Uutiset
03.09.2014

Pahimmalta vältyttiin

Teksti:
Susanne Salmi
Kuvat:
Timo Kovala
  • ”Opiskelijoilta ei voi vain mitata hemoglobiinia, jos heitä väsyttää. Heidät pitää osata kohdata laajemmin", tiivisti ylilääkäri Kristina Kunttu YTHS:n Turun yksikön ja Turun ylioppilaskuntien keskustelutilaisuudessa 1. syyskuuta.

Suurimmat YTHS:n budjettiin kohdistuvista leikkauksista saatiin estettyä. Opiskelijaterveydenhuollon tulevaisuus herättää silti huolta ylioppilaskunnissa.

Hallitus on päättänyt puolittaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset. Ratkaisu tuli helpotuksena ylioppilaskunnille, joissa pelättiin YTHS:n toiminnan supistuvan dramaattisesti.

Kevään kehysriihessä tehdyn esityksen mukaan Opetus- ja kulttuuriministeriön YTHS:lle myöntämä toiminta-avustus olisi poistunut kokonaan. Nykyinen avustus on tarkoitettu säätiön vuokrakustannuksiin, ja sen suuruus on 4,1 miljoonaa euroa. Tämä on noin kymmenesosa YTHS:n koko budjetista. 

Valtioneuvoston elokuussa tekemässä vuoden 2015 budjettiesityksessä leikkauksia on muutettu maltillisemmiksi. Uuden esityksen mukaan puolet avustuksesta säilytetään ainakin ensi vuoden ajan.

YTHS:ää rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi Kela, ylioppilaskunnat, opiskelijat sekä korkeakoulupaikkakunnat. Toiminta-avustuksen pieneneminen johtaa muiden rahoittajien maksuosuuksien nousemiseen. 

Valtioneuvoston päätöksestä huolimatta YTHS:llä on edessään sopeuttamistoimenpiteitä. Leikkauksia on näillä näkymin tehtävä viimeistään vuonna 2016, mutta osa säästöistä näkyy toiminnassa jo ensi vuoden aikana.

”Toiminnan lähtökohtana on lakisääteisten palveluiden turvaaminen. Muusta toiminnasta säilytetään tarpeellisimmat niin pitkälle kuin pystytään ja tuotetaan palveluita uudella tavalla”, ylilääkäri Maisa Kuusela sanoo. Kuusela toimii YTHS:n Turku-Rauman terveyspalveluyksikön johtajana. 

Lakisääteisiä palveluita ovat yleis-, suun- ja mielenterveyden palvelut. Lisäksi YTHS järjestää erikoislääkäripalveluita, jotka koostuvat lähinnä psykiatrien, gynekologien ja ihotautilääkärien vastaanotoista.

YTHS:n asiantuntemukseen luotetaan

YTHS:llä on 13 toimipistettä eri puolella Suomea. Tällä hetkellä säätiön rooli opiskelijaterveydenhuollon järjestäjänä on lailla turvattu. 

Opiskelijoita kuitenkin huolettaa, miten YTHS selviää sote-uudistuksen aiheuttamasta myllerryksestä. Pelkona on, että opiskelijaterveydenhoitoa ryhdyttäisiin kilpailuttamaan, sekä se, että opiskelijoiden terveydenhuolto yhtenäisenä kokonaisuutena katoaa, ja asiantuntemus opiskelijoista menetetään.  

YTHS:n merkitys perustuu osaamiseen juuri opiskelijaterveydenhuollon alalla. YTHS:n vuonna 2012 teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan noin 90 prosenttia opiskelijoista piti säätiön palveluita hyvinä tai erinomaisina. 

"Tähtäämme siihen, että YTHS tulee tulevaisuudessakin olemaan opiskelijaterveydenhuollon tuottaja. YTHS on paras palveluntarjoaja tällä saralla", Kuusela sanoo.

Samaa mieltä on yhteisöterveyden ylilääkäri Kristina Kunttu
”Opiskelijoilta ei voi vain mitata hemoglobiinia, jos heitä väsyttää. Heidät pitää osata kohdata laajemmin”, Kunttu sanoi YTHS:n Turun yksikön ja Turun ylioppilaskuntien keskustelutilaisuudessa 1. syyskuuta.

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) toivoo, että YTHS:n asema opiskelijaterveydenhuollon järjestäjänä säilytetään lainsäädännössä. TYY korostaa terveydenhuollon vaikutusta opiskelijoiden opiskelukykyyn, valmistumiseen ja jaksamiseen työelämässä.

”Suorat ja välilliset leikkaukset opiskelijaterveydenhuollosta vaikuttavat kielteisesti opiskelijoiden hyvinvointiin ja siten myös tulevaisuuden työntekijöiden työkykyyn. Opiskelijaterveydenhuoltoa voi ajatella sijoituksena tulevaisuuteen”, TYY:n hallituksen varapuheenjohtaja Virva Viljanen sanoo.