Uutiset
28.08.2020

Poikkeussyksy: etäopiskelua, ulkotapahtumia ja lievennyksiä opintojen edistymisen seurantaan

Teksti:
Sara Koiranen & Toimitus
Kuvat:
Teemu Perhiö

Turun yliopiston koko syyslukukausi järjestetään enimmäkseen etäopetuksena, rehtori Jukka Kola linjasi 2. syyskuuta.

Intranetin tiedotteessa sanotaan, että kontaktiopetusta voidaan järjestää pienryhmille ”terveys ja turvallisuus huomioon ottaen” ja että myös ”laboratorio-, pienryhmä ja kenttäopetusta voidaan järjestää”.

Lähiopetusta voidaan järjestää myös ”ensimmäisen vuoden opiskelijoille yliopistoyhteisöön integroitumisen helpottamiseksi”.

IT-luokat, Exam-tenttitilat ja kirjastotilat ovat opiskelijoiden käytössä erityisjärjestelyin.

Yliopisto suosittaa Koronavilkku-sovelluksen lataamista. Lisää ohjeita on yliopiston sivuilla.
 

Etäopetuksen jatkuminen syksyn loppuun oli odotettavissa, TYYn hallituksen puheenjohtaja Sofia Engblom kommentoi Tylkkärille pikaviestimen välityksellä.

”Mutta se aiheuttaa meissä paljon huolta. Jatkamme keskusteluja yliopiston kanssa siitä, miten opintojen laatu pystytään takaamaan erityistilanteessa.”

TYY ehdottaa panostuksia opiskelijoiden ohjaukseen.

”Aiomme syksyn aikana olla mukana kehittämässä pitkäkestoisia ratkaisuja siihen, miten myös muille kuin fukseille voitaisiin antaa läsnäolo-opetusta.”
 

Uusien opiskelijoiden opinnot ovat alkaneet poikkeuksellisissa olosuhteissa. Sekä opiskelijatapahtumat että tuutorointi järjestetään tarkoin ohjeistuksin. 

TYY kehottaa ohjeistuksessaan järjestämään ulkotapahtumia, valitsemaan jokaiseen tapahtumaan hygieniavastaavan sekä huolehtimaan turvavälien toteutumisesta. 

”Vaikka peräänkuulutamme tapahtumien järjestäjiltä paljon vastuuta ja huolellisuutta, on selvää, että tänä syksynä täytyy painottaa myös yksilön vastuuta turvatoimenpiteiden onnistumisessa”, Engblom kommentoi. 

Engblom huomauttaa, että esimerkiksi pelkkä maskin tai turvavälin pitäminen ei ole tae virukselta suojautumiselta. Hän toivoo, että syksyllä onnistutaan löytämään tasapaino turvallisuuden ja opiskelijaelämän toteutumisen välillä.

Yhtä viestiä Engblom haluaa painottaa opiskelijajärjestöille.

”Meidän on oltava valmiita sopeuttamaan tarvittaessa toimintaamme jälleen pikaisellakin aikataululla. Toivon, että opiskelijajärjestöt ottavat tämän huomioon suunnitellessaan toimintaansa.”

TYY päätti itse perua ”232 päivää vappuun” -tapahtuman, joka oli tarkoitus järjestää 10. syyskuuta. Tapahtuman tarkoituksena olisi ollut luoda kampukselle vapputunnelmaa piknik-hengessä ja auttaa uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa.

Myöskään poikkitieteellisiä ”TYYlikäs avaus” -bileitä ei järjestetä tänä vuonna.
 

TYYn teettämän kyselyn mukaan yli 50 % opiskelijoista koki koronatilanteen vaikuttaneen yleiseen opiskelukykyyn heikentävästi.

Suurimmat koronan aiheuttamat negatiiviset vaikutukset koskivat opiskeluympäristöä ja opiskelurutiineita. Myös opiskelumotivaation ja keskittymiskyvyn koettiin heikentyneen. 

Lähes puolet vastaajista koki opetuksen laadun sekä suoritustapojen laadun huonontuneen koronatilanteen myötä.

Samalla yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista koki opintojen vaihtoehtoiset suoritustavat onnistuneiksi: he olivat pystyneet edistämään opintojaan joko suunnitellusti tai suunniteltua paremmin myös poikkeusaikana. 

Ylioppilaskunta hyödyntää kyselyn tuloksia vaikuttamistyössään. Engblomin mukaan tulokset ”alleviivaavat läsnäolo-opetuksen ja opiskeluympäristöjen tärkeyttä”.
 

Tiedekuntien opintopäälliköt kertovat, että viime keväästä on opittu paljon.

Opetuksen muuttaminen lähiopetuksesta erilaisiin etäopetusmuotoihin oli haastavaa, ja oppiaineissa pyritään nyt löytämään opetusta ja kurssien sisältöä parhaiten palvelevat etäopetusmuodot. Opettajat ja oppiaineet ovat jakaneet keskenään tietoa hyväksi havaituista opetusmuodoista.

Uusien opiskelijoiden onnistunutta vastaanottoa pidetään erityisen tärkeänä. Orientaatioviikkojen ryhmäkokoja on saatu pienennettyä esimerkiksi lisäämällä tuutoreiden määrää, ja yliopiston henkilökunta on tavannut uusia opiskelijoita ulkona, jotta turvavälit mahdollistuisivat.

Läsnäolovelvollisuutta sovelletaan myös etäopetukseen, ja kunkin kurssin käytänteet kannattaa tarkistaa kurssin vastuuopettajilta. Riskiryhmiin kuuluvilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada erityisjärjestelypäätöksen pohjalta hänelle sovellettua opetusta.

Opintopäälliköt muistuttavat, että kampukselle ei tule saapua kipeänä tai oireellisena, vaikka kaipuu tavata opiskelijakavereita olisi kova. Jokaisessa tiedekunnassa korostetaan, että ohjausta ja neuvontaa on saatavilla myös etänä, ja opintotoimistoihin kannattaa olla yhteydessä rohkeasti.

Lähiopetuksessa suositellaan käytettävän kasvomaskeja. Kasvomaskien jakamisesta opiskelijoille tarvittaessa vastaa opettaja.
 

Opintotuen maksamisen ehtoja tarkasteltiin uudelleen keväällä 2020. Kelan ohjeistuksen mukaan opintotuen maksamista voitiin jatkaa, vaikka opintosuoritusmäärä ei olisi ollut riittävä. 

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi opiskelijan lukuvuonna 2019−2020 käyttämistä tukikuukausista vähennetään opintojen edistymisen seurannassa 2 kuukautta. Vähennys huomioidaan vain syksyllä 2020 tehtävässä opintojen edistymisen seurannassa. 

Opintotukea ei siis tarvitse peruuttaa tai maksaa takaisin, mikäli opintosuorituksia ei tule riittävästi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Opiskelijan tulee huomioida, että kertaluonteinen lievennys koskee vain kahden kuukauden tukea, eikä koske syksyllä 2019 suoritettuja opintoja.
 

Juttua päivitetty 3.9. klo 11.18.: lisätty tieto etäopetuksen jatkumisesta ja tiivistetty TYY-osiota. // Klo 11.40.: lisätty tieto perutuista TYY-tapahtumista. // 11.53 Lisätty Engblomin kommentit etäopetuksen jatkumisesta.