Uutiset
26.02.2014

Psykologian opiskelijavalinta on yliopiston tiukin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta päihittää sisäänpääsyn vaikeudessa oikeus- ja lääketieteellisen.

Turun yliopistossa vaikeinta on päästä lukemaan yhteiskuntatieteitä, helpointa matemaattis-luonnontieteellisiä aineita.

Tiedekunnissa oppiaineiden välillä on kuitenkin isoja eroja. Esimerkiksi humanistisessa tiedekunnassa ranskan kieltä pääsee opiskelemaan joka kolmas hakija, arkeologiaa vain joka kahdeskymmenes.

Kaikkein tiukin kilpailu käydään psykologian opiskelupaikoista.

Tämä selviää Tylkkärin grafiikasta, joka perustuu Turun yliopiston hakijatilastoihin.

Tylkkärin visualisointi mittaa oppiaineeseen hakeneiden ja siihen valittujen välistä yhteyttä. Kuvaajassa vasemmalla olevissa aineissa on eniten hakijoita per valittu hakija. Yliopisto listaa myös valintakokeeseen saapuneet.

Tilastoissa ei erotella, valitaanko opiskelija pääsykokeen vai erillisvalinnan perusteella. Opiskelija voi saada opiskeluoikeuden erillisvalinnan kautta esimerkiksi suorittamalla menestyksekkäästi avoimen yliopiston kursseja.

Matematiikkaa voi päästä lukemaan lukiotodistuksen perusteella. Tämän vuoksi matematiikan pääsykokeeseen saapui viime vuonna vähemmän opiskelijoita kuin otettiin sisään.

Suosikit pysyvät samoina

Visualisoinnissa punaisella näkyvissä kohteissa sisäänpääsyprosentti on vaihdellut viimeisen viiden vuoden aikana paljon, sinisissä jonkin verran, mustissa vähän.

Psykologia, logopedia, luokanopettajakoulutus ja biologia ovat esimerkkejä oppiaineista, jotka joutuvat tekemään tiukan opiskelijavalinnan. Näissä aineissa tilanne on pysynyt suurin piirtein samana viimeisen viiden vuoden aikana.

Sen sijaan esimerkiksi punaisella näkyvän erityispedagogiikan sisäänpääsyprosentti on vaihdellut 6:n ja 20:n välillä.

Nämä tiedot auttavat ennakoimaan sitä, millaiseen kilpailuun on joutumassa hakiessaan itse opiskelupaikkaa.

Jopa puolet jää pois kokeesta

Oikeustiede ja lääketiede ovat tiukan valintaseulan maineessa. Valmennusfirma Eximian markkinointipäällikön Matti Staudingerin mukaan ei ole mielekästä verrata yliopistoon hakeneiden ja sisään päässeiden välistä yhteyttä. Hän muistuttaa, että kokeeseen saattaa saapua paikalle vain puolet ilmoittautuneista.

"Meillä lääketieteellisen valmennuskurssi on myydyin tuoteryhmä. Järkevämpää olisi mitata opiskeluun käytettyjen tuntien ja sisäänpääsyn välistä yhteyttä. Tämä toki vaatisi laajan tutkimuksen tekemistä", Staudinger analysoi.

Oikeustieteellisen ja lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeeseen osallistui viime keväänä noin 60 prosenttia hakeneista. Jäljelle jäävät 40 prosenttia eivät saapuneet kokeeseen tai anoivat opiskelupaikkaa erillisvalinnan kautta.

Tilastot eivät kerro, kuinka suuri osuus kokeen väliin jättäneistä on yrittänyt saada opiskelupaikkaa erillisvalinnan kautta.

Innokkaimmin pääsykokeeseen saapuvat Turun yliopistossa kasvatustieteellisen tiedekunnan hakijat. Viime vuonna heistä neljä viidestä osallistui pääsykokeeseen.

Tiukka seula kertoo puutteellisista resursseista

Vuosien 2009 ja 2013 välillä psykologiaan on valittu alle 3,5 prosenttia alalle hakeneista. Luku on ollut joka vuosi Turun yliopiston pienin.

Tämä takaa psykologian opiskelijoiden korkean tason, mutta noin 30 opiskelijan sisäänottokapasiteetti ei riitä tällä hetkellä vastaamaan yhteiskunnan tarpeita. Vuonna 2012 yksistään julkisella sektorilla oli täyttämättä yli 100 psykologin vakanssia.

Kentältä kuuluvien äänten perustella pulaa on myös sosiaalityöntekijöistä, luokanopettajista ja logopedeistä. Turun yliopistossa sosiaalityön sisäänottokiintiö lähes tuplattiinkin viime keväänä 30 opiskelijaan.

Se oli askel oikeaan suuntaan, mutta vastaavia liikkeitä olisi syytä tehdä muissakin oppiaineissa.

Motivoituneita ja soveltuvia opiskelijoita on enemmän kuin joka kahdeskymmenes hakija. Tiukat valintakriteerit ajavat tilanteeseen, jossa opiskelupaikkaa haetaan vuosia. Tällöin työmarkkinoille siirtyminen viivästyy merkittävästi alalla, jota vaivaa työvoimapula.

Tällaisia mekanismeja tulisi korkeakoulupolitiikassa systemaattisesti purkaa.

Joel Kanerva