Uutiset
26.02.2009

Opiskelijapiiristä liikkeeksi

Pienestä opiskelijapiiristä kasvoi valtakunnallinen opiskelijaverkosto.

Syksyllä Helsingin yliopiston opiskelijoiden piirissä alkoi kuohua. Asuminen, toimeentulo ja uusi yliopistolaki teemoinaan pieni opiskelijapiiri ryhtyi tekemään vaikutustyötä. Ensimmäinen suuri askel otettiin marraskuussa, kun Vanha ylioppilastalo "vallattiin" uudelleen edellisen valtauksen vuosipäivänä. Valtaajien mukaan valtaus ei ollut vain symbolinen, vaan sillä haluttiin avata keskustelua tämän päivän yhteiskunnallisista ristiriidoista, organisoida käytännön vastarintaa yritysvaltaa lisäävälle yliopistouudistukselle ja kannustaa toimiin kohtuutonta vuokratasoa vastaan sekä organisoida uutta radikaalia opiskelijaliikettä.

Ja tästä uusi sitoutumaton opiskelijaliike ryhtyi kasvamaan.
"Itsekin menin toimintaan mukaan vasta Vanhan haltuunoton myötä", sanoo aktivisti Mikko Lindström.
"Vanhan valtaus oli alkusysäys tälle opiskelijaliikkeelle. Se herätti kiinnostusta toimintaa kohtaan, ja nyt yksinään Helsingissä toimintaan jollakin tavalla osallistuu useita satoja opiskelijoita ja henkilökuntaa", sanoo aktivisti Ilari Aula.
Opintopiiristä alkanut liike on saanut yliopistolaiset pohtimaan omia vaikuttamisen keinoja, kun virallisia teitä pitkin tehty vaikuttaminen ei ole tehnyt tehtäväänsä.
"Lausunnoilla ei ole ollut merkitystä. Määräaikaan mennessä uuden yliopistolain valmisteluun annettiin 160 lausuntoa, mutta vaikuttaa vahvasti siltä, että niistä suurin osa on sivuutettu. Haluaisin uskoa, että lausunnoilla olisi merkitystä, mutta nykytilanteessa on selvää, että näin ei ole", sanoo Turun yliopiston tieteidentekijöiden liiton puheenjohtaja Minna Jokela.
"Oikeat yliopistolaiset, eli henkilökunta ja opiskelijat, ovat lain valmistelussa sivuutettu. Siitä syystä ja siksi on hienoa nähdä, että tälläinen liike on syntynyt ja voimissaan", hän jatkaa.
"Opiskelijoiden aloitteellisuus ja aktiivisuus ovat toimineet esimerkkinä myös henkilökunnalle. Kun me pystyimme osoittamaan sen, että suuri osa yliopistolaisia vastustaa uutta lakia sellaisenaan, myös henkilökunta on uskaltautunut liikkeelle", Lindström sanoo.
"Opiskelijaliike alkoi Helsingistä, mutta nyt se on levinnyt jo muuallekin. Melkein kaikissa yliopistokaupungeissa opiskelijat ja henkilökunta ovat liittyneet yhteen ja alkaneet järjestää toimintaa uuden yliopistolain jäädyttämiseksi", Aula jatkaa.

Uusi opiskelijaliike ei suinkaan ole unohtanut muita alkuperäisiä teemojaan. Asuminen ja toimeentulo ovat edelleen esillä.
"Yliopistolakia on vastustettava nyt. Mutta haluan huomauttaa, että me emme ole mikään ei-liike. Me haluamme, että yliopistolaki muuttuu, mutta eri lähtökohdilta kuin nyt on aikeissa. Nykyinen lakiluonnos ei saa edetä laiksi asti, vaan se on jäädytettävä ja lähdettävä toteuttamaan uutta lakia yliopistolaisten ehdoilla", Aula sanoo.
Tähän mennessä opintopiiristä alkanut liikehdintä on Vanhan valtauksen lisäksi järjestänyt yli 500 ihmistä keränneen yleiskokouksen, yliopistohallinnon kuulemistilaisuuden ja viime viikolla lähes kaikissa yliopistokaupungeissa osoitettiin samanaikaisesti mieltä yliopistolain jäädyttämiseksi.

Teksti: Jani Sipilä
Kuva: Opiskelijatoiminta.net

Yliopistolakia vastustettiin ympäri maan

Turun korkeakouluissa torstaina 19.2. toteutettu ulosmarssi keräsi muutaman sataa osallistujaa Yliopistonmäelle. Opiskelijatoiminnan koordinoimia mielenilmauksia järjestettiin muissakin yliopistokaupungeissa, joista suurimman osanoton sai Helsingissä järjestetty tuhannen henkilön mielenosoitus. Pääkaupunkiseudulle oli saapunut osanottajia muistakin kaupungeista.
"Vaadimme toisenlaista yliopistolakiuudista toisenlaista lähtökohdista. Nämä lähtökohdat olisivat sellaiset, että tälle autonomialle olisi jonkinlaiset katteet. Nykyisessä ehdotuksessa valtaosa paikoista on menossa yliopiston ulkopuolisille tahoille. Se on aikalailla elinkeinoelämän sanelema malli. Tätä on vastustettu kaikkein yhtenäisimmin aina henkilökuntaa ja professoreja myöten", pääkaupunkiseudun marssin organisoineen Opiskelijatoiminta-ryhmän tiedottaja Ilpo Puhakka sanoo.
Helsingissä yliopiston hallintorakennus vallattiin mielenosoituksen päätteeksi. Tämä tuli Puhakallekin yllätyksenä.
"Valtaukseen osallistui runsaat sata henkilöä ja parikymmentä heistä oli siellä yötä. Siellä lähinnä suunniteltiin tulevaa toimintaa eli käytettiin vallattuja tiloja kokoustiloina. Siellä valmisteltiin kannanotto Helsingin yliopiston johtosäännöstä."
Teksti: Lari Vesander