Uutiset
16.01.2013

Opiskelija on pian opetuksen järjestäjä

  • Eräs Universitas Turku -hankkeen tavoitteista on vakiinnuttaa vaihtoehtoisia opetusmuotoja osaksi opiskelijoiden kurssitarjotinta yli oppiainerajojen. Massaluennot ovat edelleen tyypillinen opetusmuoto yliopistossa.

Turun yliopisto ja TYY aloittavat Universitas Turku -hankkeen, jonka rahoituksen turvin alayhdistykset voivat suunnitella itse itselleen esimerkiksi opetusvideon.

"Ennakolta ei tiedä, mitä tämä hanke tuo mukanaan, sillä ideat tulevat alhaalta ylöspäin", kuvailee TYYn hallituksen puheenjohtaja Heikki Isotalo.

Universitas Turku on Turun yliopiston rahoittama ja yliopiston sekä ylioppilaskunnan koordinoima hanke, jonka tavoitteena on Isotalon mukaan "tukea opiskelijoiden itse järjestämiä kursseja ja ideoita". Tavoitteena on muun muassa tarjota opiskelijoille uusin menetelmin erilaisia työelämätaitoja.

Hankkeessa rahaa on tarkoitus jakaa TYYn aine- ja tiedekuntajärjestöille sekä harrasteyhdistyksille, jotka ideoivat rahoitusta vastaan jonkin vuoden aikana toteutettavan projektin.

"Näillä ideoilla pyritään myös osoittamaan opetuksen aukkoja ja puutteita. Paras tieto tulee usein ruohonjuuritasolta eli opiskelijalta itseltään", Isotalo jatkaa.

Turussa mallia on otettu Oulusta, missä yliopisto ja ylioppilaskunta ovat kolmen vuoden ajan toteuttaneet Universitas Oulu -nimistä projektia.

Oulussa opiskelijat ovat toteuttaneet esimerkiksi ATK-kurssin humanisteille, opetusvideon hammaslääketieteen opiskeluun sekä excel-kurssin biokemisteille.

Turussa hankkeen budjetti on pilottivuonna 2013 yhteensä 15000 euroa.

Painopisteistä ja rahan jakamisesta päättää helmikuussa toimintansa aloittava ohjausryhmä, jossa on jäseniä yliopistosta ja ylioppilaskunnasta. Hankkeeseen rekrytoidaan ensi vaiheessa yksi työntekijä. Määräraha on rehtorin päätöksellä irrotettu yliopiston johdon budjetista.

"Jo vuosia yliopistolla on puhuttu opiskelijan vastuusta. Tämän projektin myötä pystytään luomaan jotain perinteisestä lukujärjestyksestä poikkeavaa", Isotalo uskoo.

Vaarana irrallisuus

"Odotan mielenkiinnolla, millaisia uudenlaisia työskentelytapoja hanke synnyttää", sanoo opetuksesta vastaava vararehtori Riitta Pyykkö.

Pyykön mukaan haasteena on, miten uudet opetustavat saadaan integroitua eri oppiaineisiin.

"Vaarana on, että toiminnasta tulee jotain erillistä tai irrallista. Ihanteena olisi, että opiskelijoiden itse järjestämät kurssit myös olisivat osa opintojen kokonaisuutta", hän sanoo.

Pyykkö pitää hanketta hyvänä esimerkkinä vastuullisesta opiskelijakulttuurista.

"Nykyinen opiskelukulttuuri korostaa liiaksikin yksilöllisyyttä. Se, että toimitaan yhdessä eri asioiden saavuttamiseksi, on edellytys työelämässäkin", hän jatkaa.

Täysin uusi idea opiskelijoiden itse järjestämästä opetus- ja tiedetoiminnasta ei kuitenkaan ole.

Esimerkiksi oikeustieteen opiskelijoiden tiedekuntajärjestö Lexilla on oma kanavansa Acta Legis Turkuensis opiskelijoiden omaa artikkelijulkaisua varten. Lisäksi useilla ainejärjestöillä on perinteinään järjestää erilaisia seminaari- ja tiedepäiviä.

Ongelmana on Heikki Isotalon mielestä ollut se, että tapahtumat ovat toistaiseksi olleet yksittäisiä eikä niistä löydy kootusti tietoa.

Universitas Turun hankehaku avataan helmikuussa. Isotalon arvion mukaan 10000 euron hankerahoitusbudjetista riittää rahoitusta 10-20 hankkeelle.

TEKSTI: LAURA MYLLYMÄKI

KUVA: KRISTIAN TERVO