänänen kommentoi.

Opiskelijat tyrmäävät

Uudesta rahoitusmallista päätti yliopiston hallitus marraskuun kokouksessaan.

Turun yliopiston ylioppilaskunta on närkästynyt tapaan, jolla yliopiston hallinto on vienyt läpi sisäisen rahoitusmallin valmistelun, jonka aikana yliopisto ei pyytänyt ylioppilaskunnalta lausuntoa.

Menettely on kirvoittanut TYYssä kriittisen keskustelun yliopistojen nykyisestä linjaorganisaatiomallista, jossa jokaisella yksiköllä on viime kädessä yksi johtaja.

"Sisäinen rahoitusmalli on sellaisen mittaluokan päätös, että valmistelu olisi pitänyt kierrättää myös opiskelijoilla. Päätös osoittaa, miten linjaorganisaatiomalli heikoimmillaan toimii", TYYn hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Heikki Isotalo sanoo.

Ennen hallituksen kokousta sisäisen rahoitusmallin valmisteluun olivat osallistuneet yliopiston johtoryhmä sekä tiedekuntien dekaanit.

Elenius olisi toivonut, että keskusteluun hallituksessa olisi ollut enemmän aikaa.

"Nyt päätös tehtiin kiireellä, jotta ensi vuoden talous voitiin suunnitella."

Rehtori Väänänen sanoo ymmärtävänsä opiskelijoiden närkästyksen mutta katsoo valmistelun edenneen avoimesti.

"Kyse on osittain uusien menettelytapojemme kypsymättömyydestä, jotka ovat yhteistyössä korjattavissa. Olen avoin ylioppilaskunnan ehdotukselle käydä läpi prosessia ja tehdä tarvittavia parannuksia. Kritiikkiä siitä, että rahoitusmallia ei olisi valmisteltu avoimesti, minun on kuitenkin vaikea hyväksyä. Asia oli esillä syksyn mittaan niin hallituksessa, johtoryhmässä kuin informaatiotilaisuuksissa, jotka ovat kaikille avoimia."

LAURA MYLLYMÄKI