Uutiset
28.09.2011

Passiivisia opiskelijoita 15 000

Heinäkuussa Turun yliopiston passiivirekisteriin siirrettiin runsaat 15 000 perustutkinto-opiskelijaa. Luku on miltei samansuuruinen kuin yliopistossa perustutkintoaan suorittavien opiskelijoiden määrä.Passiivirekisterissä oleva opiskelija ei voi kuulua ylioppilaskuntaan eikä olla yliopistossa kirjoilla läsnä- tai poissaolevana. Opiskelija ei voi nostaa opintotukea, eikä hyödyntää muita opintososiaalisia etuuksia kuten YTHS:n palveluita.

Rekisteriin siirrettiin kaikki ne opiskelijat, joiden tutkinto-oikeus oli vanhempi kuin 10 vuotta tai jotka olivat olleet poissaolevina kolmen lukuvuoden ajan.

Passiivirekisteriin joutuminen ei koske vuoden 2005 jälkeen opintonsa aloittaneita, joiden tutkintoaikaa määrää opintoajan rajaus.

Rekisteriin siirretyistä noin 1600 oli kirjoilla kevätlukukaudella 2011.

Viime marraskuussa siirtouhan alla olevia opiskelijoita informoitiin kirjeellä, joita lähetettiin yhteensä noin 3000 kappaletta.

"Passiivirekisteriin joutumisen välttää tekemällä henkilökohtaisen opintosuunnitelman", sanoo Turun yliopiston opintoasiainsuunnittelija Päivi Rahkonen.

Rahkonen muistuttaa, että opinto-oikeuksia muutetaan aktiivisiksi kerran lukuvuodessa. Aikaraja HOPS:in tekemiselle on maaliskuun 2012 loppuun saakka.

LAURA MYLLYMÄKI