Uutiset
09.04.2010

Pääsykokeet jäämässä historiaan

Opetusministeriön työryhmä esittää lisää opinto-ohjausta ja ylioppilaskirjoitusten painoarvon kasvattamista.

Vuonna 2013 yliopiston ovet aukenevat pelkällä ylioppilastutkinnolla, jos hallituksen kehysriihessään asettamat tavoitteet toteutuvat sellaisenaan. Hallitus esittää opetusministeriön työryhmän tulosten perusteella pääsykoejärjestelmän tuntuvaa muokkausta ja korkeakoulujen pääsykokeiden asteittaista alasajoa muutamia poikkeusaloja lukuun ottamatta. Anita Lehikoisen vetämän työryhmän tulokset ja niiden tulkinta jakavat mielipiteet yliopistolla ja opiskelijajärjestöjen keskuudessa.

Työryhmä pyrki pidentämään työuria alkupäästä aikaistamalla työelämään siirtymistä. Suomessa valmistutaan korkeakouluasteelta kansainvälisesti vertailtuna myöhään ja Lehikoisen työryhmä tarjosi ratkaisuksi sujuvampaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluihin. Keinoina olisivat parempi opintojen ohjaus lukioissa ja ammattikouluissa sekä ylioppilastutkinnon painoarvon kasvattaminen. Myös yliopistoilta edellytettäisiin tehokkaan opiskelun järjestämistä sekä kesäopintojen sujuvoittamista.

Yliopistot torppaavat liian pitkälle viedyt ehdotukset jyrkästi, mutta kannattavat varauksella työryhmän ajatuksia.

"Kun on olemassa yhteismitallinen vaativa ylioppilastutkinto, on kohtuullista että siinä menestymisestä palkitaan", Turun yliopiston opintohallinnon päällikkö Petri Sjöblom toteaa.

"Ei voida kuitenkaan ajatella että yliopistoihin tultaisiin pelkästään ylioppilastutkintojen perusteella. Valinnassa tarvitaan rinnalle myös valintakoemenettely."

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittinen vastaava Rauli Elenius suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti työryhmän esityksiin.

"Pääpiirteissään esitys on onnistunut ja siinä on paljon asioita, joita TYY on jo aiemmin ilmaissut haluavansa", hän kommentoi. Elenius pitää ylioppilastutkinnon suurempaa huomioimista hyvänä asiana, kunhan pidetään "järki päässä".

"Ylioppilastutkinto ei saa olla ainoa, tai edes lähes ainoa tapa päästä opiskelemaan korkeakouluihin", Elenius painottaa.

Samoilla linjoilla on myös Suomen ylioppilaskuntien liiton kansallisesta koulutuspolitiikasta vastaava Jukka Vornanen.

"Suurin ongelma joka aiheuttaa pitkiä opiskeluaikoja ovat välivuodet toisen asteen ja korkeakoulutuksen välissä. Opintojen ohjaukseen liittyvillä toimenpiteillä ja valintakoejärjestelmää muuttamalla voidaan parhaiten vaikuttaa opiskeluaikoihin. Valmennuskurssit ja uusien ylioppilaiden heikot läpäisyprosentit kertovat nykyisen pääsykoejärjestelmän ongelmista. Hallituksen esitys on turhan yksioikoinen, mutta kyllä tässä on uudistusten paikka", Vornanen sanoo.

Esityksessä on muitakin problemaattisia puolia. Työryhmän esitys vakiinnuttaisi avoimen yliopiston väylän maksulliseksi tieksi yliopisto-opintoihin, mitä kumpikaan TYY tai SYL ei toivo.

Työryhmä pohti alun perin myös maksullisen koulutuksen muotoja keinona saada korkeakouluopiskelijat kiirehtimään opinnoissaan. Asian vuodettua julkisuuteen ja saatua laajaa kritiikkiä jätettiin maksullinen koulutus pois itse esityksestä pelkäksi liitteeksi.

"Tämän työryhmän yhteydessä ei enää keskustella lukukausimaksuista, mutta lukukausimaksukeskustelu ei tule päättymään tähän. On edelleenkin tahoja jotka näkevät lukukausimaksut väistämättömänä kehityksenä", Vornanen korostaa.

Teksti: Heikki Isotalo

Kuva: Lauri Hannus