Uutiset
12.03.2009

Poikkitieteellistä maailmanparannusta

Turun yliopiston ja kauppakorkeakoulun kestävän kehityksen opintokokonaisuus kerää kiitosta opiskelijoilta.

"Että ensimmäisessä olisi slummien köyhyys, että siinä olisi se naisten asema..." ehdottaa sosiologian opiskelija Anna Mantere.
"Pitäisikö sosiaalisen vastuun merkitys muuten laittaa johdantoon?" heittää kemisti Terhi Sundman.
"Mutta toisaalta..."
"Olisko se...?"
Ajatustenvaihto on tiivistä, kun Läjä-työryhmä valmistelee kolmatta yhteistä ryhmätyötään kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen. Aiheena on vesi ja siihen liittyvät sosiaaliset kysymykset.
"Tavoitteenamme on siis ratkaista maailman ongelmat", tiivistää hymyssä suin kaupan ja palveluiden maisteriohjelmassa opiskeleva Antti Laitinen.
Yhteensä 25 opintopisteen kokonaisuudesta 10 pistettä on varattu pienissä ryhmissä tehtäville ryhmätöille. Neljässä työssä käydään läpi kestävän kehityksen neljä osa-aluetta: sosiaalinen, taloudellinen, kulttuurinen ja ympäristövastuu. Talousosassa ryhmä pohti Kalevala-korujen eettisyyttä esimerkiksi timanttien tuotannon kannalta.

Turun yliopiston ja kauppakorkeakoulun yliopistokonsortion järjestämässä opintokokonaisuudessa tavoitteena on tieteidenvälinen ajatustenvaihto. Tavoitteessa tunnutaan onnistuneen: paikalla on niin logistiikan opiskelija Elisa Koivisto, ranskan kielen tulkki Maria Vaheri kuin myös tuleva käsityöopettaja Aki Pelkonen.
Opintokokonaisuuteen onkin hankkeen opettaja-koordinaattori Piia Nurmen mukaan hakenut ihmisiä alalta kuin alalta. Vain lääke- ja oikeustieteilijät ovat jääneet täysin puuttumaan.

Vaikka kurssien taso on kuulemma ollut vaihteleva, saa monitieteellisyys opiskelijoilta kiitosta.
"Kiinnostavaa päästä näin humanistina tutustumaan kauppiksen kursseihin", sanoo Vaheri.
"Kauppatieteilijänä taas harvemmin on päässyt lukemaan yliopistolla esimerkiksi ympäristöasioista", kertoo Laitinen.
Monitieteellisyys on hyödyksi myös ryhmätyössä. Koivisto kiittelee, että eri lähtökohdista tulevat ihmiset tuovat jokainen oman lisänsä kokonaisuuteen.
"Välillä pitää pohtia omiakin näkökantojaan uudestaan."
Opiskelijat toivovat, että ryhmätyötaidoista olisi hyötyä tulevaisuudessa myös työelämässä.

Haku ohjelmiin keväällä

Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun yhteisiä opintokokonaisuuksia on tarjolla neljä: liiketoimintaosaamisen, kestävän kehityksen ja oikeustaloustieteen opintokokonaisuudet sekä Itämeren alueeseen keskittyvä Baltic Sea Business & Society -kokonaisuus. Lisäksi yhteistyötä tehdään kieliopinnoissa ja kansantaloustieteessä.
Liiketoimintaosaamiseen haetaan suorittamalla ensimmäisen kurssin tentti; kestävän kehityksen opintokokonaisuuteen taas opiskelijat valitaan opintorekisteriotteen perusteella. Ainakaan viime vuonna hakijoita ei tosin tarvinnut karsia.

Teksti: Visa Kurki
Kuva: Jussi Vierimaa

Turun ylioppilaslehti 5/2009 (13.3.)