Uutiset
17.02.2011

Passiivirekisterimerkintä heittää ulos TYS.n kämpästä

Turun yliopistossa viime elokuun alussa käyttöön otettu passiivirekisteri vaikuttaa suoraan oikeuteen asua Turun ylioppilaskyläsäätiön asunnossa.

TYS lähestyy tammikuun 2012 loppuun mennessä niitä TYS:n asunnossa asuvia opiskelijoita, jotka ovat joutuneet passiivirekisteriin 31.07.2011. Jos opiskelija ei yhteydenoton jälkeenkään siirry passiivirekisteristä takaisin aktiiviseksi, vuokrasanomus sanotaan irti 31.07.2012.

Jos passiivirekisterissä olevalla opiskelijalla on toinen aktiivinen opinto-oikeus, tai jos hän asuu samassa taloudessa toisen henkilön kanssa, jolla on aktiivinen opinto-oikeus, ei asumisoikeutta irtisanota.

Passiivirekisterimerkinnän saa sellainen opiskelija, jonka opinto-oikeus on alkanut vähintään 10 vuotta sitten, tai jos hän on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisensa viimeisenä kolmena vuonna.

Perustutkinto-opiskelijoista passiivirekisteri koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat tulleet hyväksytyksi Turun yliopiston opiskelijaksi syksyllä 2004 tai sitä ennen.

Passiivirekisterissä oleva opiskelija ei ole ylioppilaskunnan jäsen, eikä hänellä ole oikeutta opintotukeen, YTHS:n palveluihin tai muihin opintososiaalisiin etuihin.

Passiivirekisterissä oleva opiskeluoikeus säilyy piilevänä, mikä tarkoittaa, että opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi laatimalla uusi henkilökohtainen opinto-suunnitelma (HOPS.)

VENLA PÖYLIÖ